ESG – co to takiego? Jak wpływa na Twój biznes?

ESG to nie tylko ekologia i nie tylko działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obejmuje ono szereg różnych czynników społecznych, ekologicznych i korporacyjnych. Dowiedz się, czym jest ESG, kogo dotyczy obowiązek informacyjny i dlaczego warto wykorzystać zasady ESG w swoim biznesie.

 1. Co to jest ESG?
 2. Jak ESG wpływa na biznes?
 3. Jakie są korzyści z implementacji strategii ESG do swojej działalności?
 4. Kto powinien raportować ESG?
 5. Jak wprowadzić zasady ESG do swojej firmy?
 6. ESG – co to takiego? Jak wpływa na Twój biznes? Podsumowanie

Co to jest ESG?

W świecie biznesu i zrównoważonego rozwoju pojęcie ESG jest coraz częściej poruszane w publicznej debacie. Nie tylko wpływa na odbiór firmy przez konsumentów, ale także determinuje działania marki.

ESG, czyli Environmental, Social, and Governance, odnosi się do trzech głównych obszarów, które mają wpływ na środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny:

 • Environmental – czyli środowisko. Działania ESG w tym zakresie dotyczą wpływu firmy na naturalne środowisko. Obejmuje to takie aspekty jak: gospodarka odpadami, wykorzystanie zasobów naturalnych czy emisja gazów cieplarnianych. Firmy minimalizujące swój negatywny wpływ na środowisko są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne.
 • Social (Społeczne) – Ten aspekt skupia się na relacjach firmy z jej pracownikami, klientami oraz lokalnymi społecznościami. Ważne jest tu przestrzeganie praw pracowniczych, warunki pracy, zaangażowanie społecznościowe. Firmy, które dbają o dobrostan społeczny i mają etyczne praktyki, są bardziej pozytywnie odbierane przez społeczeństwo.
 • Governance (Ład korporacyjny): Dotyczy sposobu zarządzania firmą, w tym transparentności działań, struktura zarządu przedsiębiorstwa oraz praktyk antykorupcyjnych i odpowiedzialności korporacyjnej. Zwiększa to zaufanie inwestorów oraz klientów.

Jak ESG wpływa na biznes?

Działania podejmowane przez firmę, które są zgodne w obszarze ESG, mogą znacząco wpłynąć na biznes i jego postrzeganie przez społeczeństwo oraz opinię publiczną.

Przede wszystkim firmy stosujące zasady ESG są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne i transparentne. Zaangażowanie się na rzecz zrównoważonego rozwoju, działania związane z ochroną środowiska czy odpowiedzialność biznesu w rozumieniu społecznym budują zaufanie wśród partnerów i klientów.

W przypadku przedsiębiorstw wielonarodowych stosowanie norm ESG jest kluczowe, aby spełnić wymogi prawne. Ponadto ułatwia ono dostęp do funduszy i inwestorów, którzy kierują się kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Nie zapominajmy także o drugiej stronie medalu, czyli stworzeniu atrakcyjnego miejsca pracy. Firmy, które angażują się społecznie, chronią prawa człowieka, a do tego dbają o środowisko, przyciągają osoby, dla których ważne są wartości przedsiębiorstwa, w którym pracują. Tym samym może to przyciągać wykwalifikowanych pracowników oraz zmniejszyć rotację personelu.

Z tego powodu działania ESG są nie tylko elementem dobrego PR, ale o wiele szerszą strategią, która ma na celu wprowadzanie innowacji, nowych klientów, a nawet pracowników.

Jakie są korzyści z implementacji strategii ESG do swojej działalności?

Wdrażanie strategii ESG niesie ze sobą wiele korzyści, które mogą znacząco wpływać na wyniki finansowe, reputację oraz długoterminową stabilność. Przyjrzymy się teraz kilku z nich.

Firmy, które skutecznie implementują praktyki ESG, często zyskują na reputacji jako odpowiedzialne społecznie. Tym samym przyciągają klientów o podobnych wartościach.

Co więcej, firmy z solidnymi strategiami ESG są postrzegane jako mniej ryzykowne. Zwiększa to atrakcyjność dla inwestorów i ułatwia drogę do uzyskania funduszy.

Firmy, które skutecznie integrują zasady zrównoważonego rozwoju w swojej strategii, mogą łatwiej dostosować się do zmieniających się oczekiwań społecznych, które są coraz bardziej skupione na działalności etycznej i zrównoważonym rozwoju.

Jak już wspomnieliśmy, ESG nie jest także obciążeniem dla pracowników. Firmy, które traktują poważnie swoje obowiązki wobec pracowników i społeczeństwa, cieszą się większą lojalnością pracowników.

Na koniec nie zapominajmy o jednym. ESG w wymiarze ładu korporacyjnego może minimalizować niespodziewane koszty, zapobiegać ryzykom i lepiej zarządzać ryzykiem.

Z tego powodu wprowadzenie strategii ESG przynosi korzyści nie tylko w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale również przyczynia się do wzrostu firm. Przynosi korzyści nie tylko wizerunkowe, ale również finansowe.

Kto powinien raportować ESG?

Raport z ESG staje się coraz powszechniejszy nie tylko dla międzynarodowych korporacji. Coraz więcej firm decyduje się na przedstawienie swoich działań w zakresie ESG i prowadzonych w związku z tym działań.

Co więcej, niektóre firmy mają obowiązek raportować ESG. Kogo to dotyczy? Od 2025 roku obowiązek raportowania ESG będzie dotyczył wszystkich dużych przedsiębiorstw oraz spółek notowanych na rynkach unijnych, które zatrudniają co najmniej 500 pracowników, a ich suma bilansowa przekracza 85 milionów złotych lub których roczne przychody przewyższają 170 milionów złotych. Te firmy będą musiały sporządzić swój pierwszy raport ESG za rok obrotowy 2024.

Z kolei od 2026 roku raport ESG będą miały obowiązek przygotować firmy, które spełniają co najmniej 2 z 3 kryteriów:

 • zatrudnienie co najmniej 250 pracowników,
 • suma bilansowa ponad 85 milionów złotych,
 • roczne przychody przekraczające 170 milionów złotych.

Od 2027 roku zasady raportowania dotyczyć będą również mniejszych przedsiębiorstw spełniających dwa z trzech następujących warunków: zatrudnienie co najmniej 10 pracowników, suma bilansowa przekraczająca 1,5 miliona złotych, przychody roczne powyżej 3 milionów złotych.

Jak wprowadzić zasady ESG do swojej firmy?

Jeśli dotyczą Cię unijne regulacje, zapewne już wiesz, jak wdrożyć strategię ESG. Nie ulega jednak wątpliwości, że warto wprowadzić zasady nawet wtedy, kiedy nie masz obowiązku informacyjnego. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, idzie za tym sporo korzyści biznesowych oraz wizerunkowych. Od czego zatem zacząć?

Analiza i ustalenie celów

Zacznij od analizy tego, jakim stopniu Twoja firma już teraz odpowiada na wymagania ESG. Obejmuje to ocenę wpływu firmy na środowisko, jej zaangażowanie społeczne oraz praktyki zarządzania.

Następnie ustal konkretne, mierzalne cele związane z każdym z aspektów ESG. Rozwijaj strategię, która w sposób zrównoważony odpowiada na potrzeby środowiskowe, społeczne i zarządcze.

Wprowadzenie procedur

Wprowadź odpowiednie praktyki i procedury operacyjne, które są zgodne z założonymi celami ESG. Może to wymagać szkoleń dla pracowników, zmian w łańcuchu dostaw, adaptacji produktów oraz usług, czy też wprowadzenia nowych technologii.

Jednym z przykładów jest upowszechnienie płatności bezgotówkowych. Przyjmowanie płatności elektronicznych za pomocą terminali płatniczych nie tylko ułatwia transakcje. Dzięki temu firmy mogą zredukować ilość generowanych odpadów, w tym papierowych paragonów, co jest zgodne z zasadami ESG w obszarze ochrony środowiska.

Umożliwienie płatności bezgotówkowych jest obecnie obowiązkowe dla większości firm. Aby dostosować się do prawa, można skorzystać z ulg oraz dofinansowań. Wsparcie oferują również programy takie jak Polska Bezgotówkowa, które pomagają wdrożyć terminal płatniczy do firmy.

Komunikacja

Nie zapomnij również o komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Pracownicy, inwestorzy czy klienci powinni wiedzieć o Twoich planach i działaniach. W ten sposób nie tylko pokazujesz swoje zaangażowanie, ale także budujesz zaufanie.

ESG – co to takiego? Jak wpływa na Twój biznes? Podsumowanie

ESG to akronim od angielskich słów: Environmental, Social, and Governance, czyli Środowisko, Społeczeństwo i Ład Korporacyjny. Te trzy czynniki stanowią ramy dla praktyk biznesowych, które koncentrują się nie tylko na zysku finansowym, ale także na odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, oraz etyce zarządzania. Wprowadzenie tych zasad do codziennej działalności pomoże nie tylko dużym firmom dostosować się do unijnego prawa, ale również wpłynie na wizerunek mniejszych i średnich przedsiębiorstw.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest ESG?

ESG, czyli Environmental, Social, and Governance, służy do oceny wpływu działalności firmy na środowisko (Environmental), jej zaangażowanie społeczne (Social) oraz jakość zarządzania i przejrzystość działalności (Governance).

Kto musi składać raport z ESG?

Raporty ESG są wymagane głównie od dużych korporacji publicznych oraz przedsiębiorstw zobowiązanych przez odpowiednie przepisy prawa lub standardy rynkowe. W Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy o sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) oraz jej następcy, Dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), coraz więcej firm musi publicznie raportować swoje wyniki w zakresie ESG.

Jakie korzyści niesie ze sobą ESG?

Firmy stosujące ESG często odczuwają zmianę w wynikach finansowych, reputacji oraz długoterminowej stabilności. Wprowadzone działania pomagają również lepiej zarządzać ryzykiem, przyciągać nowych pracowników oraz zwiększać zainteresowanie inwestorów.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę