FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak zacząć

Jak przygotować swoją stronę do przyjmowania płatności?

Jeżeli posiadasz już sklep internetowy i infrastrukturę do obsługi klientów, kolejnym ważnym krokiem jest przygotowanie niezbędnych dokumentów, takich jak polityka prywatności i regulamin. Ważne, by dokumenty jasno opisywały opcje i koszty dostawy, warunki zwrotu zakupionego towaru itp. Linki do dokumentów powinny być łatwo dostępne (najczęściej umieszczane są one w stopce strony). Nie mniej istotne jest przygotowanie kompletnych opisów produktów w sklepie, które będą zawierały dobrej jakości zdjęcia, precyzyjne opisy, ceny, koszty i czas dostawy. Pamiętaj także o umieszczeniu na stronie informacji do łatwego kontaktu z firmą – w postaci adresów e-mail, formularza czy telefonu.

Czym jest konto merchanckie?

Konto merchanckie (ang. merchant account) to rodzaj konta bankowego otwieranego przez acquirera (centrum rozliczeniowe/autoryzacyjne). Umożliwia ono przyjmowanie płatności kartami oraz wykonywanie związanych z tym operacji (autoryzacje kart, zwroty środków itd.). Dostęp do konta merchanckiego jest najczęściej możliwy za pośrednictwem osobnej instytucji (operatora/bramki płatniczej). Pełni ona funkcję interfejsu do konta merchanckiego i zwykle oferuje też dodatkowe funkcje i usługi płatnicze. Istotne jest, że sprzedawcy nie mają bezpośredniego dostępu do swoich kont merchanckich – służą one jedynie do wykonywania operacji płatniczych związanych z kartami. Środki zebrane na koncie merchanckim są okresowo wypłacane na konto firmowe sprzedawcy (okres wypłat jest określany indywidualnie w umowie).

W jaki sposób ominąć koszty przewalutowań w transakcjach międzynarodowych?

Najlepszym sposobem, by uniknąć przewalutowania, jest dobre poznanie swoich klientów. Kluczowa jest wiedza skąd Twoi klienci pochodzą oraz do jakich chcesz dotrzeć ze swoim produktem. Jeśli większość usług sprzedajesz w Europie, lepiej otworzyć konto merchanckie w euro. Jeśli próbujesz dotrzeć do klientów ze Stanów, otwórz konto w dolarach. Może się też okazać, że najlepiej będzie dla twojego modelu biznesowego procesować zarówno w euro jaki i dolarach. Warto się wtedy zastanowić, czy nie będzie opłacało się otworzyć kont bankowych we wszystkich tych walutach i otrzymywać wypłat na poszczególne konta walutowe. W ten sposób unikniesz przewalutowań wypłacanych kwot do głównej waluty rachunku po bankowym kursie.

Dlaczego nie można założyć konta merchanckiego w polskim banku?

Współpracujemy z grupą znanych i sprawdzonych zagranicznych acquirerów. Do niedawna polskie banki nie oferowały kont merchanckich – jednak na bieżąco monitorujemy rynek, by móc zaoferować naszym klientom najlepsze warunki. Jeżeli oferta któregoś z polskich banków będzie wartościowa dla naszych klientów, z pewnością dodamy ją do oferty.

Co to jest acquirer (centrum rozliczeniowe)?

Acquirer (centrum rozliczeniowe/autoryzacyjne) to podmiot, który otwiera i prowadzi konto merchanckie dla tych sprzedawców chcących przyjmować płatności kartami online. Acquirer m.in. ściąga środki z kart klientów i wypłaca je sprzedawcy na jego konto firmowe (na warunkach określonych w umowie). Co istotne, acquirer bierze na siebie ryzyko związane z płynnością finansową sprzedawcy, dlatego też interesuje go natura biznesu prowadzonego przez sprzedawcę oraz czy zachowa on płynność finansową w dłuższym okresie czasu.

Co to jest rezerwa krocząca?

To mechanizm stosowany przez acquirerów (centra autoryzacyjne) w przypadku sprzedawców, którzy są uznawani za ryzykownych dla banku (z racji branży, modelu biznesowego itp.). Ogólna zasada działania rezerwy kroczącej jest następująca: określony procent przychodu sprzedawcy (np. 10%) jest zamrażany na określony czas (np. 6 miesięcy). Po upływie tego czasu, zamrożona kwota jest wypłacana.

Przykład: acquirer może zamrozić 10% przychodu sprzedawcy w styczniu i wypłaci zamrożoną kwotę w lipcu; 10% przychodu z lutego zostanie wypłacone w sierpniu i tak dalej. (Oczywiście reszta przychodu jest wypłacana na bieżąco.

Co to oznacza, że PeP sp. z o.o. jest instytucją płatniczą?

21 maja 2013 Polskie ePłatności Sp. z o.o. (Polskie ePłatności Online) uzyskało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Czym jest instytucja płatnicza? Rolę instytucji płatniczej regulują postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego o usługach płatniczych (PSD 2007/64/EC). Celem dyrektywy jest zwiększenie konkurencji w rynku płatności instytucji niebędących bankami oraz dbanie o zrównoważony rozwoju rynku płatniczego w Unii Europejskiej. W Polsce dyrektywę reguluje ustawa o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 r. Co to oznacza dla klientów? Status instytucji płatniczej daje Polskie ePłatności Sp. z o.o. (Polskim ePłatnościom Online) możliwość przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat gotówkowych z rachunku płatniczego, wykonywania transakcji płatniczych, usług polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz wydawania instrumentów płatniczych (takich jak karty płatnicze itp.) w całym obszarze SEPA (Single Euro Payments Area). Ponadto status instytucji płatniczej zapewnia klientom dodatkowe bezpieczeństwo transakcji. Oprócz tego Polskie ePłatności Sp. z o.o. (Polskie ePłatności Online) może również świadczyć usługi klientom z innych regionów z wykorzystaniem innych modeli płatniczych (np. PayPal, SOFORT, giropay, American Express itp.). Cała działalność Polskie ePłatności Sp. z o.o. jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Więcej informacji: Komunikat ze 183. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 maja 2013 r.

Czy PeP Online oferuje obsługę płatności dla początkujących biznesów (startupów)?

Tak, współpracujemy również z początkującymi biznesami.

Czym jest wystawca karty?

Wystawca karty (ang. issuing bank lub issuer, po polsku również emitent) to bank, który oferuje różnego rodzaju karty płatnicze umożliwiające kupowanie produktów i usług oraz realizuje płatności kartami, przekazując środki do acquirera (centrum rozliczeniowego) w imieniu klienta.

Czym są deskryptory transakcji?

Deskryptory transakcji to opisy na wyciągach rachunków bankowego lub kart kredytowych, które ułatwiają konsumentom identyfikację zakupów. W większości przypadków poza numerem identyfikującym transakcję, klient znajdzie w opisie także nazwę operatora płatności. Dodatkowo można umieścić w opisie takie informacje jak: nazwa produktu, nazwa firmy czy numer telefonu do działu obsługi klienta. Pomogą one klientowi w przypadku, gdy nie będzie mógł zidentyfikować transakcji.

Dlaczego warto płacić kartami?

Płatności kartami są wygodne i bezpieczne. Dzięki takim usługom jak 3-D Secure czy chargeback, Twoje finanse są chronione. Karta kredytowa pomaga w budowaniu pozytywnej historii kredytowej – w efekcie możesz polepszyć swoją zdolność kredytową. Co więcej, karty płatnicze umożliwiają błyskawiczne zakupy za pomocą jednego kliknięcia, a także dokonywanie płatności subskrypcyjnych bez konieczności wpisywania danych karty i użytkownika za każdym razem.

Kto przechowuje dane kart?

Dane kart, które można przechowywać (zgodnie ze standardami) i które potrzebne są do realizowania płatności, są przechowywane przez PeP Online. Sprzedawcy nie przechowują takich wrażliwych danych ze względów bezpieczeństwa (w tym wytycznych PCI). Aby realizować płatności, odwołują się jedynie do informacji o konkretnych kartach, posługując się numerami ID z systemów PeP Online. Dzięki temu sprzedawcy nie muszą ponosić odpowiedzialności za przechowywanie danych kart swoich klientów.

Czy Polskie ePłatności Online mogą przechowywać dane kart kredytowych?

PeP Online (Polskie ePłatności Sp. z o.o.) może przechowywać dane kart kredytowych. Posiadamy usługę Card Data Storage, która umożliwia bezpieczne przechowywanie danych zgodnie z wytycznymi PCI DSS.

Co to jest Card Data Storage?

Card Data Storage to usługa Polskich ePłatności Online, która umożliwia bezpieczne przechowywanie danych kart zgodnie z wytycznymi PCI DSS. Dzięki CDS konsumenci mogą wygodnie płacić za towary i usługi bez konieczności każdorazowego wpisywania danych kart – wystarczy jeśli podadzą je tylko raz. Zostaną one zapisane z użyciem CDS i każdy kolejny zakup będzie się do nich odwoływał (oczywiście dla każdego klienta można zapisać informacje o wielu kartach). Card Data Storage to bardzo istotna i wygodna funkcja. Dzięki niej sprzedawcy mogą oferować dużo wygodniejsze płatności. Sami nie muszą przy tym ponosić odpowiedzialności za przechowywanie wrażliwych danych ani przechodzić cyklicznych audytów bezpieczeństwa.

Co to jest chargeback i jak działa?

Chargeback (inaczej: obciążenie zwrotne) to rodzaj zwrotu środków; jest inicjowany przez wystawcę karty (issuera) w imieniu posiadacza karty (procedurę reklamacyjną rozpoczyna klient – w tym celu kontaktuje się ze swoim bankiem i zgłasza żądanie zwrotu środków). To także mechanizm mający na celu ochronę konsumenta – jeśli tylko klient uważa, że zakupione towary lub usługi są niezgodne z umową lub też znajdzie w historii płatności kartą transakcje, których nie rozpoznaje – może zgłosić reklamację chargeback. Zadaniem banków jest określenie, czy środki powinny zostać zwrócone klientowi (sprzedawca może się „bronić”, np. przedstawiając dowody świadczące o tym, że wywiązał się z umowy sprzedaży i zgłoszony chargeback jest bezpodstawny). Warto zauważyć, że każdy przypadek jest indywidualny i musi być rozpatrywany osobno. Niemożliwe jest zatem pełne zautomatyzowanie całej procedury, przez co wymaga ona dodatkowej opłaty. Jeśli chargeback zostanie uznany za bezpodstawny, środki nie są zwracane posiadaczowi karty ale sprzedawca nadal musi zapłacić tzw. opłatę za chargeback. Jeżeli chargeback zostanie uznany, sprzedawca zwraca pieniądze klientowi i dokonuje opłaty za chargeback. Duża liczba chargebacków może prowadzić do zamknięcia biznesu.

Czym różni się chargeback i zwrot środków (refund)?

Chargeback jest inicjowany przez posiadacza karty i może (ale nie musi) skutkować zwrotem środków przez sprzedawcę. Zadaniem banku jest określenie, czy dany chargeback był zasadny. Zwrot środków to operacja płatnicza inicjowana przez sprzedawcę. Odnosi się do konkretnej transakcji kartą i umożliwia przekazanie całości lub części kwoty transakcji z powrotem do klienta.

Jak unikać chargebacków?

Unikanie chargebacków nie jest trudne, ale wymaga kilku działań prewencyjnych:

 • Umieść na stronie jasno sformułowany regulamin z wyszczególnionymi warunkami dotyczącymi kosztów i sposobów dostawy, zwrotów towaru itd.
 • Opisy transakcji na wyciągu bankowym powinny zawierać numer telefonu na wypadek, gdyby klient nie mógł rozpoznać transakcji.
 • Utrzymuj dobry kontakt z klientami.
 • Wysyłaj e-maile potwierdzające zamówienia i monitoruj transakcje

W jaki sposób mogę wdrożyć płatności na swojej stronie?

Są dwa sposoby, aby wdrożyć płatności z PeP Online:

 • Secure Form – to gotowe i łatwe w integracji rozwiązanie – wystarczy, że będziesz przekierowywać swoich klientów na przygotowany i hostowany przez PeP Online formularz płatniczy;
 • API – umożliwia przyjmowanie płatności bezpośrednio na Twojej stronie oraz pełną kontrolę nad procesem zakupowym i jego wyglądem; z API możesz również skorzystać z wielu dodatkowych rozwiązań, jak np. płatności jednym kliknięciem. Nie zapomnij o konieczności dodania IP do whitelisty podczas integracji.

Więcej dowiesz się z naszej strony Developer Zone.

Jaki język programowania muszę znać, żeby zintegrować się z Polskimi ePłatnościami Online?

Możesz zintegrować się z PeP Online używając dowolnego języka programowania. Obecnie oferujemy klientów API w PHP, Pythonie i Ruby, ale możesz łatwo stworzyć własny wrapper do naszego API(REST) w dowolnym języku programowania.

Czym jest API?

API to skrót od Application Programming Interface. Innymi słowy to zestaw narzędzi programistycznych, które dane środowisko udostępnia na zewnątrz dla wszystkich, którzy chcą mieć możliwość połączenia się i komunikowania z nim. W naszym przypadku API pozwala wywołać metody systemów Polskich ePłatności Online, które np. przetworzą płatność czy autoryzują kartę kredytową. Aby to ułatwić, oprócz API oferujemy także nakładki (PeP Online (PayLane) REST Client) i przykłady kodu w różnych językach programowania – pomogą one łatwo rozpocząć integrację z PeP Online (część pracy wykonaliśmy już za Ciebie).

Jak wygląda integracja z PeP Online z użyciem API?

Na początku musisz stworzyć konto testowe. Konto umożliwia przeprowadzenie pełnej integracji bez konieczności przetwarzaniach prawdziwych płatności. Dzięki kontu testowemu możesz przeprowadzić testowe transakcje czy sprawdzić jakie funkcjonalności i usługi płatnicze rzeczywiście odpowiadają Twojemu biznesowi. Będziesz potrzebował programisty, który zintegruje Twoją stronę z naszą bramką płatniczą. Z myślą o programistach przygotowaliśmy przykłady kodu w różnych językach programowania: PHP, Python, Ruby i inne. Więcej informacji: API na Developer Zone

Jakie są wymagania, aby zintegrować się z Polskimi ePłatnościami Online z użyciem API?

API PeP Online oferuje więcej możliwości niż standardowy formularz płatniczy, ale wymaga też stosownego know-how, a więc umiejętności programistycznych. Poza tym będziesz potrzebować certyfikatu SSL dla strony, na której chcesz przyjmować płatności. Potrzebne będzie też potwierdzenie zgodności z wymaganiami PCI dotyczącymi sprzedawców, ale w tym Ci pomożemy.

Co to jest Secure Form?

Secure Form (Formularz Płatności) to jeden ze sposobów, w jaki można wdrożyć płatności z Polskie ePłatności Online. To formularz płatniczy stworzony i hostowany na naszych serwerach. Jako sprzedawca musisz jedynie przekierować klienta na Secure Form w odpowiednim momencie procesu zakupowego. Kiedy klient zatwierdzi płatność, zostanie przekierowany z powrotem na Twoją stronę. Secure Form jest zaprojektowany przez PeP Online w siedmiu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, holenderskiej oraz włoskiej. Umożliwia on transakcje wszystkimi dostępnymi u nas metodami płatności.

Gdzie znajdę przykłady kodu?

Przykłady kodu znajdziesz na naszej stronie Developer Zone.

Co znajdę w Merchant Panelu?

Merchant Panel jest miejscem, w którym możesz zarządzać oraz kontrolować wszystkie transakcje, które wykonują Twoi klienci. Składa się z kilku zakładek, w których najważniejsze funkcjonalności dotyczą sprzedaży, kwestii technicznych oraz rozliczeniowych. Znajdziesz w nich m.in. historię transakcji, faktury, aktualne stawki.

Mam konto testowe, ale Secure Form wydaje się nie działać. Dlaczego?

Sprawdź, czy masz poprawne merchant_id oraz salt hasha. Zaloguj się do naszego Merchant Panelu – powyższe informacje znajdziesz klikając kolejno Administracja -> Integracja -> Podstawowe -> Integracja Secure Form.

Jak mogę wykonać refund (zwrot środków)?

Jeśli zdecydujesz się oddać klientowi pieniądze – całą kwotę lub jej część – musisz wykonać tzw. refund, czyli zwrot środków. Operacja ta pozwala na zwrócenie środków przypisanych do konkretnej transakcji (czyli zwracasz klientowi pieniądze, które uprzednio wpłacił). Aby dokonać zwrotu, musisz znać numer identyfikacyjny transakcji, tzw. ID number. Możesz go znaleźć w Merchant Panelu w zakładce Transakcje. Więcej informacji: Zwrot środków – Developer Zone

Czy muszę korzystać z powiadomień o transakcjach?

Notyfikacje nie są wymagane, by poprawnie przetworzyć płatność, tak więc od Ciebie zależy, czy je zaimplementujesz. Pamiętaj jednak, że zawsze jest to rozwiązanie preferowane i zalecane – to po prostu dobra praktyka.

Czy istnieją jakieś testowe dane kart płatniczych, z których można korzystać podczas wdrażania/testowania API?

Tak, mamy listę testowych numerów kart. Znajdziesz ją na stronie Developer Zone w sekcji Testowe numery kart.

Dlaczego moje płatności dla konta testowego są odrzucane?

Jeśli kwota płatności jest przypadkiem numerem kodu błędu, nasze API zwraca taki właśnie błąd zamiast potwierdzenia płatności. Ta funkcjonalność działa tylko na kontach testowych (ułatwia wdrażanie); na rzeczywistym koncie można oczywiście podawać dowolne kwoty transakcji.

W jaki sposób wygenerować fakturę dla danej transakcji?

Nasz system generuje automatycznie fakturę dla każdej transakcji. Możesz znaleźć je w zakładce Wyciągi w naszym Merchant Panelu. Gdy klikniesz na wybraną transakcję, pojawi się przycisk Generuj fakturę.

Czy obsługę płatności Polskich ePłatności Online można zintegrować z platformami e-commerce?

Tak. PeP Online oferuje pluginy do popularnych platform e-commerce, takich jak: Magento, osCommerce, Zen Cart, OpenCart i PrestaShop. Pozwalają zintegrować się z PeP Online za pomocą paru kliknięć. Dodatkowo wspieramy WordPress, jedno z popularniejszych narzędzi opesource’owych do blogowania, oraz Shoplo – platformę do tworzenia sklepów online.

Jak zaimplementować pluginy?

Informacje o tym jak ściągnąć i zaimplementować pluginy znajdziesz na Developer Zone w sekcji Pluginy

Czym są płatności jednym kliknięciem i jak ich używać?

To usługa płatnicza, która umożliwia minimalizację całej ścieżki zakupowej nawet do pojedynczego kliknięcia myszką. Jeśli klient kupował już wcześniej w danym sklepie (lub założył w nim konto i podał dane karty), sprzedawca może udostępnić mu opcję kupowania kolejnych produktów poprzez jedno kliknięcie w link lub przycisk. Oczywiście do sprzedawcy należy decyzja ile kroków (czy kliknięć) będzie trzeba przejść, by dokonać zakupu i płatności – jedno kliknięcie to po prostu minimalna granica. To rozwiązanie ma jednak na celu uproszczenie procesu zakupowego – dzięki temu klienci chętniej i szybciej kupują. W PeP Online płatności jednym kliknięciem są darmowe; sprzedawcy płacą jedynie zwykłą prowizję od transakcji. Więcej: Developer Zone.

Czy mogę wykorzystać płatności jednym kliknięciem w swoim e-biznesie?

Oczywiście. Wystarczy tylko wdrożyć płatności jednym kliknięciem korzystając z naszego API. Gdy klienci stworzą konta na stronie Twojego sklepu czy usługi (lub uzupełnią już istniejące danymi karty płatniczej), zachowamy te informacje. Czasem klient nie wypełni całego profilu podczas rejestracji, ale dane karty płatniczej zostaną zapisane po dokonaniu pierwszej transakcji. Od tej pory pory klient będzie mógł korzystać z płatności jednym kliknięciem, jeśli tylko będzie zalogowany.

Co to są płatności subskrypcyjne (abonamentowe, cykliczne)?

Płatności subskrypcyjne (zwane też płatnościami abonamentowymi lub cyklicznymi) to usługa płatnicza, która umożliwia okresowe obciążanie karty klienta bez konieczności angażowania ani sprzedawcy, ani posiadacza karty. To rozwiązanie znakomicie nadaje się do wszelkiego rodzaju abonamentów i subskrypcji, wliczając w to prenumeraty gazet, dostępy do kont w aplikacjach sieciowych itp. Sprzedawcy często używają płatności cyklicznych, by obciążać karty klientów w stałych odstępach czasowych (np. miesięcznie lub rocznie), ale możliwe jest również pobieranie środków w zmiennych okresach, jeśli jest to uzasadnione modelem biznesowym. W PeP Online płatności cykliczne są darmowe; sprzedawcy płacą jedynie zwykłą prowizję od transakcji. Więcej informacji o płatnościach cyklicznych znajdziesz w ofercie

Czym są waluty rozliczeń i waluty transakcji? Czym się różnią?

Waluty transakcji (ang. transaction currencies) to waluty, w których sprzedawca przyjmuje płatności. Jego klienci płacą za towary czy usługi w walutach transakcji. Waluty rozliczeń (ang. settlement currencies) to waluty, w których sprzedawca otrzymuje wypłaty ze swoich kont merchanckich.

Jak wybrać walutę rozliczeń?

Dobrym sposobem jest określenie liczby możliwych przewalutowań i wybranie takiej waluty rozliczeń, która ją zminimalizuje. Przykładowo jeśli spodziewamy się, że większość naszych płatności będziemy otrzymywać w funtach brytyjskich, może okazać się rozsądne założenie konta merchanckiego właśnie w tej walucie. Co więcej, być może otwarcie konta firmowego w funtach brytyjskich również okaże się dobrym krokiem – w ten sposób uniknie się nie tylko kosztów przewalutowań przy transakcjach, ale także przy wypłatach środków.

Jakie metody płatności oferuje PeP Online?

Oferujemy naszym klientom:

przelewy bankowe,

płatności kartami: karty kredytowe, debetowe, przedpłacone (pre-paid) itd.

direct debit (polecenia zapłaty),

PayPal i wiele innych.

Oprócz metod płatności znanych na całym świecie, oferujemy również te, które są popularne w konkretnych krajach lub na danych rynkach. Przykładowo systemy takie jak iDEAL czy SOFORT Banking są doskonałym wyborem na części europejskich rynków (podobnie jak np. niektóre karty brandowane). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, po prostu skontaktuj się z nami.

Czy przyjmujecie sprzedawców z mojego kraju?

Możemy obsługiwać płatności sprzedawców z państw wymienionych na poniższej liście.

 • Andora,
 • Austria,
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Chorwacja,
 • Cypr,
 • Czechy,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Gibraltar,
 • Grecja,
 • Grenlandia,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Islandia,
 • Liechtenstein,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Malta,
 • Monaco,
 • Niemcy,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Rumunia,
 • San Marino,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Szwajcaria,
 • Szwecja,
 • Węgry,
 • Wielka Brytania
 • Włochy,
 • Wyspa Man.

 

Jeśli nie ma na liście kraju, w którym prowadzisz biznes, nie zawsze oznacza to, że definitywnie nie możemy z Tobą współpracować. Napisz do nas, a postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Jakie opłaty mogą wystąpić przy płatnościach online?

Wszystko zależy od tego, jakie metody płatności wybierzesz. W większości wypadków standardowa opłata składa się z opłaty za transakcję (tzw. transaction fee) oraz prowizji (tzw. commission fee). Opłata za transakcję jest stałą wartością, zaś prowizja stanowi wartość procentową od kwoty płatności (a więc jej wysokość zależy od wysokości kwoty transakcji). Większość naszych usług płatniczych (takich jak płatności cykliczne czy płatności jednym kliknięciem) jest darmowa, jednak w przypadku niektórych (np. 3-D Secure) mogą wystąpić dodatkowe opłaty. Nie pobieramy również tzw. setup fees (opłat aktywacyjnych, za założenie konta), natomiast w konkretnych przypadkach możemy pobierać stałe opłaty miesięczne. Zawsze najlepiej jest skontaktować się z nami bezpośrednio – wtedy możemy podać więcej szczegółów dotyczących konkretnego przypadku.

Jak działa automatyczne ponawianie transakcji w Automatic Payment Optimizer?

Jeśli bank z jakiegoś powodu anuluje czy odrzuci transakcję, APO automatycznie podejmuje kolejne próby realizacji płatności z innymi kontami, aż uzyska potwierdzenie przyjęcia transakcji.

Dla kogo jest usługa Automatic Payment Optimizer?

Automatic Payment Optimizer jest usługą idealną dla dużych biznesów, które posiadają więcej niż jedno konto merchanckie.

Co to jest MO/TO?

Skrót MOTO oznacza Mail Order Telephone Order i jest sposobem na płatność kartą. Zamiast dokonać zakupu na stronie www, klient może zadzwonić do sprzedawcy, zamówić towar i zapłacić podając dane karty telefonicznie (ten sam proces może mieć miejsce drogą mailową). Jest rodzaj transakcji bezgotówkowej card not presentceniony często przez klientów za wygodę i mobilność (kupujący nie musi mieć dostępu do internetu jeśli wybiera opcję płatności przez telefon).

Czym są biznesy podwyższonego ryzyka (high risk businesses)?

Acquirerzy (centra autoryzacyjne/rozliczeniowe) oraz inne instytucje finansowe uznają niektóre branże za bardziej ryzykowne od innych. Wynika to m.in. z ich doświadczenia ze sprzedawcami działającymi w określonych branżach czy modelach biznesowych. Popularne przykłady to farmaceutyka, hazard czy branże erotyczne; dość często można spotkać również inne, mniej oczywiste, np. oprogramowanie czy hosting (z racji faktu, że niełatwo udowodnić swoje racje w razie ewentualnych sporów). Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny i tak powinien być rozpatrywany, dlatego też zawsze zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami, by określić, czy możemy świadczyć usługi dla Twojego e-biznesu.

Czym jest kod CVV/CVC?

CVV to skrót od Card Verification Value, z kolei CVC oznacza Card Verification Code (można spotkać także inne akronimy, które najczęściej odnoszą się do tego samego kodu: CVV2/CVC2, CIDCVDCVVC). To kod bezpieczeństwa, który nie jest zapisany w pasku magnetycznym ani chipie, a jedynie nadrukowany na karcie płatniczej. Jeśli klient podaje poprawny kod CVV podczas dokonywania płatności, oznacza to, że faktycznie jest posiadaczem fizycznej karty. Taki mechanizm bezpieczeństwa ma zapobiegać próbom oszustwa (np. posługiwanie się skradzionymi numerami kart) w przypadku transakcji typu card not present, kiedy sprzedawca nie jest w stanie stwierdzić, czy klient posiada fizyczną kartę. Zazwyczaj kod CVV/CVC to trzycyfrowy numer nadrukowany na odwrocie karty – wyjątkiem są karty American Express, gdzie kod ten jest nadrukowany z przodu karty i składa się z czterech cyfr.

Co to jest 3-D Secure i jak działa?

To dodatkowy mechanizm bezpieczeństwa używany w przypadku płatności kartami, które uczestniczą w programie 3-D Secure. Stosowanie go jest najczęściej opcjonalne, aczkolwiek są przypadki (konkretne rodzaje kart w niektórych krajach), kiedy jest to wymagane. Mechanizm 3-D Secure jest prosty w obsłudze – to dodatkowy krok podczas płatności kartą online. Klient jest przekierowany na specjalną stronę banku (dostarczającego usługę 3-D Secure) i proszony o wprowadzenie stosownego kodu.

Co to jest AVS?

AVS stanowi skrót od Address Verification System; to mechanizm bezpieczeństwa stworzony, by zminimalizować ryzyko oszustw przy płatnościach kartami przez internet. Polega on na porównywaniu danych adresowych podanych przy dokonywaniu płatności z tymi, które są przypisane do karty. System jest stosunkowo elastyczny – potrafi rozróżnić pomyłki klienta (np. literówka popełniona przy wpisywaniu nazwy ulicy wcale nie musi skutkować niezgodnością danych) oraz pozwala na określenie stopnia wrażliwości. AVS jest dostępny jedynie w niektórych krajach.

Co to jest GeoIP?

GeoIP to mechanizm bezpieczeństwa, który pozwala określić lokalizację posiadacza karty. Takie informacje są bardzo pomocne (zwłaszcza w kontekście historii transakcji) w określaniu, czy płatność może być próbą oszustwa.

Co to jest PCI DSS?

PCI DSS to skrót od Payment Card Industry Data Security Standards– oznacza on standard mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych kart. Firmy posiadające certyfikat PCI DSS muszą spełniać wymagania (techniczne, proceduralne itp.) określone przez normę PCI. Certyfikaty PCI różnią się między sobą w zależności do tego, jakich firm dotyczą. Przykładowo operator płatności będzie przechodził cykliczne, szczegółowe audyty, podczas gdy sprzedawca będzie zobowiązany jedynie do potwierdzenia, że spełnia określone wymagania.

Co to jest SSL? Czy potrzebuję tego na swojej stronie?

SSL (Secure Socket Layer) to protokół kryptograficzny, który zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych informacji. Odpowiedni certyfikat SSL może zostać kupiony dla domeny (np. ze sklepem), jeśli zachodzi potrzeba zapewnienia szczególnego bezpieczeństwa. Taki certyfikat jest potrzebny w przypadku, kiedy chcesz przyjmować płatności bezpośrednio na swojej stronie (z użyciem API). Ponieważ Twoi klienci będą wpisywali na niej wrażliwe dane (np. dane karty lub teleadresowe), musisz zapewnić bezpieczeństwo informacji podczas ich przesyłania do naszych systemów płatniczych (nie jest to konieczne w przypadku Secure Form, ponieważ wtedy formularz płatniczy znajduje się na odpowiednio zabezpieczonych serwerach Polskich ePłatności Online).

Czy PeP Online oferuje płatności mobilne?

Tak, w ofercie Polskich ePłatności Online znajdują się rozwiązania dla płatności mobilnych. W przypadku tworzenia własnej aplikacji mobilnej najlepszym rozwiązaniem jest dodanie do niej modułu płatności i niewymuszanie na użytkownikach opuszczenia aplikacji w celu dokonania zakupu. Dla firm, które sprzedają usługi i produkty w swojej aplikacji, PeP Online przygotował biblioteki mobilne i przykłady wykorzystania kodu (na początek dla platformy Android). Ułatwią one integrację modułu płatności z aplikacją. Biznesom, które posiadają po prostu stronę lub sklep w wersji mobilnej, PeP Online proponuje mobilną wersję formularza płatniczego. Formularz płatniczy automatycznie wykrywa urządzenia, na którym użytkownik dokonuje zakupu, i dostosowuje do niego wygląd. Sprzedawca nie musi dodatkowo integrować systemu płatności z myślą o użytkownikach smartfonów i tabletów. Dla firm, które wolą, by ich użytkownik na etapie płatności pozostał na stronie sklepu, Polskie ePłatności Online proponują integrację przez API.

Czy dostępne są biblioteki mobilne i przykłady kodu?

Tak. Biblioteki, przykłady wykorzystania kodu zebrane zostały na stronie Developer Zone

Cta tło

Odkryj naszą pełną ofertę, zarejestruj się i wybierz płatności skrojone na Twoje potrzeby!