Ile zarabia sędzia? Zarobki sędziów w Polsce

Wynagrodzenia sędziów w Polsce to temat, który budzi wiele emocji i zainteresowania. Ile zarabia sędzia? To pytanie często pojawia się w kontekście wyboru ścieżki zawodowej, zwłaszcza wśród studentów prawa i młodych prawników. Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu, ile zarabia sędzia i od czego są uzależnione jego zarobki.

Spis treści

Jak jest wyliczane wynagrodzenie sędziów?

W przeszłości wynagrodzenia sędziów były uzależnione od decyzji władzy ustawodawczej i wykonawczej, co budziło liczne kontrowersje i zastrzeżenia ze strony środowiska sędziowskiego. Doszło jednak do zmian, a obecny mechanizm opiera się na bardziej transparentnych kryteriach, które mają na celu zapewnienie godziwego wynagrodzenia sędziów, niezależnie od wpływów politycznych.

Obecnie wynagrodzenia sędziów w Polsce są precyzyjnie regulowane przez prawo, aby zapewnić wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu. Podstawowym elementem służącym do wyliczenia wynagrodzenia sędziego jest średnia krajowa, którą co roku określa prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie sędziego jest obliczane przez pomnożenie tej średniej przez odpowiedni mnożnik, który zależy od stanowiska i stażu pracy sędziego.

Mnożniki są zasadniczym elementem, na podstawie którego wyliczane jest wynagrodzenie sędziego. Różnią się w zależności od stanowiska sędziego oraz stażu pracy. Przykładowo, sędzia sądu rejonowego ma mnożnik wynoszący od 2,05 do 2,50, co oznacza, że jego pensja zasadnicza jest odpowiednio wyższa lub niższa, w zależności od liczby lat pracy i stanowiska. Mnożniki są ściśle określone w załączniku do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Warto jednak zaznaczyć, że w 2023 roku wynagrodzenia sędziów zostały zamrożone. Ich podstawą było średnie wynagrodzenie z 2020 roku. Natomiast w ustawie okołobudżetowej wskazano 5444,42 zł do wyznaczenia wynagrodzenia. Od 2023 roku mają być wypłacane wyrównania.

W odróżnieniu od prawników pracujących w kancelariach, wynagrodzenia sędziów są ściśle regulowane przez prawo i zależą od ustalonych mnożników. Z kolei wynagrodzenie prawników, którzy prowadzą swoją własną kancelarię, zależy m.in. od liczby klientów. Pamiętaj, że prowadząc firmę, zgodnie z prawem musisz umożliwić płatności bezgotówkowe np. poprzez terminal płatniczy. Dzięki programom takim jak Polska Bezgotówkowa możesz otrzymać wsparcie na wdrożenie urządzenia.

Zarobki sędziów sądów powszechnych

Wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego jest ustalane na podstawie mnożników, które wahają się od 2,05 do 2,50. Poniższe dane dotyczą 2023 roku:

 • Stawka pierwsza (mnożnik 2,05): 12,6 tys. zł brutto miesięcznie
 • Stawka druga (mnożnik 2,17): 13,3 tys. zł brutto miesięcznie
 • Stawka trzecia (mnożnik 2,28): 14 tys. zł brutto miesięcznie
 • Stawka czwarta (mnożnik 2,36): 14,6 tys. zł brutto miesięcznie
 • Stawka piąta (mnożnik 2,50): 15,4 tys. zł brutto miesięcznie

Wynagrodzenie sędziego sądu okręgowego

Sędziowie sądów okręgowych mają wynagrodzenia ustalane na podstawie mnożników od 2,36 do 2,92:

 • Stawka czwarta (mnożnik 2,36): 14,5 tys. zł brutto
 • Stawka piąta (mnożnik 2,50): 15,4 tys. zł brutto
 • Stawka szósta (mnożnik 2,65): 16,3 tys. zł brutto
 • Stawka siódma (mnożnik 2,75): 16,9 tys. zł brutto
 • Stawka ósma (mnożnik 2,92): 17,9 tys. zł brutto

Wynagrodzenie sędziego sądu apelacyjnego

Wynagrodzenie sędziego sądu apelacyjnego jest określane przez mnożniki od 2,75 do 3,23:

 • Stawka siódma (mnożnik 2,75): 16,9 tys. zł brutto miesięcznie
 • Stawka ósma (mnożnik 2,92): 17,9 tys. zł brutto miesięcznie
 • Stawka dziewiąta (mnożnik 3,12): 19,2 tys. zł brutto miesięcznie
 • Stawka dziesiąta (mnożnik 3,23): 19,9 tys. zł brutto miesięcznie

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zarabiają zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich sędziów. Ich wynagrodzenie jest ustalane na podstawie mnożnika 5,0. Tym samym minimalne wynagrodzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wynosi 30,7 tys. zł brutto miesięcznie.

Sędziowie Sądu Najwyższego

Wynagrodzenie sędziów Sądu Najwyższego jest ustalane przy użyciu mnożnika 4,13. Przez pierwsze 7 lat pracy sędziowie otrzymują wynagrodzenie zasadnicze na poziomie

Mnożnik 4,13: 25, 4 tys zł brutto

Po 7 latach wynagrodzenie jest określane na poziomie stawki awansowej, która wynosi 115% stawki podstawowej. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego sędziowie mogą otrzymywać dodatki funkcyjne, które dodatkowo podnoszą ich zarobki.

Dodatki do wynagrodzeń sędziów

Oprócz podstawowego wynagrodzenia sędziowie mogą również otrzymywać dodatki, które zależą m.in. od stażu pracy. Przyjrzyjmy się kilku z nich:

 • Dodatek za długoletnią pracę – Sędziowie otrzymują dodatek za długoletnią pracę, który zaczyna się od 5% wynagrodzenia zasadniczego po sześciu latach pracy i rośnie o 1% każdego roku, aż do osiągnięcia maksymalnie 20%.
 • Gratyfikacja jubileuszowa – Gratyfikacja jubileuszowa to nagroda wypłacana sędziom co pięć lat. Pierwsza nagroda jest przyznawana po 20 latach pracy i wynosi 100% miesięcznego wynagrodzenia. Kolejne gratyfikacje wypłacane są po 25, 30, 35 i 40 latach pracy, przy czym nagroda po 40 latach pracy wynosi 400% miesięcznego wynagrodzenia.
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy – Sędziowie mają prawo do dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego. Po dziesięciu latach pracy przysługuje im dodatkowe sześć dni urlopu, a po piętnastu latach pracy – dwanaście dni.
 • Urlop dla poratowania zdrowia – Minister sprawiedliwości może udzielić sędziemu urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze do sześciu miesięcy.
 • Brak składek na ubezpieczenie społeczne – Wynagrodzenia sędziów nie są pomniejszane o składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Dodatki funkcyjne – Sędziowie pełniący dodatkowe funkcje mogą liczyć na dodatki funkcyjne. Mnożniki tych dodatków wynoszą od 0,2 do 1,1.

Najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się sędzia?

Sędzia zajmuje się rozpatrywaniem spraw sądowych, wydawaniem wyroków i skazywaniem winnych zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak wyliczane jest wynagrodzenie sędziów?

Wynagrodzenie sędziów w Polsce jest określane na podstawie średniej krajowej z drugiego kwartału poprzedniego roku, którą ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Ta kwota jest następnie mnożona przez odpowiedni mnożnik zależny od stanowiska i stażu pracy sędziego. Mnożniki te wahają się od 2,05 do 5,0, w zależności od rodzaju sądu i pełnionej funkcji.

Ile zarabia sędzia?

Zarobki sędziów różnią się w zależności od rodzaju sądu i stażu pracy. Sędzia sądu rejonowego zarabia od 12,6 tys. zł do 15,4 tys. zł brutto miesięcznie, w zależności od stawki wynagrodzenia. Sędzia sądu okręgowego może liczyć na wynagrodzenie od 14,5 tys. zł do 17,9 tys. zł brutto miesięcznie. Sędzia sądu apelacyjnego zarabia od 16,9 tys. zł do 19,9 tys. zł brutto miesięcznie. Sędziowie Sądu Najwyższego mają wynagrodzenie zasadnicze wynoszące 25,4 tys. zł brutto, które wzrasta po 7 latach służby. Najwyżej wynagradzani są sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, których pensja wynosi co najmniej 30,7 tys. zł brutto miesięcznie.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę