Jednoosobowa działalność gospodarcza – co warto wiedzieć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to popularna forma prowadzenia biznesu w Polsce. Prosta w założeniu i prowadzeniu, idealna dla osób, które chcą samodzielnie zarządzać swoim przedsiębiorstwem. W tym artykule omówimy, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą, jakie są jej zalety i wady, oraz jakie obowiązki i formy opodatkowania czekają na przedsiębiorcę.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i na własny rachunek przez jedną osobę fizyczną. Jest to najprostsza forma prowadzenia biznesu w Polsce, która nie wymaga kapitału zakładowego ani skomplikowanych formalności rejestracyjnych. Przedsiębiorca prowadzący JDG odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy wykonać kilka kroków:

 1. Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – Formularz CEIDG-1 można wypełnić online lub w urzędzie gminy.
 2. NIP i REGON – Po zarejestrowaniu w CEIDG, przedsiębiorca otrzymuje numer NIP i REGON.
 3. Zgłoszenie do ZUS – W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności należy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w celu ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego.
 4. Wybór formy opodatkowania – Przedsiębiorca musi zdecydować się na formę opodatkowania, która będzie dla niego najkorzystniejsza.
 5. Konto bankowe – Zaleca się założenie oddzielnego konta bankowego dla firmy, choć nie jest to obowiązkowe.
 6. Pieczątka firmowa – Choć nie jest obowiązkowa, pieczątka może ułatwić prowadzenie działalności.

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma do wyboru kilka form opodatkowania, z których każda ma swoje specyficzne cechy, wady i zalety. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania może znacząco wpłynąć na koszty prowadzenia działalności oraz na obciążenia administracyjne. Poniżej omówimy poszczególne formy opodatkowania dostępne dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Poznaj program „Polska bezgotówkowa”. Terminal płatniczy za 0 zł już na Ciebie czeka!

Zasady ogólne

Opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej

 • Stawki podatkowe. W Polsce obowiązują dwie stawki podatkowe w ramach skali podatkowej: 17% i 32%. Stawka 17% dotyczy dochodów do 120 000 zł rocznie, natomiast dochody powyżej tej kwoty są opodatkowane stawką 32%.
 • Koszty uzyskania przychodów. Przedsiębiorca może odliczyć od przychodów koszty uzyskania przychodów, co zmniejsza podstawę opodatkowania. Mogą to być m.in. wydatki na zakup towarów, wynagrodzenia pracowników, koszty najmu, amortyzacja środków trwałych.
 • Ulgi podatkowe. Możliwość korzystania z różnorodnych ulg podatkowych, takich jak ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna czy ulga na Internet.

Podatek liniowy

Stała stawka podatku dochodowego

 • Stawka podatku. Podatek liniowy wynosi 19% niezależnie od wysokości dochodów. Jest to stała stawka, która nie zmienia się w zależności od poziomu dochodów.
 • Koszty uzyskania przychodów. Podobnie jak w przypadku zasad ogólnych, przedsiębiorca może odliczać koszty uzyskania przychodów.
 • Brak ulg podatkowych. Przedsiębiorca korzystający z podatku liniowego nie może korzystać z większości ulg podatkowych dostępnych dla osób rozliczających się według skali podatkowej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie przychodów, nie dochodów

 • Stawki ryczałtu. Wysokość stawki ryczałtu zależy od rodzaju prowadzonej działalności i wynosi od 2% do 17%. Stawki te są określone w ustawie o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
 • Brak kosztów uzyskania przychodów. Przedsiębiorca nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Podatek jest obliczany na podstawie przychodów.
 • Prosta księgowość. Ryczałtowcy prowadzą uproszczoną księgowość, ewidencjonując jedynie przychody i sporadycznie inne wybrane pozycje.

Karta podatkowa – najprostsza forma opodatkowania

 • Stała kwota podatku. Wysokość podatku w ramach karty podatkowej jest ustalana indywidualnie przez urząd skarbowy na podstawie rodzaju działalności, lokalizacji oraz liczby zatrudnionych pracowników.
 • Brak księgowości. Przedsiębiorca korzystający z karty podatkowej nie musi prowadzić księgowości, co znacznie upraszcza prowadzenie działalności.
 • Brak możliwości odliczeń. Karta podatkowa nie daje możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów ani ulg podatkowych.

Ubezpieczenie zdrowotne i składki ZUS

Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Składki te obejmują:

 • Ubezpieczenie emerytalne
 • Ubezpieczenie rentowe
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Ubezpieczenie wypadkowe
 • Ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składek ZUS zależy od minimalnego wynagrodzenia krajowego oraz formy opodatkowania.

Działalność regulowana

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania dodatkowych zezwoleń, koncesji lub wpisów do rejestrów działalności regulowanej. Przykłady takich działalności to:

 • Usługi transportowe
 • Handel bronią i amunicją
 • Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

Przed rozpoczęciem działalności regulowanej należy upewnić się, że spełnia się wszystkie wymagania formalne i prawne.

Działalność jednoosobowa – zalety i wady

Zalety:

 • Prosta i szybka rejestracja
 • Niskie koszty prowadzenia działalności
 • Pełna kontrola nad firmą
 • Możliwość wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania

Wady:

 • Pełna odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania firmy
 • Konieczność samodzielnego prowadzenia księgowości
 • Obowiązek opłacania składek ZUS, nawet w przypadku braku dochodów

Składki ZUS dla nowych przedsiębiorców

Nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności. Są to tzw. „ulgi na start”, które znacznie obniżają wysokość składek na ubezpieczenie społeczne.

Ulgi na start

 1. Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy – Dotyczy to składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. W tym okresie przedsiębiorca zobowiązany jest jedynie do opłacania składki zdrowotnej.
 2. Preferencyjne składki ZUS przez kolejne 24 miesiące – Po upływie pierwszych 6 miesięcy przedsiębiorca może skorzystać z obniżonych składek ZUS przez kolejne dwa lata. Wysokość tych składek jest uzależniona od 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego.

Warunki skorzystania z ulg

 • Przedsiębiorca nie może prowadzić innej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy przed założeniem nowej firmy.
 • Nowa działalność nie może być prowadzona na rzecz byłego pracodawcy, u którego przedsiębiorca pracował w bieżącym lub poprzednim roku na umowę o pracę w zakresie tych samych obowiązków.

Wysokość preferencyjnych składek ZUS

Preferencyjne składki ZUS obejmują:

 • Ubezpieczenie emerytalne
 • Ubezpieczenie rentowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)

Przykładowo, w 2023 roku preferencyjna składka na ubezpieczenie społeczne wynosiła około 300 zł miesięcznie, co stanowiło znaczną ulgę w porównaniu do standardowych składek ZUS.

Przykład kalkulacji

Jeśli minimalne wynagrodzenie krajowe wynosi 3490 zł brutto, to preferencyjne składki ZUS są obliczane na podstawie 30% tej kwoty, co daje 1047 zł. Stawki poszczególnych składek są następnie procentowo rozdzielane na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i dobrowolne chorobowe.

Dodatkowe wsparcie

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulg na start, mogą także ubiegać się o dodatkowe formy wsparcia, takie jak:

 • Dotacje i dofinansowania z urzędów pracy
 • Preferencyjne kredyty dla nowych firm
 • Wsparcie w ramach programów Unii Europejskiej

Jednoosobowa działalność gospodarcza – czy warto?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko i tanio rozpocząć własny biznes. Dzięki prostym procedurom rejestracyjnym i różnorodnym formom opodatkowania, JDG cieszy się dużą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Prowadzenie własnej firmy wiąże się jednak z pełną odpowiedzialnością majątkową oraz obowiązkiem regularnego opłacania składek ZUS. Dlatego przed podjęciem decyzji o założeniu działalności warto dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty związane z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są kroki do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) obejmuje następujące kroki:

 1. Rejestracja w CEIDG: Wypełnij formularz CEIDG-1 online lub w urzędzie gminy. Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest darmowa.
 2. Uzyskanie NIP i REGON: Po rejestracji w CEIDG otrzymasz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej).
 3. Zgłoszenie do ZUS: W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności zgłoś się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w celu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 4. Wybór formy opodatkowania: Wybierz formę opodatkowania, która będzie najkorzystniejsza dla Twojego biznesu (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa).
 5. Założenie konta bankowego: Zaleca się założenie oddzielnego konta bankowego dla firmy, chociaż nie jest to obowiązkowe.
 6. Pieczątka firmowa: Choć nie jest wymagana, pieczątka może ułatwić prowadzenie działalności.

Jakie są dostępne formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej?

Przedsiębiorcy prowadzący JDG mają do wyboru kilka form opodatkowania:

 1. Zasady ogólne: Opodatkowanie dochodów według skali podatkowej (17% i 32%). Możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodów oraz korzystania z ulg podatkowych.
 2. Podatek liniowy: Stała stawka podatku dochodowego wynosząca 19%. Brak możliwości korzystania z ulg podatkowych, ale możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodów.
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: Opodatkowanie przychodów według stawek ryczałtowych (od 2% do 17%). Brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów.
 4. Karta podatkowa: Stała kwota podatku ustalana przez urząd skarbowy. Najprostsza forma opodatkowania, brak konieczności prowadzenia księgowości, ale brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów.
Jakie są składki ZUS dla nowych przedsiębiorców?

Nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS:

 1. Ulga na start: Przez pierwsze 6 miesięcy przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe). Płaci jedynie składkę zdrowotną.
 2. Preferencyjne składki ZUS przez kolejne 24 miesiące: Po upływie ulgi na start przedsiębiorca opłaca obniżone składki ZUS przez następne 24 miesiące. Składki są obliczane na podstawie 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego.
 3. Standardowe składki ZUS: Po zakończeniu okresu preferencyjnego przedsiębiorca opłaca pełne składki ZUS, które obejmują ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne.

Warunki skorzystania z ulg:

 • Przedsiębiorca nie może prowadzić innej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy przed założeniem nowej firmy.
 • Nowa działalność nie może być prowadzona na rzecz byłego pracodawcy, u którego przedsiębiorca pracował w bieżącym lub poprzednim roku na umowę o pracę w zakresie tych samych obowiązków.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę