Informacja o połączeniu części Banku BPH z Alior Bankiem

4 listopada 2016 r. nastąpiło prawne połączenie Alior Banku SA z wydzieloną częścią Banku BPH SA, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Połączenie zostało przeprowadzone na podstawie art. 124c ustawy Prawo bankowe oraz zgody udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Alior Bank stał się następcą prawnym i przejął wszystkie dotychczasowe prawa oraz obowiązki Banku BPH z tytułu umów o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych oraz umów o przyjmowanie zapłaty dokonywanej przy pomocy instrumentów płatniczych. Wskazane umowy zawarte z Bankiem BPH pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksu.

Szczegółowe informacje na temat połączenia Alior Banku SA z wydzieloną częścią Banku BPH SA są dostępne na stronie: www.fuzja.aliorbank.pl

Alior Bank jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się banków w Polsce. Obecnie obsługuje ponad 4,2 mln Klientów. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20, skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę