Zmiany w Grupie Polskie ePłatności S.A.

Dynamiczny rozwój firmy sprawił, iż Polskie ePłatności stały się w pełni niezależnym agentem rozliczeniowym o statusie Krajowej Instytucji Płatniczej.

 

Polskie ePłatności S.A. (PeP), jeden z liderów branży płatności bezgotówkowych w Polsce, zakończył z sukcesem proces transformacji, w wyniku którego firma zyskała status Krajowej Instytucji Płatniczej. Od kwietnia PeP świadczy usługi acquiringu samodzielnie – bez konieczności korzystania z instytucji pośredniczących jak np. Banki.

– Już w 2023 roku przekroczyliśmy pułap 250 tys. terminali, na których procesujemy codziennie miliony transakcji – pięć lat temu mieliśmy o połowę mniej. Stale poszerzamy portfolio naszych usług dodanych, właśnie rozpoczynamy kolejne projekty związane z usługami finansowymi dla naszych Klientów. Uważamy, że wartością dla klienta jest spójna, szeroka i zintegrowana oferta – mówi Maciej Nowosielski, Prezes Zarządu Polskie ePłatności. Odbyty proces to kolejny etap, w ramach konsolidacji organizacji, pełnego wykorzystania naszych licencji, realizacji wynikających z tego obowiązków i pojawiających się już nowych możliwości. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować mojemu zespołowi PeP, dotychczasowym partnerom oraz kancelarii Wardyński i Wspólnicy za realizację i ogromne wsparcie w realizacji projektu.

Polskie ePłatności sp. z o.o. posiada status Krajowej Instytucji Płatniczej jak również status Affiliate i Associate w Międzynarodowych Organizacjach Płatniczych Visa i MasterCard. Ponad to, w wyniku zmian przez wyodrębnienie, Spółka przejęła rolę agenta rozliczeniowego świadczącego usługę płatniczą acquiringu transakcji płatniczych na terminalach POS w stosunku do akceptantów, którym dotychczas usługi płatnicze świadczył Alior Bank SA (jako agent rozliczeniowy) z CRE PeP S.A. (jako Procesorem). Powyższe oznacza przeniesienie w całości części usługowej Polskie ePłatności S.A, w tym także wszystkich procesów obsługowych, zarządzania, sprzedaży, marketingu, HR czy IT.

Od teraz zawieranie nowych umów oraz obsługa nowych klientów jest prowadzona przez spółkę Polskie ePłatności Sp. z o.o. Polskie ePłatności S.A. będzie kontynuowała działalność pod dotychczasową nazwą oraz skupi się na strategii rozwoju i zarządzaniu całą Grupą PeP.

W ciągu ostatnich lat PeP dokonał szeregu przejęć, w tym m.in. operatorów płatności – NeoTu, PayUp, TopCard, dostawcy usług płatności za rachunki – Billbird oraz integratora płatności internetowych – PayLane. W ostatnim czasie PeP zainwestował w spółkę QRtag tworzącą aplikację Loyality Club (obecnie PeP Loyality Club) oraz uruchomił z firmą PragmaGO usługę „Moja Pożyczka” (finansowanie dla MŚP oparte o obroty realizowane na terminalu płatniczym sprzedawcy). W ostatnim kwartale 2023 firma wprowadziła Visa Mobile – nową usługę płatności za pomocą numeru telefonu w internecie, jak i aplikację PepPay (SoftPOS) umożliwiającą przyjmowanie płatności bezpośrednio na smartfonie sprzedawcy.

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę