Praca w niedziele i święta – czy pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

Praca w niedziele i święta – kiedy jest dozwolona?

To, kiedy pracownicy nie muszą wykonywać obowiązków, określa Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Co do zasady, niedziele i święta to czas na odpoczynek.

Do dni wolnych od pracy zalicza się następujące święta:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkanocy (święto ruchome),
 • drugi dzień Wielkanocy (święto ruchome),
 • 1 maja – Święto Pracy,
 • 3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek (święto ruchome),
 • Boże Ciało (święto ruchome),
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Istnieje długa lista wyjątków, określająca, kiedy praca w niedziele i święta jest dopuszczalna. Zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy, pracownicy mogą wykonywać swoje standardowe obowiązki w dni ustawowo wolne:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
 • w tzw. ruchu ciągłym, czyli w przedsiębiorstwach, w których przerwanie pracy nie jest na stałe możliwe, np. w hutach,
 • przy pracy zmianowej,
 • przy niezbędnych remontach,
 • w transporcie i w komunikacji,
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
 • w rolnictwie i hodowli.

Ponadto, dopuszczalna jest praca w niedzielę i święta pod warunkiem wykonywania obowiązków koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Dotyczy to m.in.:

 • zakładów świadczących usługi dla ludności,
 • gastronomii,
 • hoteli i pensjonatów,
 • jednostek gospodarki komunalnej,
 • zakładów opieki zdrowotnej oraz innych placówek służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga opieki przez cały dzień lub całą dobę,
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, które zapewniają całodobową opiekę,
 • zakładów prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,
 • pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym jest ona świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (np. w centrach handlowych),
 • wykonywania prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbieranych poza terytorium Polski, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi są u niego dniami pracy oraz przy wykonywaniu pracy zapewniających możliwość świadczenia tych usług.

Do tego trzeba wziąć pod uwagę zakaz handlu w niedzielę, który obowiązuje przez większość roku. Jest on jednak dopuszczalny w niektórych przypadkach i nie obwiązuje takich placówek, jak stacje benzynowe, apteki czy kwiaciarnie.

Czy za pracę w niedziele i święta przysługuje rekompensata?

Zgodnie z przepisami, za pracę w niedzielę i święto uważa się tę, która jest wykonywana między godziną 6:00 w danym dniu a godziną 6:00 w dniu następnym, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Przykładowo, pracownik może rozpocząć zmianę o godzinie 20:00 w niedzielę i zakończyć ją o godzinie 4:00 nad ranem już w poniedziałek. Dalej będzie to liczone jak wykonywanie obowiązków w niedzielę.

Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi inny dzień wolny w okresie:

 • za pracę w niedzielę – sześciu dni przed lub sześciu dni po danej niedzieli, a jeżeli nie jest to możliwe, to do końca okresu rozliczeniowego,
 • za pracę w święto – do końca okresu rozliczeniowego.

Nie jest ważne, ile godzin w niedzielę lub święto dana osoba spędziła w pracy. Do całego dnia wolnego uprawnia nawet przepracowanie jednej godziny.

Standardowo pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie za pracę w niedzielę lub święto, równe dniówce z okresu od poniedziałku do piątku. Tutaj są jednak dwa wyjątki.

Kiedy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta i jak je obliczyć?

Jeżeli we wskazanym przez ustawodawcę okresie, czyli do końca okresu rozliczeniowego, pracownik nie otrzyma dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto, należy mu dodatkowo zapłacić. Jakie dodatki mu przysługują?

Brak dnia wolnego przekłada się na konieczność zapłacenia normalnej stawki godzinowej oraz dodatku w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Innymi słowy, pracownik otrzymuje podwójną zapłatę.

Do tego dochodzi kwestia nadgodzin. Jeśli dla danej osoby niedziela lub święto była dniem roboczym zgodnie z obowiązującym rozkładem pracy, to za każdą godzinę przysługuje dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia. Jeżeli jednak praca w dzień wolny była wyjątkiem i pracownik został np. wezwany do awarii, to wtedy za nadgodziny w niedzielę i święta przysługuje mu dodatkowe 100 proc. wynagrodzenia za dane godziny.

Przykładowo, jeśli Jan Kowalski ma w grafiku pracę w niedzielę, odebrał za to dzień wolny, ale miał nadgodziny, to otrzyma:

 • standardową wypłatę jak za pracę od poniedziałku do piątku,
 • dodatek w wysokości 100 proc. od każdej godziny za pracę nadliczbową.

Jeżeli nie odebrał dnia wolnego, to wtedy dostanie:

 • standardowe wynagrodzenie za osiem godzin pracy,
 • dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za osiem godzin pracy,
 • dodatek w wysokości 100 proc. za każdą godzinę nadliczbową.

Z perspektywy zatrudnionego, ponadwymiarowa praca w niedzielę i święta może być opłacalna, szczególnie w przypadku, w którym nie odbierze w okresie rozliczeniowym dnia wolnego. Ze strony pracodawcy, sprawa wygląda odwrotnie i powinien on dbać o odpoczynek pracowników, nie tylko z powodu finansów, ale po prostu higieny pracy i zasad BHP.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę