czym jest akcyza na samochody i kto powinien uiscic oplate akcyzowa

Akcyza za samochód – czym jest i kto powinien uiścić opłatę akcyzową?

Podatek akcyzowy – podstawowe informacje

Akcyza to podatek nakładany jedynie na wybrane dobra – nie ma on charakteru powszechnego. Celem nałożenia na niektóre produkty dodatkowego podatku jest chęć obniżenia ich konsumpcji. Produkty objęte podatkiem akcyzowym to m.in.: wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, wyroby węglowe i samochody.

Ponieważ Polska należy do Unii Europejskiej, stosuje podział na wyroby akcyzowe zharmonizowane i wyroby akcyzowe niezharmonizowane. Do tych pierwszych należą choćby wyroby tytoniowe i wyroby energetyczne. Harmonizacja oznacza tyle, że istnieje wspólny system podatku akcyzowego na terenie wszystkich państw członkowskich. Jednocześnie w przypadku wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (np. samochodów) odpowiednie regulacje tworzą poszczególne państwa.

Akcyza na samochody nowe i używane

Kiedy pobierana jest akcyza za samochód osobowy? Precyzuje to ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Z art. 100 wynika, że w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

  • import samochodu osobowego, który nie był wcześniej zarejestrowany na terenie Polski,
  • nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego, który nie został wcześniej zarejestrowany na terenie Polski,
  • pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, który został wyprodukowany na terytorium kraju lub od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu wyżej wymienionych czynności.

Taka konstrukcja przepisu powoduje, że podatek akcyzowy dotyczy zarówno samochodów nowych, jak i używanych.

Akcyza za auto – stawki obowiązujące w 2019 r.

Stawka akcyzy za samochód jest uzależniona od pojemności silnika. Ustawodawca ustalił dwie stawki – pierwsza obowiązuje dla samochodów o pojemności silnika do 2000 cm3, a druga dla pojazdów o pojemności silnika powyżej 2000 cm3. Aktualne stawki zostały zaprezentowane niżej.

Podane stawki akcyzy obowiązują w 2019 r. i nie są uzależnione od tego, czy samochód jest nowy, czy też używany.

W sytuacji, gdyby przed pierwszą rejestracją pojazdu doszło do wymiany silnika pojazdu osobowego o pojemności do 2000 cm3  na silnik o pojemności powyżej 2000 cm3, to – zgodnie z przepisami – właściciel powinien zapłacić podatek wyliczony w oparciu o wyższą stawkę akcyzy.

Osoby sprowadzające samochód z zagranicy, które zapłaciły za niego w euro, mogą ułatwić sobie wyliczenie wysokości akcyzy, korzystając ze specjalnych internetowych kalkulatorów. Narzędzia te są wyposażone w pola przeliczające kwoty w euro (lub innej walucie) na złotówki na podstawie aktualnych notowań średnich kursów walut obcych NBP.

Opłata akcyzy za samochód – jak ją uregulować?

Akcyza na samochód to podatek, który jeszcze do niedawna należało opłacić w urzędzie celnym – teraz można już to zrobić w urzędzie skarbowym. Od 2017 r. osoby, które nabyły nowe lub używane pojazdy, nie muszą też osobiście udawać się do urzędu. Wygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z elektronicznej administracji i dopełnienie wszelkich formalności za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Aby wypełnić i złożyć deklarację wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu, użytkownik musi stworzyć swoje konto na stronie Puesc.gov.pl. Po wypełnieniu formularza pozostaje potwierdzić fakt utworzenia konta, klikając na link wysłany na podany adres mailowy. Dopiero po założeniu konta, możliwe jest złożenie odpowiedniej deklaracji i opłacenie akcyzy za samochód.

Formalności, dzięki którym akcyza na samochód trafi na rachunek bankowy urzędu skarbowego, zamykają się w trzech krokach:

  • wypełnienia deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U/S – należy wypełnić i wysłać formularz, a następnie pobrać potwierdzenie UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru),
  • wykonania przelewu do urzędu skarbowego – wszystkie wpłaty należy kierować na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu,
  • pobrania potwierdzenia – potwierdzenie zapłaty podatku akcyzowego będzie niezbędne podczas rejestracji pojazdu.

Akcyza na samochód – w jakim terminie należy uiścić podatek?

Sprowadzenie samochodu z zagranicy oznacza konieczność wyliczenia i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego kwoty tytułem podatku akcyzy. Właściciele takich pojazdów mają na to 30 dni, licząc od dnia, w którym samochód został przywieziony do kraju. Co grozi za przekroczenie tego terminu?

Przekroczenie terminu zakreślonego przez ustawodawcę oznacza dodatkowe koszty – konieczność zapłaty odsetek za zwłokę.

Opłata akcyzy za samochód a zakup pojazdu z komisu

Nie wszystkie osoby zainteresowane zakupem samochodu z Niemiec czy Holandii samodzielnie organizują taki zakup – część kierowców korzysta z pomocy pośredników, np. komisów. Kto w takiej sytuacji powinien zapłacić akcyzę?

Opłata akcyzy za samochód obciąża podmiot (osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej), która dokonuje nabycia pojazdu. Oznacza to, że akcyza za sprowadzony samochód powinna zostać uiszczona przez komis.

Jeżeli zdecydowałeś się na samochód z komisu, pamiętaj, aby nie wierzyć zapewnieniom jego właściciela, że opłacił on akcyzę. Nie dostałeś potwierdzenia przeprowadzenia takiej transakcji? Możesz samodzielnie zweryfikować prawdomówność potencjalnego kontrahenta – wystarczy, że utworzysz konto na wspomnianej już stronie Puesc.gov.pl, a następnie pobierzesz potwierdzenie zapłaty akcyzy. Po zalogowaniu się do konta, aplikacja poprosi Cię o podanie numeru VIN. Po jego wpisaniu będziesz mógł pobrać potwierdzenie opłacenia akcyzy, jeżeli podatek ten faktycznie został uiszczony.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę