Czym jest Baza Danych Odpadowych? Kto musi zarejestrować się w BDO?

BDO

Polskie przedsiębiorstwa produkują i gromadzą sporą ilość odpadów i to niezależnie od branży, w której działają. Ochrona środowiska naturalnego w tym obszarze to jeden z najważniejszych elementów prowadzenia obecnie biznesu na większą skalę. Z tego powodu tak ważnym aspektem jest istnienie tak zwanej Bazy Danych Odpadowych, zwanej w skrócie BDO.

Czym jest Baza Danych Odpadowych BDO?

BDO co to jest – to pytanie pada w przestrzeni publicznej coraz częściej. Jak się okazuje, Baza Danych Odpadowych to po prostu zintegrowany system teleinformatyczny, na który składają się rejestr BDO, a także moduły ewidencji i sprawozdawczości. Baza Danych Odpadowych istnieje na mocy przepisów sprzed lat, a jej głównym celem jest uszczelnienie całego systemu gospodarowania odpadami, w szczególności jeśli mowa o działalności przedsiębiorstw. Prawodawca określa szczegółowe zasady prowadzenia BDO, a także tego, kto i w jakich okolicznościach musi dokonać rejestracji, co dokładnie opisujemy w dalszej części tekstu.

BDO rejestracja

Baza Danych Odpadowych ma pomóc w walce z szarą strefą oraz dzikimi wysypiskami śmieci, a także zwiększyć świadomość dotyczącą ochrony środowiska i recyklingu. Wszystkie dane trafiają w jedno miejsce, dzięki czemu podmioty kontrolujące mogą bardzo szybko wyłapać wszelkie nieprawidłowości. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami prowadzona jest przez Ministerstwo Klimatu. Gromadzone są w niej dane o wszystkich firmach, które z mocy norm prawnych są zobligowane do rejestracji. BDO kogo dotyczy? O tym, czy dany podmiot gospodarczy musi znaleźć się w bazie decyduje obszar jego działalności.

Kogo dotyczy obowiązek wpisu do BDO?

Od początku 2020 roku w ramach BDO uruchomiono moduł ewidencji i sprawozdawczości. Wpis do Rejestru BDO powinny posiadać podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Mowa w szczególności o firmach, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory, a także sprzęt elektroniczny. Ponadto, obowiązek wpisu do bazy mają przedsiębiorcy, którzy produkują lub importują opakowania w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych, czyli w ramach Unii Europejskiej i w niektórych przypadkach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Oznacza to, że obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie dużych oraz średnich przedsiębiorstw, lecz także mniejsze firmy, które zajmują się tego rodzaju działalnością.

Odpady BDO – kto jest zwolniony z rejestracji?

Istnieje grupa podmiotów, które z mocy prawa nie muszą dokonywać rejestracji w BDO. Ustawodawca dopuścił bowiem zwolnienie z tego obowiązku osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, podmiotów posiadających ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, podmiotów, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w obszarze zbierania odpadów opakowaniowych oraz odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych. Wpisowi do rejestru nie podlegają także rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, ale tylko wtedy, gdy nie wymieniono ich w artykule 51.

Kto musi prowadzić ewidencję w Baza Danych Odpadowych?

Od początku 2020 roku ewidencja prowadzona jest wyłącznie w postaci elektronicznej, co sprawiło, że w większości przypadków w obiegu nie funkcjonują już na przykład karty przekazania i ewidencji odpadów, czy też zużycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Od kilku miesięcy trwają prace nad uszczelnieniem całego systemu, w przyszłości wszystkie dane ze sprawozdań będą pobierane automatycznie na podstawie dokumentacji wprowadzonej przez przedsiębiorcę do ewidencji BDO. W bazie znajdą się dane od firm, które muszą rejestrować się na podstawie przepisów ustawowych, a także tych, które są wpisywane z urzędu przez marszałka danego województwa. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć na rządowych stronach lub dopytać o dokładne informacje w wydziale ochrony środowiska właściwego urzędu marszałkowskiego.

Rejestracja w BDO – terminy i koszt

Niezwykle istotnym aspektem w kontekście Bazy Danych Odpadowych jest termin rejestracji, którego nie można przekroczyć. Jeżeli dany rodzaj działalności podlega obowiązkowi, przedsiębiorca musi dokonać rejestracji jeszcze przed formalnym startem swojego biznesu. Wpis do rejestru kosztuje 100 złotych jeśli chodzi o mikroprzedsiębiorców, a 300 złotych w pozostałych przypadkach. Pamiętajmy też, że w urzędach obowiązuje kolejność zgłoszeń i nasza sprawa nie zostanie załatwiona od ręki. Organ przyjmujący wniosek ma bowiem nawet miesiąc na rozpatrzenie dokumentu. Jeśli formularz okażę się niekompletny, zostanie zwrócony przedsiębiorcy, który będzie musiał nanieść poprawki i złożyć go ponownie. Wszystko to może zająć nawet kilka miesięcy, w ciągu których biznes nie może być prowadzony.

Konsekwencje braku wpisu – co trzeba wiedzieć?

Co w sytuacji, gdy właściciel firmy przekroczy wymagany termin lub w ogóle nie złoży wniosku o rejestrację, a spoczywa na nim taki obowiązek? Wówczas musi liczyć się karami, które w niektórych przypadkach mogą wynosić nawet milion złotych, choć widełki zaczynają się od 100 złotych. Oprócz kary finansowej przedsiębiorca może otrzymać grzywnę, a nawet trafić do aresztu, choć do takich zdarzeń dochodzi bardzo rzadko. Ponadto, sprawa trafia nie tylko do sądu, ale także w ręce wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który ma prawo ukarać właściciela firmy karą wynoszącą od 5 tysięcy do miliona złotych. Jak więc widzimy, warto przestrzegać przepisów i realizować swoje obowiązki w terminie oraz z jak największą starannością.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę