Dla akcjonariuszy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Plik do pobrania:

PKO BP S.A. informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Fuzja Nexi i Nets – powstaje nowy europejski lider sektora PayTech

W listopadzie ubiegłego roku Grupa Nets zawarła umowę o fuzji z włoskim dostawcą usług płatniczych Nexi. Dziś uzyskano wszystkie wymagane zgody organów nadzoru – formalne połączenie obu firm wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Połączona Grupa będzie wiodącą europejską firmą z branży płatności bezgotówkowych o zwiększonym zasięgu klientów, sieci dystrybucji i szerokiej ofercie. Transakcja tworzy większą ekspozycję Nexi/Nets zarówno na atrakcyjne, szybko rozwijające się i słabo spenetrowane regiony Europy. Połączona Grupa będzie dobrze przygotowana do wykorzystania dalszych możliwości rozwoju, zarówno organicznego i nieorganicznego. Jest to poparte adresowalnym rozmiarem rynku i korzystną dynamiką branży, taką jak przyspieszone przejście na płatności cyfrowe w całej Europie i zwiększone zapotrzebowanie na dostawców pełnego zakresu usług.

To kluczowy kamień milowy na naszej drodze do stworzenia wiodącego europejskiego systemu płatności bezgotówkowych o zwiększonej skali, zasięgu i niespotykanych możliwościach, z których skorzystają wszyscy nasi klienci w Europie – od konsumentów po merchantów, od banków po firmy, od administracji publicznej po instytucje. Wspólnie, wykorzystując silną komplementarną obecność zarówno w najbardziej cyfrowo rozwiniętych, jak i słabo zdigitalizowanych regionach Europy, chcemy kształtować sposób, w jaki ludzie płacą, a firmy akceptują płatności, oferując najbardziej innowacyjne i niezawodne rozwiązania. –  mówi Paolo Bertoluzzo, CEO Nexi.

Naszą wspólną podróż zaczynaliśmy jako lokalne firmy płatnicze, przekształcając się na przestrzeni ostatnich lat w wiodące międzynarodowe przedsiębiorstwa. To pokazuje nasze zaangażowanie w budowanie zaufania i siłę na szczeblu lokalnym, czy to we Włoszech, Niemczech, krajach skandynawskich czy innych regionach Europy. Ta potężna strategiczna kombinacja pozwoli nam stworzyć największą paneuropejską platformę, która zapewni doskonałe rozwiązania w zakresie produktów, jak i wydajności. Liczymy na to, że jeszcze w tym roku dołączą do nas również utalentowani specjaliści z SIA. Łączenie pasjonatów i wysoce kompetentnych profesjonalistów w prawdziwie paneuropejskiej firmie jest decydującym czynnikiem, który pozwoli nam jeszcze lepiej obsługiwać obecnych, jak i przyszłym klientów, a także napędzać innowacyjność. Chcemy wspierać europejską transformację bezgotówkową, czyniąc każdą płatność cyfrową, ponieważ jest to prostsze, szybsze i bezpieczniejsze dla wszystkich. – dodaje Bertoluzzo.

Po fuzji, CEO Nexi, Paolo Bertoluzzo, obejmie funkcję CEO Grupy. Natomiast CEO Nets, Bo Nilsson, obejmie stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nets oraz wejdzie w skład Zarządu Nexi. Obecny CFO Nets, Klaus Pedersen, zostanie CEO Nets podległym Paolo Bertoluzzo. Stefan Goetz, Partner w Hellmann & Friedman i obecny Prezes Zarządu Nets, dołączy do Grupy jako członek Zarządu.

Grupa Nets

W Nets uważamy, że podstawą wzrostu i postępu są proste produkty i rozwiązania – zarówno w sektorze handlowym, jak i w życiu społecznym. Mając siedzibę główną w Kopenhadze w Danii i ponad 4000 pracowników w całej Europie, pomagamy europejskim instytucjom finansowym, przedsiębiorstwom i handlowcom nieco ułatwić przyszłość dla swoich klientów, zapewniając jednocześnie niezrównane bezpieczeństwo i stabilność usług. Rozwiązania płatnicze dla łatwiejszego jutra. Więcej informacji znajduje się na stronie www.nets.eu.

Nexi

Nexi jest wiodącą firmą sektora PayTech we Włoszech notowaną na głównym rynku włoskiej giełdy. Prowadzi działalność w ścisłej współpracy z ok. 150 bankami partnerskimi, w oparciu o zintegrowaną, kompleksową i wielokanałową technologię, łącząc ze sobą banki, podmioty handlowe i konsumentów poprzez umożliwianie płatności cyfrowych. Nexi pomaga upraszczać systemy płatnicze swoich klientów i bierze udział w procesie cyfryzacji włoskiej gospodarki. Aktywność firmy skupia się w trzech segmentach: usługi i rozwiązania dla handlu, karty i płatności cyfrowe oraz rozwiązania cyfrowej bankowości. Więcej informacji znajduje się na stronie www.nexi.it.


WYMIANA ODCINKÓW ZBIOROWYCH AKCJI – KOMUNIKAT SPÓŁKI CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE ePŁATNOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W TAJĘCINIE

Dnia 5 marca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się ogłoszenie numer 44/2021 (6189), pozycja 15452 o treści:

Zarząd Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie („Spółka”),   działając na podstawie art. 358 §3 K.S.H. ogłasza wykaz unieważnionych odcinków zbiorowych akcji, unieważnionych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 04.02.2021 r., z uwagi na to, że ich treść stała się nieaktualna. Zarząd Spółki niniejszym ogłasza, iż unieważnione zostały odcinki zbiorowe akcji Spółki następujących serii i o następujących numerach:

 • A od A-0000001 do A-6096053,
 • B od B-0000001 do B-6096052,
 • C od C-0000001 do C-07096053,
 • C od C-07096054 do C-12192105,
 • D od D-0000001 do D-2000000,
 • E od E-0000001 do E-2000000,
 • F od F-0000001 do F-0641026,
 • G od G-0000001 do G-1252515,
 • G od G-1252516 do G-5123208,
 • H od H-000001 do H-151515,
 • H od H-151516 do H-227273,
 • H od H-227274 do H-0303031,
 • I od I-000001 do I-683761,
 • J od J-0000001 do J-0691287,
 • J od J-0691288 do J-1106059,
 • J od J-1106060 do J-1329752,
 • J od J-1329753 do J-1463968,
 • K od K-0000001 do K-3762470,
 • L od L-00001 do L-97981,
 • Ł od Ł-00001 do Ł-58789,
 • M od M-0000001 do M-1142827,
 • N od N-000001 do N-319466,
 • O od O-00001 do O-22268,
 • P od P-0000001 do P-0256014.

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji, Spółka wydała nowe odcinki zbiorowe akcji imiennych (na rzecz aktualnego, jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Rementi Investments S.A. z siedzibą w Warszawie) obejmujące akcje następujących serii i o następujących numerach :

 • A od A-0000001 do A-6096053,
 • B od B-0000001 do B-6096052,
 • C od C-00000001 do C-12192105,
 • D od D-0000001 do D-2000000,
 • E od E-0000001 do E-2000000,
 • F od F-0000001 do F-0641026,
 • G od G-0000001 – do G-5123208,
 • H od H-0000001 do H-0303031,
 • I od I-000001 do I-683761,
 • J od J-0000001 do J-1463968,
 • K od K-0000001 do K-3762470,
 • L od L-0000001 do L-0097981,
 • Ł od Ł-0000001 do Ł-0058789,
 • M od M-0000001 do M-1142827,
 • N od N-0000001 do N-0319466,
 • O od O-0000001 do O-0022268,
 • P od P-0000001 do P-0256014.

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz piąty każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Plik do pobrania:

wkb_pep_fifth_call_to_submitt_shares_website_pep


CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz czwarty każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Plik do pobrania:

fourth_call_to_submitt_shares__pep


TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz trzeci każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Plik do pobrania:

third_call_to_submit_shares


DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz drugi każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Plik do pobrania:

second_call_to_submitt_shares_pep


PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY CENTRUM ROZLICZEŃ ELEKTRONICZNYCH POLSKIE EPŁATNOŚCI S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Z uwagi na wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”) regulacje dotyczące obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy niepublicznych spółek akcyjnych oraz przymusowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, informujemy, że w dniu 28.09.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 2 w przedmiocie wyboru mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. Umowa pomiędzy Spółką a mBank S.A. na prowadzenie rejestru akcjonariuszy została zawarta dnia 23.09.2020 r.

W związku z przewidzianym przez Ustawę obowiązkiem pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji wzywamy po raz pierwszy każdego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”) do złożenia posiadanych przez Akcjonariusza Dokumentów Akcji w Spółce Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00. Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.