Poradniki

Komu przysługuje dodatek stażowy i jak go naliczać?

Czym jest dodatek stażowy? Dodatek stażowy to forma wynagrodzenia pracownika za czas zatrudnienia w danej firmie. Ostateczna wysokość wypłaty, jaką otrzymuje osoba zatrudniona, może składać się z kilku składników. Ustawa z dnia…

Więcej

Zatrudnienie pracownika – poradnik krok po kroku

Zatrudnienie pracownika W art. 3 Kodeksu pracy pojęcie zatrudnienia pracy zostało zdefiniowane pojęcie jako: “Podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną §1 Za pracodawcę będącego…

Więcej

Rejestracja firmy – poradnik krok po kroku

Jak zarejestrować firmę Według raportu GUS, ubiegły rok był rekordowy pod względem wzrostu liczby zarejestrowanych działalności. Okazuje się, że w Polsce mamy już ponad 3 miliony jednoosobowych biznesów, a miesięcznie…

Więcej

Dla kogo preferencyjny ZUS?

Preferencyjny ZUS a obowiązkowe składki W Polsce istnieje prawo, które zobowiązuje przedsiębiorców do opłacania składek ZUS. Każda osoba otwierająca swoją firmę musi zgłosić taki zamiar do ubezpieczeń społecznych. Jednak nie wymaga…

Więcej

Postępowanie podatkowe – co to?

Postępowanie podatkowe – co to jest? Postępowanie podatkowe to procedura wykonywana na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej w celu wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z rozliczeniami podatnika lub wysokości należnego…

Więcej

Rodzaje działalności gospodarczej w Polsce

Wybór formy działalności gospodarczej jest istotny z kilku powodów – wpływa bezpośrednio na Twoją odpowiedzialność za zaciągane zobowiązania, ma odzwierciedlenie w formie reprezentacji przed urzędami i przekłada się na rodzaj księgowości. Zanim…

Więcej

Nota księgowa – kiedy można ją wystawić?

W obiegu gospodarczym znajduje się wiele dokumentów. Firmy działające na polskim rynku najczęściej wystawiają faktury, ale w niektórych przypadkach zastosowanie ma nota księgowa, zwana również notą księgowo-obciążeniową. Z not księgowych…

Więcej
Co powinien zawierać rejestr VAT?

Co powinien zawierać rejestr VAT?

Czym jest ewidencja VAT? Ewidencja VAT to po prostu rejestr sprzedaży i zakupu VAT. Prowadzenie ewidencji VAT jest jednym z obowiązków podatników VAT. Dzięki ewidencjonowaniu sprzedaży, przedsiębiorca może wyliczyć i odprowadzić kwotę…

Więcej
duplikat faktury czym jest i jak go wystawic

Duplikat faktury – czym jest i jak go wystawić?

Duplikat faktury – kiedy go wystawić? Duplikat faktury to kopia pierwszej, wystawionej w momencie powstania sprzedaży faktury, traktowanej jako pisemny dowód transakcji handlowej. W jakiej sytuacji przedsiębiorca może wystawić duplikat FV? Nabywca…

Więcej
podatek progresywny zalety i wady

Podatek progresywny – zalety i wady

Jakie są rodzaje opodatkowania? Zanim przejdziemy do omówienia charakterystyki podatku progresywnego, warto sprawdzić, jakie są w Polsce najpopularniejsze formy opodatkowania przychodu: podatek progresywny, czyli podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej…

Więcej
podatek akcyzowy czym jest i to powinien go oplacac

Podatek akcyzowy – czym jest i to powinien go opłacać?

Amerykański polityk, Bejamin Franklin wypowiedział kiedyś zdanie pozostające wciąż aktualne, niezmienne i celne: “Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Rozumieją to doskonale nie tylko obywatele, ale szczególnie przedsiębiorcy, na…

Więcej