Bon energetyczny – dla kogo? Nowe informacje

Obecne zamrożenie cen energii w Polsce, które zostało wprowadzone w 2022 roku, zostało przedłużone do końca czerwca 2024 roku. Co po tym terminie? Rząd opracował projekt ustawy, która wprowadza bon energetyczny. Ma on obowiązywać od II połowy 2024 roku. Dowiedz się, na czym on polega i komu przysługuje.

Czym jest bon energetyczny?

Bon energetyczny to wsparcie dla gospodarstw domowych, które osiągają najniższe dochody. Projekt ustawy został właśnie przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i jest zaplanowany do rozpatrzenia przez rząd 7 maja. Dzięki niemu zostanie zminimalizowany efekt odmrożenia cen energii, które ma nastąpić 30 czerwca 2024 roku.

Ile wynosi bon energetyczny?

Jak czytamy w projekcie ustawy opublikowanym 18 kwietnia, bon energetyczny ma być wypłacany jednorazowo w II połowie 2024 roku. Jego wysokość będzie wynosić od 300 do 1200 zł. Ostateczna kwota będzie zależała m.in. od wielkości gospodarstwa domowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe: 300 zł,
  • Dwu- i trzyosobowe gospodarstwo domowe: 400 zł,
  • Cztero- i pięcioosobowe gospodarstwo domowe: 500 zł,
  • Sześcioosobowe i większe: 600 zł.

Wyższe kwoty przewidziane zostały dla gospodarstw domowych, które wykorzystują energię elektryczną i są wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe: 600 zł,
  • Dwu- i trzyosobowe gospodarstwo domowe: 800 zł,
  • Cztero- i pięcioosobowe gospodarstwo domowe: 1000 zł,
  • Sześcioosobowe i większe: 1200 zł.

Dla kogo jest bon energetyczny?

Bon energetyczny jest przewidziany dla osób, które są zagrożone ubóstwem energetycznym, a ich dochód nie przekracza określonych kryteriów.

W projekcie ustawy czytamy, że bon będzie wypłacany tym gospodarstwom domowym, których dochód nie przekracza 2500 zł na osobę – w przypadku gospodarstw jednoosobowych, oraz 1700 zł na osobę w większych gospodarstwach.

Co więcej, projekt przewiduje, że każda złotówka przekroczenia limitu będzie skutkowała pomniejszeniem wartości bonu o tej samej równowartości. Jest to tzw. zasada złotówka za złotówkę. Dzięki temu bon będzie mógł być przyznany również wtedy, kiedy zostanie przekroczone kryterium dochodowe.

Cena maksymalna za prąd 

W ramach projektu ustawy przewidziano również przedłużenie maksymalnej ceny za energię elektryczną. W II połowie 2024 roku ma ona wynieść 500 zł za MWh dla gospodarstw domowych. Z kolei dla małych i średnich przedsiębiorców, a także dla jednostek samorządu oraz użytkowników użyteczności publicznej, będzie ona wynosić 693 zł za MWh. Twórcy projektu ustawy przewidzieli także rekompensaty dla sprzedawców prądu za przedłużenie maksymalnej ceny za energię elektryczną.

Podsumowanie

Bon energetyczny to ważny projekt dla wielu gospodarstw domowych. Zapewnia on wsparcie finansowe tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna, czyli osobom i rodzinom o niższych dochodach. Projekt zostanie rozpatrzony przez rząd już 7 maja, a następnie wdrożony w II połowie roku.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę