Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności – jak uzyskać i ile kosztuje?

Przed rozpoczęciem pracy na pewnych stanowiskach należy okazać nie tylko standardowe dla tej procedury dokumenty, takie jak dyplomy ukończenia szkół lub świadectwo pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia. W ramach niektórych rekrutacji niezbędnym do okazania dokumentem jest też zaświadczenie o niekaralności.

Aby je uzyskać, należy wykonać pewne kroki administracyjne. Trzeba też wiedzieć do jakiego organu należy się po nie zgłosić. W tym artykule wyjaśnimy wszelkie wątpliwości związane z uzyskiwaniem zaświadczenia o niekaralności.

Zaświadczenie o niekaralności – co to za dokument?

Zaświadczenie o niekaralności jest dokumentem, który potwierdza, że dana osoba fizyczna lub podmiot zbiorowy – spółka kapitałowa lub osobowa – nie weszły w konflikt z prawem, czyli nie zostały skazane wyrokiem sądu i tym samym nie znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym.

To właśnie w Krajowym Rejestrze Karnym zawarte są dane o osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa lub o takich, przeciwko którym toczyło się prawomocnie warunkowo umorzone postępowanie karne.

Czytaj też: Kiedy możemy spodziewać się podatku katastralnego w Polsce

Ponadto, w rejestrze tym znajdują się dane o osobach tymczasowo aresztowanych, prawomocnie skazanych na karę aresztu lub o tych poszukiwanych listem gończym.

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności – 3 możliwości

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać na trzy sposoby – stacjonarnie, przez Internet oraz listownie. 

Zaświadczenie o niekaralności pozyskane stacjonarnie  

Otrzymanie dokumentu poświadczającego niekaralność można uzyskać tradycyjnymi metodami. Jednak przed uzyskaniem papierowego zaświadczenia trzeba wypełnić również papierowy formularz. Można pobrać go ze strony internetowej lub odebrać go w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.

Wraz z wypełnionym wnioskiem trzeba też dołączyć potwierdzenie opłaty administracyjnej w wysokość 30 zł. Należność tę można uregulować w miejscu składania wniosku, lecz istnieje też możliwość dokonania wcześniejszego przelewu i dołączenia do wniosku potwierdzenia transakcji.  

Wypełniony wniosek można złożyć:

  • w punkcie informacyjnym KRK – niektóre z nich działają przy sądach; 
  • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100.

Zaświadczenie o niekaralności wydawane jest od razu po złożeniu wypełnionego formularza i potwierdzenia zapłaty.

Zaświadczenie o niekaralności pozyskane przez Internet

Formalności związane z zaświadczeniem o niekaralności można załatwić bez wychodzenia z domu – metodą online. Należy wykonać 5 następujących kroków:

  • stworzenie profilu zaufanego – przez stronę internetową lub przez bank – lub certyfikatu kwalifikowanego (weryfikator podpisu elektronicznego);
  • rejestracja w internetowym systemie KRK;
  • wypełnienie formularza online;
  • podpisanie wniosku poprzez profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany;
  • opłata za wydanie zaświadczenia w wysokości 20 zł.

Na wydanie zaświadczenia czeka się maksymalnie 7 dni od dnia złożenia wniosku, jednak zazwyczaj otrzymuje się je jeszcze tego samego dnia. Wysyłane jest ono w formie pliku XML. Jest to zatem cyfrowe świadectwo, które swoją ważność ma jedynie w przestrzeni internetowej.

Czytaj też: Przekroczenie pierwszego progu podatkowego – jak dokonać obliczeń?

Zaświadczenie o niekaralności pozyskane pocztą

Ten sposób polega na uzyskaniu zaświadczenia drogą pocztową. Wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem zapłaty wysyła się do danego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego lub do Biura Informacyjnego KRK w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 100.

Czas oczekiwania na zaświadczenie wynosi około 2 tygodnie. Urząd jest zobowiązany wysłać go w ciągu 7 dni od chwili otrzymania.

Opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności

Opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności w przypadku procedury internetowej wynosi 20 zł. Decydując się na załatwienie tej formalności stacjonarnie, należy zapłacić 30 złotych. 

Warto jednak wiedzieć, że wolontariusze, którzy chcą zostać wychowawcami kolonii lub obozów dla dzieci i młodzieży, mogą być zwolnieni z obowiązku zapłaty. Wtedy w ramach potwierdzenia muszą oni dołączyć do wniosku pismo od organizatora danego wyjazdu.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę