Tło :)

Płatności subskrypcyjne – jak usprawnić swój biznes

  • PeP Online
  • Płatności subskrypcyjne – jak usprawnić swój biznes
Jeśli oferujesz usługi oparte o system abonamentowy, płatności subskrypcyjne (inaczej nazywane płatnościami cyklicznymi) pozwolą Ci zapomnieć o wysyłaniu przypomnień zapłaty klientom. Płatności cykliczne sprawdzą się doskonale w przypadku opłat za konto w aplikacji webowej, subskrypcji treści portali informacyjnych, opłat członkowskich, a także spraw tak prozaicznych, jak rachunki za gaz i prąd.


Czym są płatności subskrypcyjne?

Płatności abonamentowe (subskrypcyjne, cykliczne) to, ujmując rzecz w skrócie, automatyczne ściąganie stałych należności z karty bądź z konta klienta, często w regularnych odstępach czasu. W praktyce możemy wyróżnić trzy rodzaje takich płatności.

Zlecenie stałe

Określona, stała kwota jest ściągana z konta bankowego klienta w regularnych odstępach czasu. Ten mechanizm doskonale sprawdza się w przypadku np. rachunków za internet, opłat członkowskich itd. Zlecenie stałe inicjowane jest przez właściciela rachunku, nie przez podmiot oczekujący na wpłatę.

Zlecenia stałe są popularne w wielu krajach, ale potrafią różnić się pomiędzy nimi. W Niemczech zlecenie stałe może zostać ustawione na określoną ilość wpłat, okres czasu lub czas nieokreślony (do momentu anulowania). W Holandii tylko ostatnia opcja jest dostępna. Z kolei w Hiszpanii należy określić przedział czasowy, w którym wykonywane będzie zlecenie.

W przypadku gdy w danym kraju czeki są bardziej popularne od przelewów (np. w Stanach Zjednoczonych), funkcjonuje usługa podobna do zlecenia stałego. W jej ramach bank wysyła automatycznie czek w imieniu osoby dokonującej wpłaty.

Polecenie zapłaty

W odróżnieniu od zlecenia stałego, polecenie zapłaty pozwala na obciążenie konta bankowego klienta także w nieregularnych odstępach czasu, na zmienną kwotę. Dobrym przykładem mogą być tu rachunki za prąd, gdzie należność zmienia się czasem z miesiąca na miesiąc. Polecenie zapłaty inicjowane jest przez podmiot oczekujący na płatność, stąd możliwy brak regularności w terminach i kwotach obciążeń.

Polecenie zapłaty znane jest poza granicami Polski pod pojęciem „direct debit”. Każdy kraj trochę inaczej określa zasady funkcjonowania polecenia zapłaty. Wyjątkiem jest obszar SEPA, obejmujący kraje Unii Europejskiej. W obszarze tym wszelkie przelewy dokonywane w euro zostały uregulowane i uproszczone.

Standardy SEPA weszły w życie z dniem 1 lutego 2014 roku, jednak Komisja Europejska pozwoliła na 6-miesięczny okres przejściowy.

W Stanach Zjednoczonych polecenie zapłaty obsługiwane jest przez ACH (Automatic Clearing House).

Płatności abonamentowe z użyciem kart lub elektronicznej portmonetki

W tym przypadku należność nie jest pobierana z konta bankowego, lecz z karty lub elektronicznej portmonetki klienta (np. z konta PayPal). Ten rodzaj płatności cyklicznych jest najczęściej spotykany na świecie.


Na czym polegają płatności abonamentowe z użyciem kart

Płatności cykliczne z użyciem kart płatniczych są możliwe, jeżeli klient wprowadzi dane swojej karty w sklepie, np. dokonując pierwszej płatności online lub rejestrując się na stronie sklepu, by rozpocząć okres testowy usługi.

Sposób i częstotliwość obciążenia karty klienta zależy wyłącznie od modelu biznesowego sklepu: karta może być obciążana w odstępach tygodniowych, miesięcznych czy rocznych. Możliwe jest też obciążenie karty po osiągnięciu konkretnej kwoty do spłaty.

Z technicznego punktu widzenia, mechanizm płatności cyklicznych odwołuje się do wcześniejszej transakcji wykonanej daną kartą. Zalecane jest tu odwoływanie się do ostatniej przeprowadzonej transakcji, co pozwala na śledzenie przepływu płatności.

Więcej informacji na temat integracji płatności cyklicznych kartami znajdziesz w Developer Zone PeP.


Jakie są ograniczenia płatności subskrypcyjnych?

O ile płatności cykliczne z wykorzystaniem kart płatniczych nie mają większych ograniczeń (wyjątkiem może być sytuacja, gdy używana karta traci ważność), inne rodzaje płatności subskrypcyjnych mogą być zależne od prawa danego kraju lub procedur konkretnego dostawcy płatności.

Zlecenia stałe i polecenia zapłaty, w pełni zautomatyzowane w obrębie strefy SEPA, w Polsce wymagają złożenia dyspozycji w banku klienta. Z kolei dostępność płatności cyklicznych z wykorzystaniem elektronicznych portmonetek zależy od dostawcy danej usługi i może być ograniczona regionalnie.


Zalety płatności cyklicznych

Dla biznesów oferujących usługi rozliczane w abonamencie, płatności cykliczne – zwłaszcza płatności cykliczne kartami – to idealne rozwiązanie.

Z punktu widzenia osoby prowadzącej sklep, uruchomienie płatności subskrypcyjnych daje spokój umysłu. Klient nie zapomni już zapłacić za usługę w odpowiednim terminie. Regularność wpłat pozwoli zwiększyć przychód.

Dla klientów możliwość automatyzacji opłat także ma znaczenie: dzięki temu nie muszą pamiętać o upływającym terminie płatności, ponieważ wszystko odbywa się niejako za nich.

Podsumowując, jeśli posiadasz model biznesowy oparty na powtarzalnych płatnościach za usługi, treści, abonamenty, licencje, opłaty członkowskie itp., płatności subskrypcyjne mogą być dla Ciebie dużym udogodnieniem. Zapewnią Ci regularność wpływów i tym samym stabilność finansową, oszczędność czasu i pracy polegającej na przypominaniu klientom o płatnościach. Podobnie klienci będą mogli swobodnie korzystać z Twoich usług bez obawy, że nieopłacona faktura stanie się powodem przerwy w dostępie.

Cta tło

Odkryj naszą pełną ofertę, zarejestruj się i wybierz płatności skrojone na Twoje potrzeby!