Tło :)

Czym jest SEPA Direct Debit?

Począwszy od roku 2014, a konkretniej od 1. sierpnia 2014 roku, bo i wtedy zakończył się okres przejściowy – oficjalnie zaczął obowiązywać w Europie nowy standard SEPA dla direct debitów.


Czym jest direct debit?

Direct debit, zwany również w Polsce poleceniem zapłaty, jest metodą płatności umożliwiającą automatyczne ściąganie środków z kont bankowych klientów. W metodzie tej klient podaje dane swojego konta bankowego (IBAN, BIC, imię i nazwisko właściciela konta) na stronie internetowej, na której chce dokonać zakupu, wyraża zgodę na ściąganie środków z jego konta i już. Serwis internetowy może ściągać środki z jego konta bankowego w sposób zautomatyzowany, bez udziału klienta, wysyłając do banku żądanie ściągnięcia środków. Idealnie sprawdza się to przy okazji płatności cyklicznych, np. w związku z opłacaniem rachunków za usługi dostarczane regularnie.


Czym jest SEPA?

SEPA to skrót od Single Euro Payments Area, czyli Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro. Jest to obszar, w ramach którego podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w walucie euro zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich, według takich samych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań. Jest to więc jeden standard obowiązujący we wszystkich krajach regionu SEPA.

Dzięki wprowadzeniu takiego jednolitego standardu, płatności w różnych krajach europejskich odbywać się mogą według dokładnie tych samych regulacji, a co za tym idzie mogą one być tańsze, a sam przepływ środków odbywać się może szybciej i sprawniej.


Czym jest SEPA Direct Debit?

SEPA Direct Debit jest niczym innym jak poleceniem zapłaty, opartym o jeden standard – SEPA. Ta metoda płatności umożliwia więc biznesom internetowym posiadającym konto bankowe na terenie kraju będącego w regionie SEPA ściąganie środków w walucie euro z kont bankowych ich klientów z różnych krajów europejskich. A wszystko to w jednym – wspólnym dla wszystkich – standardzie.

Jak – od strony sprzedawcy – wygląda proces pobierania środków od klientów?

Proces pobierania środków w tej metodzie płatności jest bardzo zbliżony do pobierania środków z karty kredytowej klienta. Sprzedawca na swojej stronie internetowej powinien udostępnić formularz umożliwiający wpisanie danych bankowych klienta (lub przekierować na stronę pośrednika płatności, gdzie dane takie mogą zostać wpisane). Klient wypełnia formularz umożliwiający wpisanie danych w postaci IBANu, BICu i nazwy klienta, wyraża zgodę na pobieranie środków (podpisuje tzw. mandate) i zatwierdza płatność. Pośrednik płatności wysyła dane do płatności do banku odbiorcy płatności, ten zaś inicjuje płatność. W przypadku, gdy sprzedawca chce dokonać ponownego ściągnięcia środków z konta tego samego klienta – w oparciu o wcześniej wyrażoną przez klienta zgodę – wysyła ponownie żądanie ściągnięcia środków do pośrednika płatności, ten zaś ponownie wysyła je do banku, który to znów wywołuje płatność. Ponowne ściągnięcie środków może się odbyć w sposób całkowicie zautomatyzowany, bez udziału klienta.

Czym jest mandate?

Mandate jest formularzem, będącym potwierdzeniem wyrażenia zgody na ściąganie środków z konta bankowego klienta. Formularz ten musi posiadać takie informacje jak: mandate id (unikalny numer identyfikacyjny zgody), dane konta bankowego oraz opis zgody, która jest wyrażana (może to być zgoda na pojedynczą płatność lub zgoda na ściąganie środków z konta więcej niż raz).

Wszystkie formularze zgody/mandate muszą znajdować się w posiadaniu sprzedawcy.

Obecnie najczęściej spotykaną formą wyrażania zgody (i akceptowaną przez wszystkie banki) jest forma oparta na poniższym schemacie: sklep internetowy generuje wypełniony już formularz w formie pdf i wysyła go do klienta. Ten go drukuje, podpisuje i odsyła do siedziby sprzedawcy. W ten sposób sprzedawca ma u siebie oryginał dokonanej przez klienta zgody. Coraz częściej – szczególnie w biznesach internetowych – znaleźć można zgody w formie elektronicznej (np. w formie skanu podpisanego dokumentu lub w formie zaznaczenia odpowiedniego checkboxa w serwisie internetowym sprzedawcy). O ile można być pewnym, iż w niedalekiej przyszłości elektroniczny formularz będzie ogólnie przyjęty, tak w tej chwili jeszcze nie wszystkie europejskie banki akceptują zgodę wyrażoną w ten sposób.

Inny mandate dla B2C, inny dla B2B?

W zależności od tego, kim są nasi klienci (czy jest to klient biznesowy, czy też indywidualni, prywatni klienci), mandate może się nieco różnić. Inna jest treść zgody dla klienta biznesowego, inna dla klienta prywatnego (sama treść zgody na formularzu musi jasno wskazać, czy podmiot wyrażający zgodę jest firmą, czy też osobą fizyczną). W zależności od tego, czy sklep znajduje się w posiadaniu mandate typu B2B, czy B2C – różny jest również okres, w jakim klient może dokonać tzw. reversala.

Ile czasu trwa realizacja płatności SEPA Direct Debit?

Mimo, iż płatność dokonana z użyciem tej metody wydaje się być transakcją dokonywaną w czasie rzeczywistym (potwierdzenie dokonania transakcji przychodzi od pośrednika płatności od razu po jej realizacji) – w rzeczywistości tak do końca nie jest. Czas realizacji takiej transakcji jest liczony w dniach. Dopiero po około 5 dniach roboczych od wysłania żądania ściągnięcia środków – środki takie mogą zostać zaksięgowane na koncie odbiorcy.

Oznacza to mniej więcej tyle, że to sprzedawca musi podjąć decyzję, czy chce realizować usługę od razu po wysłaniu żądania ściągnięcia środków i odebrania odpowiedzi o przyjęciu tego żądania od pośrednika płatności (podejmując ryzyko, iż środki te mogą w rzeczywistości jednak się na koncie sprzedawcy nie pojawić), czy też odczekać kilka dni na potwierdzenie dokonania płatności i dopiero wtedy zrealizować opłaconą usługę.

Dla kogo jest SEPA Direct Debit?

SEPA Direct Debit jest bardzo dobrą formą płatności dla każdego biznesu sprzedającego swoje produkty i usługi w walucie euro i posiadającego klientów na terenie Europy.

Dotyczy to zarówno firm sprzedających usługi wirtualne (w tym przypadku polecamy potraktować potwierdzenie otrzymania żądania ściągnięcia środków jako potwierdzenie płatności i w przypadku braku możliwości faktycznego ściągnięcia środków – zablokowanie usługi), jak i firm sprzedających towary niewirtualne (w tym przypadku polecamy poczekać z wysyłką zamówionych towarów do momentu zaksięgowania środków). Szczególnie polecamy tę metodę płatności wszystkim tym, którzy przyjmują płatności w modelu subskrypcyjnym i posiadają powracających klientów (którzy mogą chcieć dokonać płatności ponownie tym samym kanałem płatności).

Czy wszyscy klienci z Europy mogą korzystać z tej metody płatności?

SEPA Direct Debit odnosi się do płatności w walucie euro. Docelowo więc TAK, wszyscy klienci posiadający konto bankowe w jednym z krajów będących w obszarze SEPA, posiadający środki w walucie euro będą mogli płacić tą metodą płatności. Docelowo, ponieważ obecnie jest to metoda działająca w pełni sprawnie w krajach będących w strefie euro (w których obowiązuje waluta euro). Wszystkie pozostałe kraje mają czas do końca października 2016 na dostosowanie się do nowych standardów.

W rzeczywistości więc już teraz można w pełni sprawnie płacić przy użyciu tej metody płatności w krajach strefy euro. We wszystkich pozostałych – metoda płatności ta może, aczkolwiek nie musi, nie działać aż tak dobrze (dlatego też w tych krajach, póki co, nie zalecamy przyjmowania płatności tą metodą).

Ile kosztuje korzystanie z tej metody płatności?

Wszelkie koszty związane z tą metodą płatności zależne są od tego, gdzie posiadamy konto bankowe oraz z usług jakiego pośrednika płatności korzystamy. Koszty związane z tą metodą płatności są sumą opłat banku, w którym sprzedawca posiada konto bankowe (na które będą wpływać środki z płatności tą metodą płatności) oraz opłat pośrednika płatności. Aby poznać dokładne koszty związane z przyjmowaniem płatności z użyciem tej metody w PayLane – polecamy skontaktować się z nami.

Ile czasu trwa „podpinanie” tej metody płatności?

Przede wszystkim jest to zależne od tego, czy posiadamy już konto bankowe umożliwiające przyjmowanie płatności tą metodą płatności, czy też nie. Jeśli tak – jedyne, co pozostaje zrobić to skonfigurować je tak, by umożliwiało przyjmowanie płatności tą metodą płatności (w tym celu zalecamy kontakt z bankiem, w którym jest założone konto bankowe) oraz założenie konta u operatora płatności. W takim wypadku – gdy klient posiada już odpowiednie konto bankowe – całość będzie zrealizowana bardzo szybko.

W przypadku, gdy konta bankowego nie posiadamy, do czasu potrzebnego na założenie konta u operatora płatności należy doliczyć czas potrzebny na założenie odpowiedniego konta bankowego. Cały proces może się więc wydłużyć o okres od jednego dnia do kilku tygodni, w zależności od banku, w którym zakłada się konto bankowe.

Gdzie szukać więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi specjaliści udzielą wszelkich dodatkowych informacji.

Wszystkie regulacje, wzory mandate i inne informacje dotyczące SEPA Direct Debitów znaleźć można również na stronie http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/sepa-direct-debit/sepa-direct-debit-core-scheme-sdd-core/.

Cta tło

Odkryj naszą pełną ofertę, zarejestruj się i wybierz płatności skrojone na Twoje potrzeby!