Plan podziału spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A

Stosownie do art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności spółka akcyjna z siedzibą w Tajęcinie, pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347131, NIP: 8133611149, REGON: 180523400, kapitał zakładowy 42.259.019 zł wpłacony w całości („Spółka Dzielona”) bezpłatnie udostępnia na swojej stronie internetowej, do publicznej wiadomości plan podziału Spółki Dzielonej przez wyodrębnienie, który został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 529 § 1 pkt 5), art. 533 § 1 i art. 534 KSH w dniu 25 października 2023 roku pomiędzy Spółką Dzieloną, a spółką Polskie ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie, pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000227278, NIP: 5862141089, REGON: 220010531, kapitał zakładowy 21.699.750 zł, jako spółką przejmującą.

4.1.-PEP-DEMERGER-PLAN-PL-25.10.2023-PEP

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę