Skala podatkowa 2024 – wszystko, co musisz wiedzieć

W 2024 roku skala podatkowa pozostaje jedną z głównych metod opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce. Zapoznaj się z różnymi stawkami podatkowymi, zależnymi od osiągniętych dochodów i progów podatkowych. Dowiedz się, jak obliczyć podatek oraz jakie ulgi przysługują.

 1. Skala podatkowa – definicja
 2. Progi podatkowe w 2024 roku
 3. Kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek w 2024
 4. Ulgi podatkowe
 5. Jak obliczyć ulgę podatkową?
 6. Wspólne rozliczenie małżonków

Skala podatkowa – definicja

Skala podatkowa to forma opodatkowania dochodów, stosowana w opodatkowaniu osób fizycznych. Jest to system progresywny, co oznacza, że wysokość podatku dochodowego zależy od uzyskanego dochodu.

W 2024 roku w skali podatkowej obowiązują dwa główne progi: pierwszy próg podatkowy, gdzie podatek dochodowy wynosi 12% dla dochodów nieprzekraczających 120 000 zł rocznie, oraz drugi próg podatkowy, gdzie stawka podatku wynosi 32% dla nadwyżki dochodu ponad tę kwotę.

Dlaczego to ważne? Każdy podatnik musi odpowiednio przyporządkować swoje dochody do odpowiedniego progu, aby obliczyć należny podatek. Jest to istotne zarówno dla rozliczeń podatkowych, jak i planowania finansów, zwłaszcza dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Progi podatkowe w 2024 roku

W 2024 roku obowiązujące progi podatkowe w ramach skali podatkowej pozostają bez zmian w porównaniu z poprzednimi latami. Nasze dochody możemy podzielić na dwa progi:

Pierwszy próg podatkowy – obejmuje dochody do wysokości 120 000 zł rocznie. Dla tego progu stawka podatkowa wynosi 12%. To oznacza, że każda złotówka zarobiona do tej kwoty jest opodatkowana właśnie w tej wysokości.

Drugi próg podatkowy – dotyczy dochodów przekraczających sumę 120 000 zł. Dla kwoty przewyższającej ten próg stosowana jest stawka 32%. Tym samym, każda złotówka zarobiona ponad pierwszy próg jest obciążona wyższym podatkiem.

Podatek dochodowy na skali podatkowej jest nazywany podatkiem progresywnym. Progresywność systemu podatkowego sprawia, że osoby zarabiające więcej, płacą wyższy procent dochodu jako podatek.

Kwota wolna od podatku i kwota zmniejszająca podatek w 2024

W 2024 roku kwota wolna od podatku dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli w ramach skali podatkowej, wynosi 30 000 zł. Oznacza to, że pierwsze 30 000 zł zarobione w ciągu roku nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Oprócz kwoty wolnej od podatku, podatnicy mogą również skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek, która w 2024 roku wynosi 3 600 zł rocznie. Kwota ta jest odliczana od sumy należnego podatku dochodowego i może być stosowana przez wszystkich podatników, których dochody osiągnięte w danym roku podatkowym nie przekraczają kwoty 120 000 zł.

Jak to wygląda w praktyce? Od całkowitego obliczonego podatku za rok podatkowy (na przykład po zastosowaniu stawki 12% od dochodów) odejmowana jest kwota 3 600 zł. To zmniejsza ostateczną kwotę podatku należnego do zapłaty. W przypadku nadwyżki nadpłata podatku może być zwrócona podatnikowi lub zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań.

Ulgi podatkowe

Osoby rozliczające się według skali podatkowej mają dostęp do różnych ulg podatkowych, które umożliwiają odliczenie pewnych wydatków od podstawy opodatkowania, pozwalając tym samym na zmniejszenie wysokości podatku dochodowego. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze z nich:

 • Ulga na dzieci – jest to jedna z najbardziej znanych ulg podatkowych, która pozwala odliczyć od podatku kwoty zależne od liczby wychowywanych dzieci.
 • Ulga rehabilitacyjna – przeznaczona dla osób niepełnosprawnych lub ponoszących wydatki na cele rehabilitacyjne, w tym zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy adaptację mieszkania pod potrzeby osoby niepełnosprawnej.
 • Ulga internetowa – pozwala odliczyć wydatki związane z użytkowaniem internetu.
 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) – jest to ulga skierowana do przedsiębiorców, umożliwiająca odliczenie kosztów poniesionych na działalność B+R.
 • Ulga termomodernizacyjna – dotyczy wydatków poniesionych na termomodernizację budynków.
 • Ulga mieszkaniowa – umożliwia odliczenie części wydatków związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych.
 • Ulga na darowizny – daje możliwość odliczenia od podatku kwot przekazanych na cele charytatywne, wspierając działalność organizacji pożytku publicznego.
 • Ulga na terminal płatniczy – ulga na terminale płatnicze to istotne udogodnienie dla przedsiębiorców, którzy opodatkowani są według zasad ogólnych, na skali podatkowej, a także w formie podatku liniowego i dotyczy przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby korzystające z Programu Polska Bezgotówkowa również mogą uzyskać ulgę na terminale płatnicze, ale dopiero po zakończeniu bezpłatnego okresu użytkowania urządzenia.

Aby w pełni wykorzystać dostępne odliczenia i możliwości optymalizacji podatkowej, warto sprawdzić obowiązujące regulacje. W ten sposób poznasz dokładne warunki oraz limity odliczeń.

Jak obliczyć ulgę podatkową?

Pierwszym krokiem jest zsumowanie wszystkich przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym. Od sumy przychodów odlicz wszystkie koszty, które poniosłeś w celu ich uzyskania.

Od wynikającej kwoty odejmij również składki na ubezpieczenia społeczne, które były opłacane w danym roku podatkowym. Te składki zmniejszają dochód do opodatkowania.

Obliczony dochód pomniejsz o kwotę wolną od podatku, która w 2024 roku wynosi 30 000 zł. Jeśli dochód nie przekracza tej kwoty, podatek dochodowy nie jest naliczany.

Jeżeli dochód po odliczeniu kwoty wolnej od podatku nie przekracza 120 000 zł, oblicz 12% podatku od tej kwoty. Jeśli zaś dochód przekracza 120 000 zł, oblicz 12% podatku od 120 000 zł, a następnie 32% od nadwyżki ponad ten próg.

Przykład 1: Dochód wynosi 50 000 zł.

Dochód do opodatkowania po odliczeniu kwoty wolnej: 50 000 zł – 30 000 zł = 20 000 zł.

Podatek należny: 12% z 20 000 zł = 2 400 zł.

Przykład 2: Dochód wynosi 150 000 zł.

Dochód do opodatkowania po odliczeniu kwoty wolnej: 150 000 zł – 30 000 zł = 120 000 zł.

Podatek od pierwszych 120 000 zł: 12% z 120 000 zł = 14 400 zł.

Podatek od nadwyżki: 30 000 zł x 32% = 9 600 zł.

Łączny podatek należny: 14 400 zł + 9 600 zł = 24 000 zł.

Wspólne rozliczenie małżonków

Wspólne rozliczenie małżonków to popularna opcja podatkowa, która może znacząco wpłynąć na wysokość obliczonego podatku dochodowego. Dzięki temu dochód, który podlega opodatkowaniu, jest często niższy, co prowadzi do zmniejszenia całkowitej kwoty podatku do zapłaty.

Załóżmy, że jeden z małżonków zarobił 100 000 zł, a drugi 20 000 zł. Rozliczając się osobno, pierwszy mógłby zbliżyć się do pierwszego progu podatkowego, ryzykując wejście w wyższą stawkę podatkową w następnym roku. Rozliczając się wspólnie, ich łączny dochód to 120 000 zł, co pozwala im skorzystać z niższej stawki podatkowej i uniknąć przekroczenia progu.

Ta forma rozliczenia jest dostępna dla małżeństw, w których obie osoby są opodatkowane według skali podatkowej.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest skala podatkowa?

Skala podatkowa to metoda opodatkowania dochodów osób fizycznych, która zakłada progresywność podatkową. Oznacza to, że wysokość podatku zależy od osiągniętego dochodu – im wyższy dochód, tym wyższa stawka podatkowa.

 

Jakie są progi podatkowe?

W 2024 roku w Polsce obowiązują dwa główne progi podatkowe w ramach skali podatkowej. Pierwszy próg dotyczy dochodów do 120 000 zł rocznie, gdzie stosuje się stawkę 12%. Drugi próg, znany jako drugi próg podatkowy, obejmuje dochody przekraczające tę kwotę, które są opodatkowane stawką 32%.

Jak obliczyć podatek dochodowy?

Aby obliczyć podatek dochodowy, najpierw należy ustalić swoją podstawę opodatkowania, czyli dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki ZUS. Następnie, w zależności od osiągniętego dochodu, stosuje się odpowiednią stawkę podatkową. Dla dochodów do 120 000 zł rocznie stosuje się stawkę 12%, a dla nadwyżki ponad tę kwotę – 32%.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę