W czym możemy Państwu pomóc?

Na wszystkie Państwa pytania odpowie czynne całą dobę Centrum Obsługi Akceptanta

(17) 859 69 69

Transakcje płatnicze kartą

Jakie są aktualne stawki opłaty interchange?

Wysokość opłaty interchange fee ustalana jest przez organizacje płatnicze. Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących stawek opłaty interchange publikowane są na stronach internetowych organizacji płatniczych MasterCard i VISA.

Czy terminal płatniczy musi być włączony cały czas?

Tak, terminal musi pozostać włączony, nawet jeśli nie są dokonywane transakcje, ponieważ raz dziennie o ustalonej godzinie wykonuje zamknięcie dnia jak również aktualizację oprogramowania i parametrów.

Wydrukowany został tylko jeden rachunek z transakcji lub wydrukowany rachunek uległ zniszczeniu?

W takim wypadku należy wykonać „Kopię” ostatniej transakcji. Wystarczy wybrać przycisk „Kopia” z ekranu startowego wskazując jednocześnie aplikację z jakiej potrzebna jest kopia tj. Aplikacja Płatnicza, Doładowania, Moje Rachunki. Możliwe jest wykonanie kopii tylko i wyłącznie ostatniej transakcji.

Co zrobić jeśli nastąpi pomyłka w kwocie transakcji?

 • Jeśli wprowadzono błędną kwotę transakcji, wystarczy przed jej zatwierdzeniem (gdy nie zaczął się jeszcze drukować paragon), nacisnąć na terminalu żółty przycisk (strzałka w lewo), skorygować kwotę i powrócić do dalszego przeprowadzania transakcji,
 • Jeśli wprowadzono błędną kwotę, a następnie zatwierdzono transakcję (wydrukowane zostało potwierdzenie z kodem autoryzacji), należy nie potwierdzać podpisu klienta wciskając przy ekrenie „Podpis zgodny” klawisz NIE (transakcja zostanie automatycznie unieważniona),
 • Jeśli Klient już podpisał wydruk i transakcja została zatwierdzona klawiszem „Podpis zgodny”, należy transakcję unieważnić. W celu usunięcia transakcji należy wykonać operację unieważnienia z Menu na terminalu POS. Uwaga: unieważnienie powoduje blokadę środków na rachunku klienta i wprowadzenie kolejnej transakcji może skutkować odrzuceniem transakcji.
 • Jeśli klient już odszedł z placówki, a po weryfikacji z paragonem okazało się, że wprowadzona kwota jest błędna, należy skontaktować się z COA, aby uzyskać instrukcję, jak rozwiązać problem.

Co oznacza komunikat „Zatrzymaj kartę”?

Komunikat jest żądaniem banku, który wydał kartę, aby daną kartę zatrzymać. W celu wyjaśnienia przyczyn decyzji o zatrzymaniu karty, jej posiadacz powinien skontaktować się ze swoim bankiem.
Polecenie zatrzymania karty może być wydane telefonicznie przez pracownika Centrum Obsługi Akceptanta PeP lub w formie komunikatu na wyświetlaczu terminala. Akceptant zobowiązany jest wyjaśnić posiadaczowi karty, że Bank zażądał zatrzymania karty (właścicielem karty formalnie jest bank, a nie okaziciel) oraz wypełnić „Protokół zatrzymania karty”. Zatrzymaną kartę wraz z protokołem należy odesłać pocztą do siedziby PeP najpóźniej następnego dnia roboczego. Protokół jest dostępny na Strefie Klienta PeP w zakładce „Pliki do pobrania” lub może być wysłany przez COA na podany w rozmowie telefonicznej adres e-mail Akceptanta. Uwaga: Wyjątkiem, który pozwala na odstąpienie od obowiązku zatrzymania karty, jest zagrożenie życia lub zdrowia użytkownika terminala.
Za karty zatrzymane i odesłane do PeP może zostać wypłacona nagroda w wysokości ustalonej przez wydawcę karty (nagroda nie jest wypłacana w przypadku kart Banku BPH oraz kart znalezionych bądź pozostawionych przez posiadacza).

Jak postępować z zatrzymaną lub znalezioną kartą?

W przypadku kart bez mikroprocesora, należy naciąć kartę pomiędzy paskiem magnetycznym a paskiem do podpisu tak, aby nie uszkodzić paska magnetycznego, hologramu, lub wytłoczonego lub nadrukowanego numeru . W przypadku kart z mikroprocesorem należy odciąć prawy górny róg karty. Zniszczoną kartę, najpóźniej następnego dnia roboczego należy odesłać pocztą do PeP pod adresem wskazanym na formularzu wraz z wypełnionym i podpisanymi Protokołem zatrzymania karty.

Co oznacza na terminalu komunikat „Odmowa” przy wykonywaniu transakcji?

„Odmowa” to komunikat oznaczający brak zgody banku na przeprowadzenie transakcji. Należy wyjaśnić klientowi, że bank wydawca karty odmówił zgody na przeprowadzenie transakcji. Pytania o przyczynie odrzucenia transakcji należy również kierować do banku wydawcy danej karty płatniczej.

Czy można dzielić kwotę do zapłaty na mniejsze kwoty?

Regulacje organizacji płatniczych nie zezwalają na dzielenie kwoty do zapłaty za pojedynczy towar lub usługę na kilka transakcji kartowych o mniejszej wartości. Dzielenie kwot transakcji może skutkować odrzuceniem ewentualnych reklamacji.

Co zrobić, gdy na karcie płatniczej, w miejscu przeznaczonym na podpis, widnieje słowo "VOID"?

Jeżeli na pasku podpisu widoczny jest wyraz „VOID” oznacza to, że karta jest nieważna i nie można przyjmować nią płatności. Należy poinformować o tym klienta.

Czy można przyjąć płatność jeśli karta nie jest podpisana?

Jeśli karta jest niepodpisana, okaziciel karty może ją podpisać w obecności sprzedawcy jednocześnie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą dokumentu ze zdjęciem. Brak zgody na podpisanie karty, upoważnia sprzedawcę do odmowy realizacji transakcji.

W jakich przypadkach można poprosić Klienta o przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość?

 • O okazanie dokumentu tożsamości należy poprosić w każdym przypadku, gdy karta płatnicza jest niepodpisana.
 • W razie uzasadnionych wątpliwości dotyczących weryfikacji karty i jej okaziciela np. czy posiadacz karty jest uprawniony do używania karty, posiadacz karty może być poproszony o przedstawienie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 • Jeśli posiadacz karty odmawia przedstawienia dokumentu tożsamości, należy (nie oddając karty posiadaczowi), wstrzymać realizację transakcji lub jeśli autoryzacja została już wykonana, anulować ją wykonując Unieważnienie. Następnie należy skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta PeP, w celu otrzymania dalszych instrukcji (np. zatrzymania karty).

Co zrobić, gdy podejrzewamy, że karta jest sfałszowana?

Należy bezwzględnie skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta PeP pod numerem telefonu (17) 859 69 69. Jeżeli zachowanie klienta wydaje się podejrzane lub sprzedawca obawia się o swoje bezpieczeństwo, na początku rozmowy z konsultantem COA należy podać hasło „KOD 10″ oznaczające niemożliwość swobodnego prowadzenia rozmowy. Konsultant COA będzie wtedy zadawał pytania, na które Akceptant będzie mógł odpowiedzieć „Tak” lub „Nie”, aby poinstruować go, jak w danej sytuacji powinien postąpić.

Czy mogę przyjąć płatność kartą, która nie zawiera imienia i nazwiska, a jedynie nazwę instytucji?

Wiele instytucji emituje karty z wydrukowanymi nazwami innymi niż imię i nazwisko posiadacza. Taką kartą można bez obawy realizować transakcję.

Jakie elementy karty należy sprawdzać przy transakcji?

Podczas realizacji transakcji konieczne jest sprawdzenie: daty ważności karty, zgodności podpisu na karcie z podpisem złożonym przez posiadacza karty na potwierdzeniu (jeśli karta jest na podpis), oznak ewentualnego naruszenia. Zalecenia mogą nie obowiązywać w wypadku kart mikroprocesorowych obsługiwanych z użyciem czytnika chipów oraz kart bezstykowych.

Co oznacza komunikat „Zadzwoń do COA” pojawiający się na terminalu?

Jeśli podczas przeprowadzania transakcji, na terminalu wyświetla się komunikat: „Zadzwoń do COA”, oznacza to, iż transakcja wymaga autoryzacji głosowej przez bank wydawcę karty. W związku z tym należy skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta tel. (17) 859 69 70. Bank poprosi klienta o podanie danych osobowych, które umożliwią jego identyfikację. Bank może udzielić następujących odpowiedzi:

 • Zgoda na przeprowadzenie transakcji (pracownik Centrum Obsługi Akceptanta przekaże kod autoryzacji, który należy wprowadzić ręcznie na terminalu).
 • Odmowa dokonania transakcji (oznacza brak zgody banku klienta na dokonanie transakcji).
 • Żądanie zatrzymania karty.

Co to jest numer POS ID?

Numer POS ID (zwany również TID) to unikalny numer identyfikacyjny przypisany do określonego terminala, znajdujący się na każdym wydruku z terminala (w lewym górnym rogu pod adresem punktu). Podawanie tego numeru podczas każdorazowego kontaktu z COA skraca oraz upraszcza realizację zgłoszenia.

Jaki rodzaj papieru należy zakupić, aby uzyskać poprawną jakość wydruków potwierdzenia transakcji?

Konieczny jest papier termo-czuły (termiczny).

 • Dla terminali Ingenico – wymiary rolki: szerokość 57 mm, długość 15 metrów,
 • Dla terminali Verifone, model Vx 510 oraz VX 520 – wymiary rolki: szerokość 57mm, długość 30 metrów,
 • Dla terminali Verifone, model VX 675 oraz VX 680 – wymiary rolki: szerokość 57mm, długość 15 metrów.

Gdzie można zakupić papier do terminala?

Papier termiczny do terminala można nabyć w większości sklepów papierniczych oraz z artykułami biurowymi. PeP nie dostarcza papieru do Akceptantów.

Terminal nie wydrukował zamknięcia dnia? Jak uzyskać kopię?

Wystarczy wybrać przycisk „Kopia” z ekranu startowego. Jeśli terminal automatycznie zamknął dzień, zostanie wtedy wydrukowana kopia Zamknięcia Dnia.

Czy konieczne jest drukowanie przez terminal Raportu Zamknięcia Dnia nawet, gdy nie było sprzedaży?

Tak, jest to konieczne i nie ma możliwości wyłączenia tej opcji. Jest to potwierdzenie dla Akceptanta, że wszystkie transakcje z terminala zostały rozliczone i że jest on gotowy do pracy.

Co oznacza na terminalu komunikat „Brak połączenia”?

Oznacza to, że terminal nie może uzyskać połączenia z systemami rozliczeniowymi PeP. Może być kilka powodów takiej sytuacji, w zależności od użytego terminala. Najczęstszymi powodami takiej sytuacji jest awaria operatora GSM (w przypadku terminali GPRS) lub dostawcy Internetu (terminale z interfejsem Internet). W przypadku wątpliwości co do powodu tego problemu Akceptant powinien się skontaktować z COA 17 859 69 69.

Jak wykonać restart terminala?

Postępowanie przy restarcie terminala zależy od typu terminala:

 • Terminale stacjonarne Verifone i Ingenico:
  • wyjąć kabel zasilający z gniazda terminala lub sieci zasilającej,
  • odczekać ok. 30 sekund,
  • włożyć ponownie kabel zasilacza do gniazda terminala lub sieci zasilającej.
 • Terminale przenośne Verifone:
  • przytrzymać przez ok. 5 sek. czerwony klawisz (krzyżyk) na terminalu,
  • odczekać ok. 30 sekund,
  • nacisnąć i przytrzymać zielony klawisz (enter).
 • Terminale przenośne Ingenico:
  • usunąć terminal z bazy zasilającej,
  • przytrzymać przez ok. 5 sek. klawisze: żółty oraz klawisz z kropką,
  • odczekać ok. 30 sekund,
  • nacisnąć i przytrzymać zielony klawisz (enter).

W jakich wypadkach wykonać restart terminala?

Restart terminala polega na chwilowym wyłączeniu i włączeniu zasilania terminala. Należy pamiętać, aby czas odłączenia od zasilania nie był krótszy niż 30 sekund.
Restart terminala zalecany jest w przypadku gdy:

 • terminal zawiesił się i nie reaguje na żaden klawisz,
 • terminal ma problem z połączeniem,
 • terminal nie wykonał zamknięcia dnia.

Kiedy nie należy wykonywać restartu terminala?

Nie należy restartować terminala:

 • podczas realizowania transakcji,
 • podczas łączenia się urządzenia,
 • gdy karta chipowa znajduje się w czytniku.

Jak wykonać kopię ostatniego wydruku?

Z Menu Głównego należy wybrać opcję „Płatność”, a następnie opcję „Kopia”. Terminal wydrukuje wtedy kopię ostatniej przeprowadzonej transakcji.

Kiedy możemy spodziewać się otrzymania faktury papierowej od PeP?

Papierowe wersje faktur z tytułu współpracy z PeP dla Akceptantów, którzy nie korzystają z elektronicznego udostępniania faktur i dokumentów rozliczeniowych, wystawiane są do 4. dnia roboczego każdego miesiąca. Po tym terminie trafiają do firmy zewnętrznej, która realizuje ich wydruk oraz wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jednocześnie, 5. dnia roboczego miesiąca faktury w wersji elektronicznej udostępniane są poprzez logowaną stronę internetową strefa.pep.pl w zakładce „Faktury”.

Gdzie można wyjaśnić wątpliwości związane z otrzymywanymi raportami?

Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać do Centrum Obsługi Akceptanta PeP, które dla Państwa wygody, jest dostępne codziennie, całą dobę pod numerem telefonu (17) 859 69 69 lub mailowo coa@pep.pl.

Kiedy pobierana jest opłata za dzierżawę terminala?

Opłata za dzierżawę terminala pobierana jest w formie kompensaty należności z przyjętych transakcji płatniczych 2. dnia roboczego miesiąca, ale naliczona i widoczna jest w raporcie 1. dnia roboczego miesiąca.

Kiedy klient otrzymuje środki w przypadku zwrotu/unieważnienia transakcji?

Termin zwrotu środków dla klienta zależny jest od Banku wystawcy karty i może on trwać kilka dni roboczych. Unieważnienia dokonane w tym samym dniu rozliczeniowym są niezauważalne przez właściciela karty, poza możliwością chwilowej blokady środków.

Kiedy dokonywany jest przelew za przeprowadzone transakcje i jak wygląda proces rozliczeń?

Przelew środków pieniężnych następuje drugiego dnia roboczego po dokonaniu transakcji, na rachunek bankowy wskazany w umowie o współpracy. Za transakcje od piątku do soboty wykonywany jest jeden przelew. Jest to standardowe rozliczenie Akceptanta. Możliwe jest uruchomienie płatnej usługi przelewów następnego dnia roboczego po dokonaniu transakcji. Warunki negocjowane są indywidualnie z Doradcą Klienta PeP.

Co oznacza termin „Poziom rozliczeń Merchant”?

Oznacza, że dla wszystkich placówek przelewy i opłaty są bilansowane i przesyłane na wspólne konto bankowe.

Co oznacza termin „Poziom rozliczeń Outlet”?

Oznacza, że w obrębie każdej placówki przelewy i opłaty są bilansowane i mogą być przesyłane na osobne konta bankowe.

Jak opisane są przelewy do Akceptantów?

Dla „Poziomu rozliczeń Outlet” – „Rozliczenie transakcji kartą „.

Dla „Poziomu rozliczeń Merchant” – „Rozliczenie transakcji kartą „.

Czy można otrzymywać jedną zbiorczą fakturę (najem, prowizja)?

Nie, ponieważ współpracę w zakresie transakcji płatniczych reguluje zarówno „Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych” (umowa trójstronna – Akceptant, PeP i Alior Bank) na podstawie której naliczana jest prowizja, jak i „Umowa o współpracy” (umowa – Akceptant, PeP) na podstawie której naliczane są opłaty miesięczne (dzierżawa terminala, logo itp.).

Jak można zmienić numer konta bankowego?

W celu dokonania zmiany numeru konta bankowego, na które przelewane są należności, zaloguj się na Strefie Klienta PeP, pobierz właściwy formularz, wypełnij go i podpisz zgodnie z zasadami reprezentacji, a następnie wyślij na adres coa@pep.pl. Można również zadzwonić do czynnego całą dobę Centrum Obsługi Akceptanta, które prześle formularz zmiany rachunku bankowego na wskazany adres, mailem lub faksem (tel. 17 859 69 69)

Terminal poprawnie wydrukował potwierdzenie doładowania. Klient wprowadził 14 cyfrowy kod doładowania, a konto nie zostało doładowane. Co należy zrobić?

Ze względu na możliwość nadużyć, poprawnie wydrukowane (czytelne) doładowanie nie podlega reklamacji w PeP. Klient powinien zgłosić reklamację do operatora sieci GSM, który musi przyjąć i rozpatrzyć reklamację.

Wybrano inny nominał doładowania/operatora aniżeli kupujący sobie życzył. Czy można anulować transakcję doładowania?

Należy dołożyć szczególnej staranności, aby wybrać właściwego operatora i nominał. Jednak w szczególnych wypadkach, gdy wybrano niewłaściwe doładowanie, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta PeP. Należy pamiętać o tym, by nie ujawniać nikomu kodu doładowania, a po uwzględnieniu reklamacji, bezwzględnie go zniszczyć.

Co zrobić, gdy doładowanie nie wydrukowało się lub jest nieczytelne?

W przypadku, gdy doładowanie nie wydrukowało się lub jest nieczytelne (np. z powodu braku papieru lub jego zacięcia w drukarce terminala POS, itp.), niezwłocznie skontaktuj się z Centrum Obsługi Akceptanta i przygotuj następujące informacje: rodzaj doładowania (Orange, Play, Plus, itd.), datę i dokładną godzinę sprzedaży doładowania, kwotę doładowania. COA zweryfikuje, czy doładowanie miało miejsce i przekaże w takim wypadku unikalny identyfikator reklamacji, którym można się posługiwać później, aby dowiadywać się o statusie reklamacji. Po jej uwzględnieniu, korekty są widoczne na raportach dziennych na stronie strefa.pep.pl oraz uwzględnione w fakturach za doładowania (doładowania ze znakiem minus).

Do ilu dni mogę składać reklamację sprzedaży doładowania?

Reklamację na sprzedaż doładowania można składać do 3 miesięcy od momentu jego wydruku. Zaleca się jednak niezwłoczne zgłoszenie takiej reklamacji, aby mogła jak najszybciej być rozpatrzona, a rozliczenie skorygowane (w przypadku uznania reklamacji).

Jak nawiązać współpracę z PeP?

W celu nawiązania współpracy zapraszamy do:
 • wypełnienia formularza kontaktowego na naszej stronie www.pep.pl,
 • kontaktu telefonicznego lub e-mailowego  z Centrum Obsługi Akceptanta – (17) 859 69 69 lub coa@pep.pl.
 • kontaktu poprzez jedno z Biur Regionalnych (lista biur znajduje się na naszej stronie www.pep.pl w zakładce „Kontakt”).
Do podpisania umowy należy przygotować dokumenty rejestrowe firmy, NIP, REGON. Niezbędna jest również obecność osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu firmy.

Jak można rozszerzyć działalność (nowy punkt, dodatkowy terminal)?

W celu rozszerzenia umowy współpracy o nowy punkt lub nowy terminal w już działającym punkcie, zachęcamy do zgłoszenia zapotrzebowania poprzez zakładkę „Rozszerzenie współpracy” po zalogowaniu się do Strefy Klienta PeP. Można również skontaktować się z Przedstawicielem Handlowym lub Centrum Obsługi Akceptanta, które przekaże taką potrzebę Przedstawicielowi Handlowemu.

Jak otrzymać dostęp do strony www - tzw. Strefy Klienta PeP?

Dostęp do Strefy Klienta PeP otrzymuje każda firma nawiązująca współpracę z PeP. Wystarczy podczas podpisania umowy podać adres email (może to być adres prywatny, ponieważ służy on jedynie do przesłania hasła). Login i hasło dostępowe do serwisu wysyłane są na podany adres email. Uwaga: jeśli podczas podpisywania umowy nie zostanie podany email, lub hasło dostępowe zgubi się, należy w dowolnym momencie skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta pod nr tel: (17) 859 69 69, które po weryfikacji dzwoniącego zgłosi odpowiednio aktualizację adresu email lub wyśle ponownie dane do logowania.

Jak można zamówić usługi dodatkowe, np. usługę logo, doładowania, cashback, DCC i inne?

Aby rozszerzyć umowy o współpracy o dodatkowe produkty tj. logo lub doładowania, należy skontaktować się z Przedstawicielem Handlowym lub z Centrum Obsługi Akceptanta.

Czy można przenieść terminal ze starego punktu do nowego lub innego (np. w przypadku likwidacji punktu)?

Nie, ponieważ każdy terminal jest skonfigurowany do wymagań określonej lokalizacji oraz jest to niezgodne w wymogami organizacji płatniczych (VISA/MasteCard). Aby dokonać przeniesienia terminala należy skontaktować się z Przedstawicielem Handlowym lub Centrum Obsługi Akceptanta.

Czy nowozatrudniony personel może obsługiwać terminal? Jeśli nie, to jaki jest proces szkolenia i jak je zamówić?

Każdy pracownik obsługujący terminal wymaga przeszkolenia z zakresu obsługi terminala oraz bezpieczeństwa realizacji transakcji. Dlatego też chęć przeszkolenia nowych pracowników należy zgłosić do Przedstawiciela Handlowego lub Centrum Obsługi Akceptanta, a Przedstawiciel Handlowy umówi się na szkolenie w dogodnym terminie.

Jak i gdzie można zamówić dodatkowe materiały marketingowe?

Dodatkowe materiały reklamowe np. naklejki na terminal lub na kasę punktu sklepowego można zamówić kontaktując się z Centum Obsługi Akceptanta (tel. (17) 859 69 69, coa@pep.pl) lub Przedstawicielem Handlowym.

Jak można zmienić błędne dane adresowe na fakturze?

Potrzebę zmiany danych firmy można zgłosić poprzez stronę Strefa Klienta PeP wypełniając odpowiednie formularze dostępne w zakładce „Podstawowe informacje” lub „Pliki do pobrania”. Zgłoszenie zostanie przesłane automatycznie do systemu PeP, a zmiany wprowadzone możliwie jak najszybciej. Alternatywną metodą jest zgłoszenie błędów do COA, które przekaże taką potrzebę Przedstawicielowi Handlowemu, który może dokonać modyfikacji zmian.

Jak przekazać informację o zmianie danych firmy?

Zgodnie z zawartą z PeP umową, obowiązek powiadomienia o zmianie danych firmy leży po stronie Akceptanta. Fakt zmiany danych firmy należy niezwłocznie zgłosić Przedstawicielowi Handlowemu lub Centrum Obsługi Akceptanta. W przypadku zmiany danych firmy niezbędne jest przesłanie kopii aktualnych dokumentów rejestrowych (NIP, Regon, KRS, wpis do CEIDG), potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Jakie informacje można uzyskać ze strony www, tzw. Strefy Klienta PeP?

Strefa Klienta PeP umożliwia:
 • samodzielne zarządzanie danymi firmy dotyczącymi współpracy z PeP, tj.: podgląd danych firmy, złożenie dyspozycji do modyfikacji danych firmy, pobranie dokumentów potrzebnych przy współpracy,
 • pobranie raportów z transakcji,
 • podgląd elektronicznych obrazów faktur i dokumentów rozliczeniowych,
 • podgląd raportów usług dodatkowych, np. cashback, DCC, itp.,
 • pobranie instrukcji, formularzy, materiałów pomocniczych i marketingowych,
 • definiowanie parametrów promocji, jeżeli Akceptant posiada uruchomioną usługę programów lojalnościowych,
 • umieszczenie logo Akceptanta i determinowanie treści marketingowych na wydrukach potwierdzających transakcje,
 • kontakt z PeP.

Jak długo należy przechowywać wydruki z terminala?

Akceptant zobowiązany jest do przechowywania wydruków z urządzeń do akceptacji kart bądź dokumentów potwierdzających poprawność dokonanych transakcji przez okres 24 miesięcy. Dostęp do tych danych mogą mieć wyłącznie uprawnione osoby.

Jak zgłosić kradzież terminala?

W przypadku, gdy zostanie Państwu skradziony terminal, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Akceptanta pod nr telefonu: (17) 659 69 69. Kradzież należy zgłosić na policję, a kopię protokołu zgłoszenia szkody lub zaświadczenia o umorzeniu postępowania zachować jako potwierdzenie zgłoszenia sprawy, by w razie potrzeby przekazać do Centrum Obsługi Akceptanta.