Grupa Nets przejmuje Polskie ePłatności

Rzeszów, 26 października 2020 r. – Przejęcie Polskich ePłatności przez Grupę Nets,
europejskiego lidera branży płatniczej, zostało dziś sfinalizowane. Transakcja opiewająca na kwotę ponad 1,8 mld złotych została zatwierdzona przez odpowiednie organy regulacyjne, w tym
UOKiK.

Polskie ePłatności posiadają ponad 160 tys. terminali w punktach sprzedaży i oferują szerokie portfolio
rozwiązań płatniczych, koncentrując się na segmencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, co – oprócz
wcześniejszych przejęć – dodatkowo rozszerza i wzmacnia pozycję Grupy Nets w Polsce. która jest
jednym z najatrakcyjniejszych regionów geograficznych w Europie z uwagi na niską penetrację kartami
oraz dwucyfrowy wzrost wykorzystania kart, wynikający z przejścia z płatności gotówkowych na
płatności kartami. Rozwój ten jest dodatkowo wspierany przez inicjatywy państwowe, promujące
rozwiązania w zakresie płatności elektronicznych w sklepach.

Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków w Europie, jeśli chodzi o rozwój w zakresie
płatności elektronicznych, natomiast Polskie ePłatności są jednym z najszybciej rozwijających graczy.– powiedział Bo Nilsson, CEO Grupy Nets. – Dzięki skoncentrowaniu się na małych i średnich firmach oraz silnej obecności w obszarze kart i terminali płatniczych POS, PeP doskonale wpisuje się w naszą istniejącą działalność, poszerzając naszą ofertę rozwiązań płatności online dla sprzedawców w Polsce. Nie tylko marka i lokalna działalność zostaną zachowane, ale także Zarząd PeP w obecnym składzie będzie również kontynuował swoją pracę. Zespół zarządzający skupiony wokół prezesa Polskich ePłatności Jarosława Mikosa, skutecznie rozwinął firmę. Obecny kurs będzie kontynuowany w oparciu o bogate doświadczenie Grupy Nets w zakresie rozszerzania płatności bezgotówkowych w innych krajach europejskich.

Dołączenie do Grupy Nets, wiodącego gracza w dziedzinie płatności elektronicznych w Europie, daje nam szerokie perspektywy rozwoju. Chcemy poszerzać nasz know-how z korzyścią dla naszych
klientów oraz rozwoju ich biznesu. Razem będziemy tworzyć innowacyjne rozwiązania odpowiadające na rosnące wciąż potrzeby sektora handlu detalicznego w Polsce. – mówi Jarosław Mikos, Prezes Polskich ePłatności. Grupa PeP zatrudnia ponad 600 pracowników. W 2020 roku firma spodziewa się osiągnąć przychody netto w wysokości około 55 mln euro.

Opracowując i realizując skuteczną strategię rozwoju oraz ściśle współpracując z kierownictwem
firmy, byliśmy w stanie pozycjonować PeP jako wiodącego gracza na szybko rozwijającym się
i dynamicznym polskim rynku dostawców usług płatniczych. Cieszymy się, że osiągnęliśmy nasz cel
i mogę szczerze powiedzieć, że firma jest gotowa na przejście do kolejnego etapu wraz z Grupą Nets, opierając się przy tym na jej wielu mocnych stronach – w tym rozbudowanej sieci terminali i szerokiego portfolio usług, które rozwinięto podczas naszej współpracy. – mówi Krzysztof Kulig, Senior Partnerw Innova Capital. W okresie inwestycji Innova Capital w latach 2016-2020 Polskie ePłatności znacząco zwiększyły liczbę terminali w punktach sprzedaży z ok. 33 tys. do ponad 160 tys.. Firma przeprowadziła w tym czasie siedem udanych akwizycji i tym samym znacząco rozszerzyła zakres swoich usług, a liczba pracowników wzrosła ponad trzykrotnie. PeP zajmuje obecnie trzecią pozycję na polskim rynku dostawców kompleksowych usług płatniczych i korzysta z wysokiego poziomu satysfakcji klientów.

W ostatnich 3 lat Grupa Nets poszerzyła swoją działalność w Europie, uczestnicząc w sześciu dużych strategicznych transakcjach. Nets zbudowała w Polsce silne portfolio produktowe. Natomiast przejęcie PeP jest następstwem naszego niedawnego przejęcia Dotpay/eCard oraz strategicznego sojuszu z Przelewy24. Obie te firmy są szczególnie silne w dziedzinie e-commerce. Dzięki mocnej pozycji PeP w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie akceptacji kart i terminali w punktach sprzedaży, transakcja ma przekonujące dopasowanie strategiczne i uzupełnia oferty Grupy Nets dla przedsiębiorstw w Polsce.

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę