Nexi Group – Reakcja na sytuację na Ukrainie

Nexi Group, której jako Polskie ePłatności S.A. jesteśmy częścią, przekaże do 1 mln EUR na wsparcie działań humanitarnych na Ukrainie.

  1. 0,5 mln EUR zostanie wpłacone natychmiast na rzecz UNHCR Italia, Agenzia ONU per i Rifugiati, aby wesprzeć ich intensywne działania.
  2. dla wszystkich pracowników grupy #Nexi została zapoczątkowana inicjatywa w ramach której za każde euro ofiarowane przez pracownika, firma dołoży się tyle samo, aż do osiągnięcia kwoty 0,5 miliona euro.

 

Jako grupa jesteśmy zasmuceni nasilającym się kryzysem na Ukrainie. Jako dostawca usług i infrastruktury o znaczeniu krytycznym w całej Europie, podjęliśmy szereg środków zapobiegawczych w celu złagodzenia potencjalnych skutków operacyjnych.

Międzynarodowe systemy (Visa, MasterCard, American Express, JCB) ogłosiły, że zawieszą transakcje inicjowane kartami płatniczymi wydanymi w Rosji oraz rosyjskie transakcje krajowe przy użyciu kart wydanych poza Rosją. Jako dostawca usług acquirera i wydawcy kart płatniczych podejmiemy odpowiednie kroki w celu wyegzekwowania tej decyzji.

Będziemy nadal monitorować sytuację w miarę jej rozwoju. W ścisłej współpracy z odpowiednimi władzami niezwłocznie podejmiemy wszelkie dodatkowe działania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników, przestrzegania sankcji i utrzymania ciągłości działalności.

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę