Race To Be No.1

ZT - 200k

Wypełnij formularz i zdobywaj 150zł za każdy zainstalowany terminal.

* Wybrać w przypadku Klienta, u którego w dniu zgłoszenia do Konkursu są zainstalowane lub zostaną zainstalowane, w wyniku realizacji zadania konkursowego, 5 lub więcej terminali POS.