Tło :)

Co powinno znaleźć się w polityce prywatności sklepu internetowego?

  • PeP Online
  • Co powinno znaleźć się w polityce prywatności sklepu internetowego?
Jeśli sprzedajesz produkty w internecie, najprawdopodobniej masz do czynienia z danami osobowymi klientów. Z tego powodu na stronie powinna znajdować się polityka prywatności, ale nie musi to być osobny dokument. Polityka prywatności może być częścią regulaminu serwisu.Oto kilka elementów, które powinna zawierać polityka prywatności:

  1. Jeżeli strona www nie wymaga akceptacji przez klienta (zaznaczenia w formie checkboxa) klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w momencie np. zakładania konta albo składania zamówienia, to w polityce prywatności powinien znaleźć się zapis w rodzaju: „Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : …. (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez … (nazwa merchanta) w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Polskie ePłatności sp. z o. o. z siedzibą w Tajęcinie, adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278  w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu”.
  2. Oprócz informacji, o których mowa w pkt 2 może opcjonalnie znaleźć się informacja o tym, że „Dane będą przetwarzane przez … (nazwa merchanta) dla potrzeb marketingu bezpośredniego towarów lub usług oferowanych przez … (nazwa merchanta), przy czym klientowi przysługuje wówczas prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym zakresie”.
  3. Informacja o tym, że merchant zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

W polityce prywatności musisz określić w jaki sposób postępujesz z danymi, które pozyskujesz od swoich klientów.

Non sint

 

Cta tło

Odkryj naszą pełną ofertę, zarejestruj się i wybierz płatności skrojone na Twoje potrzeby!