Dział Finansów

Finanse to biznesowe serce naszej firmy. Zapewniamy, że liczby z którymi będziesz miał do czynienia potrafią być imponujące.

Dla kogo praca w obszarze Finansów?

Kompetencje osób, które tam pracują powinny być niezwykle szerokie. Jako firma z sektora finansowego od kandydatów do pracy w tym pionie oczekujemy specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności analitycznego myślenia.

Dynamika zmian, tempo wzrostu, to wszystko sprawia, że masz możliwość rozwijać się w pożądanym przez Ciebie kierunku, osiągając to w bardzo krótkim czasie. Pracownicy z tego obszaru wykonują analizy, na podstawie których biznes wie w którym ma iść kierunku. To co niezwykle ważne to fakt, że rozległa wiedza o funkcjonowaniu firmy, którą zdobywasz pracując w obszarze finansów, pozwala Ci stać się ważnym ogniwem i wsparciem dla managerów różnych szczebli przy podejmowaniu decyzji zarówno finansowych jak i biznesowych .

O tym jak wygląda praca w Finansach PeP

dowiesz się poznając działy które do niego należą

Kontroling

Analizy, raporty, zestawienia, to słowa klucz opisujące działania podejmowane w kontrolingu. Pracując w tym obszarze będziesz odpowiadał za monitorowanie i kontrolowanie wydatków firmy i weryfikację czy wszystko są one ponoszone zgodnie z planem. Do Twoich zadań będzie należało przygotowywanie różnego rodzaju prognoz, biznesplanów i budżetu.

Programy na których pracujemy: OLAP i CDN

Księgowość

Zakres prac księgowości to takie zadania jak księgowanie dokumentów kosztowych, faktur, not delegacji, dokumentów inwestycyjnych, prowadzenie rejestrów środków trwałych oraz wystawianie faktur sprzedaży pozostałej. Dodatkowo odpowiadamy również za obsługę płatności, księgowanie i rozliczanie rozrachunków. No i oczywiście tematy podatkowe takie jak, kalkulacja podatków, sprawozdawczość i obsługa audytów

Programy księgowe na których pracujemy to CDN i symfonia.

Rozliczenia

Główny obszar działań to przede wszystkim rozliczenia wpłat masowych. Obsługujemy finansowo już blisko 92 000 klientów – a nasze zadania to obciążenia, korekty, wysyłka dokumentów finansowych, zmiany formy rozliczeń, zwroty nadpłat, zatrzymane środki. Prowadzimy również rozliczenia z Alior Bank w zakresie cesji przelewu wierzytelności, zajęć komorniczych czy zwrotów elixir.

Programy na których się tutaj pracuje: głównie CRM, CDN_XL oraz aplikacje powiązane z CDN_XL

Windykacja

Czym się zajmuje dział windykacji? Przede wszystkim zadania monitoringu i odzyskiwanie należności Spółki. Windykacja jest prowadzona na etapie polubownym, przedsądowym, sądowym, egzekucyjnym. Najważniejszy dla Spółki to etap polubownej windykacji oraz przedsądowej windykacji, które pozwalają na bezkosztowe i dla klienta, i dla Spółki odzyskanie należności z uwzględnieniem zachowania dobrych relacji z klientem.

Praca w dziale windykacji to przede wszystkim negocjacje, na każdym etapie windykacji. To rozmowy z klientem i wieloma pracownikami w Spółce. To szeroki zakres wiedzy nie tylko o windykacji, ale o branży, przepisach prawa z zakresu dochodzenia roszczeń, księgowości, rozliczeń. To bycie etycznym, empatycznym, otwartym, komunikatywnym, akceptującym zmiany.

Mamy do dyspozycji szereg narzędzi pozwalających na prawidłowe wykonywanie naszych obowiązków – program do windykacji Softlex, program COMARCH ERP XL, CRM,

Bezpieczeństwo

Specyfika naszej branży i kwestie bezpieczeństwa dla procesów transakcji płatności bezgotówkowych są dla nas ogromnie ważne. Dlatego tak ważne jest to, aby monitorować zmiany regulacyjne, a w podejmowanych decyzjach biznesowych uwzględniać obowiązujące nas przepisy. Dynamika Zmian sprawia, że przed osobami pracującymi w tych działach stoją wyzwania, które dają im ogromne możliwości rozwoju.

Dział Ryzyka Transakcji Kartowych

Do podstawowych zadań Działu Ryzyka Transakcji Kartowych należy weryfikacja nowych klientów pod kątem zawarcia współpracy oraz monitorowanie transakcji procesowanych na terminalach. Te dwa kluczowe elementy pozwalają zapewnić bezpieczeństwo zarówno naszym klientom jak i samej Spółce.

Zajmujemy się procesowaniem zatrzymanych kart oraz zwrotów jak również  współpracujemy z organami ściągania. Ponadto ze względu na specyfikę naszej pracy podlegają nam weryfikacja oraz szeroko pojęte procesy AML.

Programy, na których pracujemy: CRM, Postilion Console, S1 Portal.

Dział Reklamacji Kart Płatniczych

Głównym zadaniem specjalisty pracującym w dziale Reklamacji Kart Płatniczych jest procesowanie reklamacji złożonych przez posiadacza karty w Banku, wydawcy karty. Jest to kilkuetapowy proces na który poza kontaktem z klientem, składa się również analiza dokumentów oraz dokładna znajomość regulacji Organizacji Płatniczych. Poza obsługą reklamacji, zajmujemy się również korektą transakcji, weryfikacją rozliczeń not wynikających z uznania reklamacji oraz współpracujemy z organami ścigania. Praca w dziale wymaga rzetelności, przywiązywania uwagi do szczegółów oraz dokładnej analizy dokumentów.

Programy na których pracujemy: CRM, Postilion Console, S1 Portal, Excel oraz strony Organizacji Płatniczych dedykowane do obsługi wpływających reklamacji 

Dział Prawny

Zakres obowiązków pracownika działu prawnego koncentruje się na przygotowywaniu umów i opinii prawnych dotyczących obszarów działalności prowadzonych przez grupę kapitałową , bieżącym monitorowaniu i analizie zmian w przepisach i aktach prawnych, koordynowaniu archiwizacji dokumentów prawnych spółki, przygotowywaniu we współpracy z poszczególnymi działami organizacji wszelkich wewnętrznych aktów prawnych np. regulaminów, zarządzeń oraz przygotowywaniu protokołów oraz uchwał z posiedzeń organów Spółki. Pracując w dziale prawnym odpowiedzialny będziesz również za współpracę z zewnętrznymi podmiotami świadczącymi usługi doradcze na rzecz Spółki oraz będziesz uczestniczył i koordynował negocjacje kontraktowe. Osoba zatrudniona w dziale prawnym, oprócz posiadanej przez siebie wiedzy z zakresu prawa, musi również znać dobrze specyfikę grupy kapitałowej, dla której pracuje, jej strukturę organizacyjną, strategię oraz otoczenie rynkowe i regulacyjne.

Audyt wewnętrzny

Dział audytu wewnętrznego z definicji zajmuje się niezależną i obiektywną oceną procesów,  tak aby usprawnić działalność operacyjną w Spółkach Grupy PeP. W praktyce praca w tym dziale polega na uczestnictwie w projektach audytorskich i wykonywaniu prac założonych w planie audytu na dany rok.  Zajmujemy się również monitorowaniem i dokumentowaniem realizacji zaleceń poaudytowych oraz kwestiami związanymi z zarządzaniem ryzykiem w poszczególnych Spółkach. Istotą pracy w tym dziale będzie nieustanne poszukiwanie lepszych i wydajniejszych metod działalności całej Grupy PeP w celu maksymalizacji osiąganych wyników.

RODO

Bardzo ważny dział w każdej firmie. Zajmuje się doradzaniem w zakresie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) i innych przepisów dotyczących danych osobowych. Monitoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w całej grupie.

Gdzie będziesz pracował?

Rzeszów al. Tadeusza Rejtana 20B, Budynek Resovia Office

Warunki zatrudnienia

UoP, B2B, pełny etat, możliwość pracy zdalnej

Szkolenia oraz możliwości rozwoju

  • Szkolenia wewnętrzne.
  • Szkolenia specjalistyczne dedykowane dla danego obszaru.
  • Szkolenia z obsługi systemu excel i język obcy.
  • Dofinansowanie do studiów/szkoleń pogłębiających wiedzę i kompetencje pracownika.
  • Udział w branżowych eventach i konferencjach.