Fuzja Nexi i Nets – powstaje nowy europejski lider sektora PayTech

W listopadzie ubiegłego roku Grupa Nets zawarła umowę o fuzji z włoskim dostawcą usług płatniczych Nexi. Dziś uzyskano wszystkie wymagane zgody organów nadzoru – formalne połączenie obu firm wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Połączona Grupa będzie wiodącą europejską firmą z branży płatności bezgotówkowych o zwiększonym zasięgu klientów, sieci dystrybucji i szerokiej ofercie. Transakcja tworzy większą ekspozycję Nexi/Nets zarówno na atrakcyjne, szybko rozwijające się i słabo spenetrowane regiony Europy. Połączona Grupa będzie dobrze przygotowana do wykorzystania dalszych możliwości rozwoju, zarówno organicznego i nieorganicznego. Jest to poparte adresowalnym rozmiarem rynku i korzystną dynamiką branży, taką jak przyspieszone przejście na płatności cyfrowe w całej Europie i zwiększone zapotrzebowanie na dostawców pełnego zakresu usług.

Komunikat prasowy:

Fuzja Nexi i Nets – powstaje nowy europejski lider sektora PayTech

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę