Brief – podstawa skutecznej kampanii reklamowej

Brief to podstawowy dokument, który pełni rolę mostu między klientem a agencją marketingową. Jest to niezbędne narzędzie w procesie planowania i realizacji kampanii reklamowej, pomagające w jasnym określeniu celów, oczekiwań oraz szczegółów dotyczących danego projektu. W tym artykule omówimy, czym jest brief, jakie są jego kluczowe elementy oraz jak napisać dobry brief, który zapewni sukces kampanii reklamowej.

Czym jest brief?

Brief to dokument, który zawiera kluczowe informacje na temat kampanii reklamowej lub innego projektu marketingowego. Jest to zwięzłe i klarowne przedstawienie oczekiwań klienta, celów kampanii oraz specyfikacji dotyczących grupy docelowej, komunikatów marketingowych i budżetu.

Poznaj program „Polska bezgotówkowa”. Terminal płatniczy za 0 zł już na Ciebie czeka!

Rodzaje briefów

Istnieją różne rodzaje briefów, w zależności od specyfiki projektu:

 • Brief kreatywny – Skupia się na aspekcie twórczym kampanii, definiując wizję, ton komunikacji oraz kluczowe przesłania.
 • Brief mediowy – Koncentruje się na strategii dystrybucji i wyborze odpowiednich kanałów komunikacji.
 • Brief produkcyjny – Zawiera szczegóły techniczne dotyczące realizacji materiałów reklamowych.

Kluczowe elementy dobrego briefu

Dobry brief powinien być precyzyjny i zawierać wszystkie niezbędne informacje, które pomogą agencji marketingowej w realizacji kampanii. Oto kluczowe elementy, które powinien zawierać każdy dobrze przygotowany brief:

 1. Opis projektu – Opis projektu to krótka charakterystyka kampanii, która zawiera jej cel oraz główne założenia. Powinien jasno określać, co klient chce osiągnąć i jakie są jego oczekiwania wobec agencji marketingowej.
 2. Motywacje klienta i cele kampanii – W tej części briefu powinny znaleźć się informacje na temat motywacji klienta do przeprowadzenia kampanii oraz konkretnych celów, które chce osiągnąć. Mogą to być cele sprzedażowe, zwiększenie rozpoznawalności marki, wprowadzenie nowego produktu na rynek czy poprawa wizerunku firmy.
 3. Opis grupy docelowej – Jasno sformułowany komunikat to klucz do sukcesu każdej kampanii reklamowej. Opis grupy docelowej powinien zawierać informacje demograficzne, psychograficzne oraz behawioralne dotyczące odbiorców. Ważne jest, aby zrozumieć potrzeby odbiorców oraz sposób, w jaki konsumują treści reklamowe.
 4. Kluczowe komunikaty – Sformułowany komunikat to centralny element każdej kampanii. Powinien być spójny, atrakcyjny i zgodny z wartościami marki. W briefie należy określić główne przesłania, jakie mają być przekazywane w kampanii, oraz ton komunikacji.
 5. Budżet i zasoby – Ważnym elementem briefu jest określenie dostępnego budżetu oraz zasobów, które klient jest gotowy przeznaczyć na kampanię. To pozwala agencji marketingowej na prawidłowe rozplanowanie działań i optymalne wykorzystanie środków.
 6. Terminy i harmonogram – Każdy brief powinien zawierać szczegółowy harmonogram działań, który uwzględnia terminy realizacji poszczególnych etapów kampanii. Ważne jest, aby wszystkie strony były świadome terminów i mogły się do nich dostosować.
 7. Mierniki sukcesu – Ostatnim kluczowym elementem dobrego briefu są mierniki sukcesu, czyli kryteria, według których będzie oceniana efektywność kampanii. Mogą to być wskaźniki takie jak wzrost sprzedaży, liczba leadów, zasięg kampanii czy wskaźniki zaangażowania.

Jak napisać dobry brief?

Pisząc brief, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, które zapewnią jego skuteczność i użyteczność dla agencji marketingowej:

 • Bądź precyzyjny – Dobry brief powinien być konkretny i precyzyjny. Unikaj ogólników i niejasnych sformułowań. Im bardziej szczegółowy będzie brief, tym łatwiej będzie agencji zrozumieć Twoje oczekiwania i potrzeby.
 • Uwzględnij specyfikę branży – Każda branża ma swoje unikalne cechy i specyfikę. Pisząc brief, uwzględnij te aspekty, aby agencja marketingowa mogła dostosować swoje działania do specyfiki danej branży i lepiej zrozumieć Twoje potrzeby.
 • Skup się na kluczowych informacjach – Nie próbuj zawrzeć w briefie wszystkiego. Skup się na kluczowych informacjach, które są najważniejsze dla realizacji kampanii. Zbyt wiele nieistotnych szczegółów może tylko zaciemnić obraz i utrudnić pracę agencji.
 • Konsultuj się z agencją – Dobry brief powinien być wynikiem współpracy między klientem a agencją marketingową. Konsultuj się z agencją na każdym etapie tworzenia briefu, aby upewnić się, że wszystkie kluczowe informacje są uwzględnione i zrozumiałe.

Korzyści płynące z dobrze napisanego briefu

Dobry brief to fundament skutecznej kampanii reklamowej. Oto niektóre z korzyści, jakie niesie za sobą dobrze przygotowany brief:

Jasne oczekiwania

Dobrze sformułowany brief pozwala na jasne określenie oczekiwań klienta wobec agencji marketingowej. Dzięki temu obie strony wiedzą, co jest celem kampanii i jakie działania są potrzebne, aby go osiągnąć.

Efektywna komunikacja

Brief stanowi podstawę efektywnej komunikacji między klientem a agencją. Dzięki niemu możliwe jest uniknięcie nieporozumień i błędów wynikających z braku klarowności w przekazywaniu informacji.

Optymalne wykorzystanie zasobów

Określenie budżetu i zasobów w briefie pozwala na optymalne ich wykorzystanie. Agencja marketingowa może lepiej planować swoje działania i dostosować je do dostępnych środków, co przekłada się na efektywność kampanii.

Lepsze wyniki kampanii

Dobry brief to klucz do sukcesu kampanii reklamowej. Dzięki niemu możliwe jest precyzyjne określenie celów, grupy docelowej oraz kluczowych komunikatów, co w efekcie prowadzi do lepszych wyników kampanii i większej satysfakcji klienta.

Najczęstsze błędy przy tworzeniu briefu

Mimo że brief jest niezwykle ważnym dokumentem, wiele osób popełnia błędy przy jego tworzeniu. Oto niektóre z najczęstszych błędów, których warto unikać:

 • Brak klarowności
 • Zbyt ogólne cele
 • Pominięcie specyfiki grupy docelowej
 • Brak harmonogramu

Rzetelne wypełnienie briefu to klucz do sukcesu w kampanii reklamowej

Brief to nieodzowny element każdej skutecznej kampanii reklamowej. Dobrze napisany brief zapewnia jasne określenie celów, oczekiwań i zasobów, co przekłada się na efektywność działań marketingowych i sukces kampanii. Pamiętaj, aby pisząc brief, być precyzyjnym, uwzględniać specyfikę branży i skupiać się na kluczowych informacjach. Dzięki temu Twoja kampania reklamowa będzie miała solidne podstawy do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

 

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest brief i dlaczego jest ważny w kampanii reklamowej?

Brief to dokument, który zawiera kluczowe informacje na temat kampanii reklamowej lub innego projektu marketingowego. Jest to zwięzłe i klarowne przedstawienie oczekiwań klienta, celów kampanii oraz specyfikacji dotyczących grupy docelowej, komunikatów marketingowych i budżetu. Brief jest ważny, ponieważ:

 • Ułatwia komunikację: Pomaga w klarownym przekazaniu oczekiwań i celów kampanii między klientem a agencją marketingową.
 • Zapewnia jasność celów: Dzięki niemu obie strony wiedzą, co chcą osiągnąć i jakie działania są potrzebne.
 • Optymalizuje zasoby: Umożliwia lepsze planowanie działań i efektywne wykorzystanie budżetu.
Jakie elementy powinien zawierać dobrze przygotowany brief?

Dobry brief powinien być precyzyjny i zawierać następujące kluczowe elementy:

 • Opis projektu: Krótka charakterystyka kampanii, jej cel oraz główne założenia.
 • Motywacje klienta i cele kampanii: Informacje na temat powodów przeprowadzenia kampanii oraz konkretne cele, które chce osiągnąć klient.
 • Opis grupy docelowej: Demograficzne, psychograficzne i behawioralne informacje o odbiorcach kampanii.
 • Kluczowe komunikaty: Główne przesłania kampanii oraz ton komunikacji.
 • Budżet i zasoby: Dostępne środki finansowe i zasoby przeznaczone na kampanię.
 • Terminy i harmonogram: Szczegółowy plan działań z określonymi terminami realizacji.
 • Mierniki sukcesu: Kryteria oceny efektywności kampanii, takie jak wzrost sprzedaży, zasięg kampanii czy wskaźniki zaangażowania.
Jakie są najczęstsze błędy przy tworzeniu briefu i jak ich uniknąć?

Tworząc brief, należy unikać kilku powszechnych błędów:

 • Brak klarowności: Niezrozumiały lub niejasny brief może prowadzić do nieporozumień. Ważne jest, aby dokument był precyzyjny i zawierał wszystkie niezbędne informacje w sposób klarowny i zrozumiały.
 • Zbyt ogólne cele: Cele kampanii powinny być jasno określone i mierzalne. Zbyt ogólne cele, takie jak „zwiększenie świadomości marki”, mogą być trudne do zrealizowania. Lepszym podejściem jest określenie konkretnych wskaźników sukcesu.
 • Pominięcie specyfiki grupy docelowej: Opis grupy docelowej jest kluczowym elementem briefu. Pominięcie tego aspektu może prowadzić do niewłaściwego targetowania kampanii. Ważne jest, aby dokładnie zdefiniować, do kogo skierowana jest kampania i jakie są potrzeby odbiorców.

Unikanie tych błędów pomoże stworzyć skuteczny brief, który będzie solidną podstawą do realizacji udanej kampanii reklamowej.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę