Starszy Specjalista Zarządzania Ryzykiem

Pion Risk&Compliance / cała Polska / Rzeszów lub praca 100% zdalna

Zakres obowiązków

1. Ocena ryzyka:

    - Przeprowadzanie kompleksowych ocen ryzyka w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i słabych punktów w różnych jednostkach biznesowych.

    - Ocena istniejących środków i procesów kontrolnych w celu oceny ich skuteczności w ograniczaniu ryzyka.

2. Proces samooceny:

    - Opracować i wdrożyć procesy samooceny dla różnych kategorii ryzyka (np. operacyjnego, finansowego, compliance).

    - Zdefiniowanie kryteriów oceny, KRI, KPI w celu pomiaru narażenia na ryzyko.

3. Gromadzenie i analiza danych:

    - Zbieranie odpowiednich danych i informacji poprzez wywiady, przeglądy dokumentacji i analizę danych.

    - Analiza danych, identyfikacja trendów, obszarów wymagających poprawy.

4. Dokumentacja i raportowanie:

    - Przygotowywanie szczegółowych raportów i dokumentacji wyników samooceny, w tym zidentyfikowanych ryzyk i braków w kontrolach.

    - Przekazywanie wyników oceny odpowiednim interesariuszom i kierownictwu.

5. Poprawa przepływu procesu:

    - Współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi w celu identyfikacji możliwości usprawnienia przepływu procesów.

    - Zalecanie i wdrażanie ulepszeń środków kontroli, zasad i procedur.

6. Zgodność i wymagania regulacyjne:

    - Na bieżąco z przepisami branżowymi, standardami zgodności i najlepszymi praktykami.

    - Zapewnienie zgodności procesów kontroli ryzyka z wymogami regulacyjnymi.

7. Szkolenie i świadomość:

    - Zapewnianie pracownikom szkoleń na temat procesów samooceny i najlepszych praktyk w zakresie kontroli ryzyka.

8. Ciągłe monitorowanie:

    - Ustanowienie systemu ciągłego monitorowania środków kontroli ryzyka i ich skuteczności.

    - W razie potrzeby proponowanie usprawnień.

9. Promocja kultury ryzyka:

    - Promowanie kultury świadomości ryzyka i odpowiedzialności w całej organizacji.

Poszukiwane kompetencje

  • Licencjat z ekonomii, finansów, zarządzania ryzykiem lub pokrewnej dziedziny (preferowany tytuł magistra)
  • 3-5 lat doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem, audycie wewnętrznym lub pokrewnym obszarze w instytucji finansowej
  • Silne umiejętności analityczne i umiejętność interpretacji złożonych danych
  • Doskonałe umiejętności komunikacji i prezentacji
  • Biegłość w zakresie metodologii i narzędzi oceny ryzyka
  • Znajomość przepisów branżowych i standardów compliance
  • Koncentracja na szczegółach, umiejętność pracy samodzielnej i współpracy w zespole

Co możemy Ci zaoferować?

W PeP najbardziej cenimy zadowolenie naszego zespołu.
Dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom pracowników, tworząc wyjątkowe miejsce pracy.

Prywatna opieka medyczna Każdemu pracownikowi oferujemy możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej – PZU lub Medicover

Ubezpieczenie na życie Oferujemy dofinansowanie do prywatnego ubezpieczenia na życie PZU

Karta Multisport lub Medicover Sport Dofinansujemy Twój pakiet sportowy

System premiowy Cenimy Twoją pracę i zaangażowanie, zapewniając przejrzysty system premiowy. W zależności od stanowiska mogą to być premie miesięczne lub kwartalne MBO

Elastyczne formy zatrudnienia Proponujemy zatrudnienie w oparciu o UOP lub kontrakt B2B, w zależności od Twoich potrzeb i preferencji

Praca hybrydowa Pracuj tak, jak Ci wygodnie! Możesz skorzystać z modelu pracy hybrydowej, 3 dni w tygodniu pracując w jednym z naszych nowoczesnych biur, a pozostałe 2 dni z domu

Wdrożenie do pracy W pierwszych dniach pracy weźmiesz udział w cyklu szkoleń, które przygotują Cię do objęcia nowego stanowiska.

Wydarzenia firmowe Cyklicznie organizujemy imprezy działowe i ogólnofirmowe, bierzemy udział w wydarzeniach sportowych i organizujmy konkursy tematyczne

Budżet szkoleniowy Wierzymy, że zawsze można się rozwijać i uczyć nowych rzeczy, dlatego regularnie organizujemy szkolenia, warsztaty, webinary czy facylitacje

Zapraszamy do aplikowania za pośrednictwem formularza aplikacyjnego

Dziękujemy za złożenie aplikacji- zapoznamy się z każdym CV, zastrzegamy sobie jednak możliwość odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.