VAT-Z. Czym jest i kiedy należy wypełnić ten formularz?

VAT-Z. Czym jest i kiedy należy wypełnić ten formularz?

VAT-Z – czym jest?

VAT-Z to formularz przeznaczony dla przedsiębiorcy, a dokładnie płatnika podatku od towarów i usług. Jeśli wciąż jest czynnym podatnikiem VAT musi wypełnić druk VAT-Z w przypadku likwidacji działalności gospodarczej.

Dlaczego należy to zrobić? Urząd Skarbowy, który jak dotąd otrzymywał przelewy z tytułu podatku od sprzedaży towarów i usług, powinien odnotować zaprzestanie wykonywania czynności po stronie przedsiębiorcy, które należy opodatkować VAT-em.

Druk VAT-Z – skąd pobrać odpowiedni dokument?

Druk VAT-Z to unormowany dokument, którego nie można modyfikować. Kompozycją przypomina inne druki prawne takie jak zeznania podatkowe PIT, które każdy obywatel wypełnia raz w roku. Cały dokument zajmuje jedną stronę A4. Druk VAT-Z brzmiący dokładnie jako “Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”, możemy pobrać ze strony rządowej Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl, popularnych serwisów podatkowych takich jak GOFIN lub w wersji tradycyjnej – w placówkach Urzędów Skarbowych.

Formularz VAT-Z – co zawiera?

Formularz VAT-Z zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług składa się z wielu pól. Pierwszym elementem pozostawionym do wypełnienia jest identyfikator podatkowy NIP. Następnie wpisana została podstawa prawna, według której powstaje obowiązek wypełnienia formularza vat-z. Mowa o Artykule 96 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.). Poniżej przedsiębiorca znajdzie informację na temat miejsca składania dokumentu:

“Zgłoszenie składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.

Cały dokument podzielony jest na pięć alfabetycznie wymienionych obszarów, które należy wypełnić danymi podatnika:

 1. Miejsce składania zgłoszenia
 2. Dane podatnika
 3. Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 4. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika
 5. Adnotacje urzędu skarbowego

Poniżej miejsc pozostawionych do uzupełnienia przez Urząd Skarbowy, pojawia się jeszcze adnotacja na temat podania nieprawdy lub zatajenia prawdy. Za takie działanie oczywiście grozi podatnikowi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie Karnym Skarbowym.

VAT-Z  interaktywny – jak złożyć?

VAT-Z interaktywny najszybciej można złożyć za pośrednictwem Internetu.

Warto pamiętać, że zeznanie VAT-Z należy dostarczyć do siedmiu dni od daty zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. Cały druk możemy wypełnić online i przesłać do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Wystarczy, że odwiedzimy rządowy serwis podatki.gov.pl, a następnie z dostępnych zakładek wybierzemy podatek VAT. Na kolejnej stronie, spośród wszystkich dostępnych wzorów druków dotyczących podatku od towarów i usług, wybieramy formularz VAT-Z. Niektóre wzory formularzy VAT możemy rozliczyć wyłącznie drogą elektroniczną. VAT-Z natomiast dostarczamy tradycyjnie do Urzędu Skarbowego lub internetowo poprzez zainstalowanie aplikacji e-Deklaracje Desktop. Pamiętaj, by podpisać dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, danymi autoryzującymi lub podpisem elektronicznym użytkownika na Portalu Podatkowym. Pobierz również UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru złożenia deklaracji – to jedyny sposób, by poprzez specjalny numer referencyjny otrzymać dowód, że poprawnie złożyliśmy deklarację.

VAT-Z – jak wypełnić?

Dokument VAT-Z możemy wypełnić na komputerze, modyfikując plik o formacie PDF lub ręcznie. Dla przedsiębiorcy składającego formularz wymagane są puste, białe pola. Najpierw w pole 1 wpisujemy Identyfikator podatkowy NIP. Kolejnym wymaganym polem jest numer 4. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zgłoszenie. W obszarze danych płatnika zaznaczamy odpowiednie miejsce – płatnik niebędący osobą fizyczną lub osoba fizyczna, a następnie wpisujemy pełną nazwę firmy. Kolejne wymagane dane to:

 • Kraj
 • Województwo
 • Powiat
 • Gmina
 • Ulica
 • Nr domu
 • Nr lokalu
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • Poczta
 • Telefon
 • Fax
 • Adres e-mail

Bardzo ważną informacją będzie data zaprzestania wykonywania działalności – wpisujemy dzień, miesiąc i rok. Urząd Skarbowy będzie chciał wiedzieć również, z jakiego powodu składamy VAT-Z. Określamy to zgodnie z prawdą:

 • likwidacja
 • upadłość
 • śmierć podatnika
 • inna

Dziwić może pole “śmierć podatnika”. Oczywiście w takiej sytuacji druk VAT-Z składa osoba do tego upoważniona. Na sam koniec zostaje tylko podpis podatnika lub osoby reprezentującej właściciela działalności gospodarczej.

Na koniec przypomnijmy jeszcze raz – mamy dokładnie tydzień na wysłanie VAT-Z do Urzędu Skarbowego od momentu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę