„Babciowe” uchwalone przez Sejm – dla kogo 1,5 tys. zł?

W środę 15 maja Sejm uchwalił ustawę „Aktywny rodzic”. Ma ona na celu wsparcie rodziców w łączeniu pracy zawodowej z wychowywaniem dziecka. Nowe świadczenia, tzw. babciowe, zapewniają finansowe wsparcie rodzicom. Komu one przysługują oraz jaka jest ich wysokość?

“Aktywny rodzic” przyjęte przez Sejm

Ustawa „Aktywny rodzic” przeszła przez Sejm z dużym poparciem. Za jej przyjęciem głosowało 405 posłów, przeciw było 14, a 2 wstrzymało się od głosu.

Po uchwaleniu przez Sejm ustawa trafiła do Senatu, który będzie musiał ją zatwierdzić przed ostatecznym wejściem w życie. Jeśli nie wniesie on żadnych poprawek, rodzice będą mogli skorzystać z nowych świadczeń od 1 października 2024 roku. Za wypłatę będzie odpowiedzialny Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aktywni rodzice w pracy

Świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” jest dedykowane aktywnym zawodowo rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Wynosi ono 1,5 tys. zł miesięcznie i ma być wypłacane przez 24 miesiące.

Rodzice mogą samodzielnie decydować, w jaki sposób wykorzystają pieniądze. Mogą je np. przeznaczyć na zatrudnienie babci lub niani, która przejmie część obowiązków. Ważny jest przy tym element tzw. umowy uaktywniającej, który umożliwia formalne zatrudnienie niani lub babci (w tym również emerytki). Wpłynie to korzystnie na waloryzację emerytury osoby, która będzie zatrudniona na tej podstawie.

Dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami przewidziano zwiększone wsparcie. W takim przypadku świadczenie wynosi 1,9 tys. zł miesięcznie.

Aktywnie w żłobku

Kolejnym elementem nowoprzyjętej ustawy jest świadczenie „Aktywnie w żłobku”. Zastępuje ono dotychczasowe dofinansowanie 400 zł, które było przeznaczone na opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nowe świadczenie jest znacznie wyższe – rodzice mogą otrzymać do 1,5 tys. zł miesięcznie na każde dziecko.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, rodzice dzieci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na zwiększone wsparcie. W takim przypadku świadczenie wynosi do 1,9 tys. zł miesięcznie.

Aktywnie w domu

Świadczenie „Aktywnie w domu” jest skierowane do rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, którzy nie mogą skorzystać z innych form wsparcia zawartych w ustawie „Aktywny rodzic”. Będą oni otrzymywać 500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy. W ten sposób otrzymają wsparcie finansowe przy codziennych wydatkach związanych z małymi dziećmi.

Podsumowanie

Ustawa „Aktywny rodzic” wprowadza istotne udogodnienia, które mają na celu ułatwienie rodzicom godzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem. Dzięki niej rodzice otrzymają finansowe wsparcie na zatrudnienie niani lub pokrycie codziennych wydatków. Na pomoc mogą liczyć także ci rodzice, którzy z różnych powodów nie mogą podjąć pracy zawodowej lub skorzystać z instytucjonalnej opieki nad dziećmi. Tym samym „Aktywnie w domu”, „Aktywnie w żłobku” oraz „Aktywni rodzice w pracy” wraz z dodatkiem dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami to program, który zapewnia wsparcie rodzinom w różnych okolicznościach.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę