Ulga podatkowa 2024 – co możesz odliczyć od podatku dochodowego?

Ulgi podatkowe stanowią istotne narzędzie, które może znacząco obniżyć Twoje obciążenia podatkowe. Odliczenia od dochodu, obniżki podatku czy nawet całkowite zwolnienia to formy ulg, które są dostępne dla podatników w różnych okolicznościach. Dowiedz się, jakie ulgi możesz odliczyć od podatku, aby obniżyć jego kwotę. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić oraz jakie limity obowiązują przy poszczególnych ulgach.

  1. Ulga podatkowa – definicja
  2. Rodzaje ulg podatkowych
  3. Kto może skorzystać z ulg podatkowych?
  4. Zmiany w ulgach podatkowych a Polski Ład
  5. Ulga podatkowa 2024 – co możesz odliczyć od podatku dochodowego? Podsumowanie

Ulga podatkowa – definicja

Ulga podatkowa to prawna możliwość obniżenia podstawy opodatkowania lub wysokości należnego podatku. Przybiera ona różne formy, takie jak odliczenia, obniżki, zwolnienia czy zmniejszenia podatku.

Dzięki ulgom podatkowym, podatnicy mogą także częściowo odzyskać wydatki poniesione na cele pożytku publicznego, edukację, dzieci, gospodarkę czy ochronę środowiska.

Rodzaje ulg podatkowych

Ulga podatkowa na dzieci

Jest dostępna dla rodziców, opiekunów prawnych, a także osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, którzy rozliczają się na zasadach skali podatkowej. Wysokość tej ulgi zależy od liczby wychowywanych dzieci i dochodów rodziny.

Osoby samotnie wychowujące dzieci lub pozostające w związku małżeńskim muszą spełniać określone progi dochodowe, aby móc skorzystać z pełnych korzyści ulgi.

Na pierwsze i drugie dziecko przysługuje ulga w wysokości 92,67 zł miesięcznie. Natomiast na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie, a na kolejne – 225,00 zł miesięcznie.

Ulga podatkowa dla młodych

Ulga podatkowa dla młodych przysługuje osobom do ukończenia 26. roku życia. Jest to jedna z ulg mająca na celu wsparcie młodych osób wchodzących na rynek pracy. Pozwala ona na zwolnienie z podatku PIT przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie, co stanowi istotne wsparcie finansowe dla młodych ludzi.

Ulga 4+

Jest skierowana do rodzin wielodzietnych, w których na czwarte i kolejne dziecko przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego dla dochodów do wysokości 85 528 zł.

Darowizna kościelna

Darowizna na kościelną działalność charytatywną może być odliczona bez żadnych limitów dochodowych, co oznacza, że niezależnie od wysokości zarobków, każdy podatnik może skorzystać z tej ulgi, odliczając od swojego dochodu nawet 100% przekazanej kwoty.

Darowizna na cele pożytku publicznego

Darowizny na cele pożytku publicznego to kolejna istotna forma ulgi podatkowej, która umożliwia podatnikom obniżenie swojego obciążenia podatkowego przez przekazanie wsparcia organizacjom realizującym ważne cele społeczne, naukowe, kulturalne, oświatowe, ochrony zdrowia czy pomocy społecznej, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP). Darowizna może być odliczona od dochodu podatnika do wysokości nieprzekraczającej 6% jego dochodu.

Ulga podatkowa na internet

Ulga podatkowa na Internet to możliwość odliczenia wydatków na dostęp do internetu, maksymalnie do kwoty 760 zł na rok podatkowy na osobę. Jest to ulga ograniczona czasowo, gdyż można z niej skorzystać tylko przez dwa kolejne lata.

Ulga dla osób niepełnosprawnych

Te ulgi przysługują zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i osobom, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub poniosły wydatki na jej rehabilitację lub ułatwienia codziennego funkcjonowania. Aby skorzystać z tej ulgi, roczne dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą przekroczyć określonego limitu, który w roku 2021 wynosił 15 010,56 zł.

Ulga na terminal

Dedykowana przedsiębiorcom instalującym terminale płatnicze. Pozwala na odliczenie części kosztów związanych z zakupem i eksploatacją terminali, wspierając jednocześnie obieg bezgotówkowy. Możesz również skorzystać z innych form wsparcia takich jak programy Polska Bezgotówkowa.

Ulgi na fotowoltaikę

Ulga ta przysługuje właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy zainwestowali w fotowoltaikę. Limit odliczenia w ramach tej ulgi wynosi 53 000 zł i dotyczy wszystkich inwestycji termomodernizacyjnych realizowanych przez podatnika. Ulga na fotowoltaikę pozwala na odliczenie kosztów związanych z instalacją paneli słonecznych.

Kto może skorzystać z ulg podatkowych?

Ulgi podatkowe to narzędzie, które może wykorzystać każdy podatnik, jednak to, z jakich konkretnie ulg można skorzystać, zależy od spełnienia określonych warunków.

Przykładowo osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać z ulg związanych z kosztami uzyskania przychodu, inwestycjami w nowe technologie, terminale płatnicze, B+R (badania i rozwój) czy termomodernizację.

Z kolei pracownicy etatowi mogą odliczać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także korzystać z ulg na internet czy rehabilitacyjnych, jeśli spełniają określone kryteria.

Rodzicom i opiekunom prawnym przysługuje ulga podatkowa na dzieci, która zależy od liczby wychowywanych dzieci oraz ich wieku. Z kolei osoby młode do 26. roku życia mogą korzystać z ulgi dla młodych, która zwalnia z podatku dochody do określonej kwoty rocznej.

Seniorzy zaś mogą korzystać z ulg przeznaczonych dla osób starszych, takich jak ulgi na leki czy zwolnienia z części podatku za udokumentowane koszty zdrowotne.

Osoby, które dokonują darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego lub kościołów, mogą odliczyć takie wydatki od swojego dochodu w ramach rocznego rozliczenia podatkowego.

Aby móc skorzystać z ulg podatkowych, należy dokumentować wydatki uprawniające do ulg, a w przypadku niektórych z nich, jak na przykład ulgi rehabilitacyjnej, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków zdrowotnych.

Aby odliczenia były uwzględnione w rocznym rozliczeniu, należy prawidłowo wypełnić odpowiednie formularze PIT. Ważne jest, aby do zeznania podatkowego dołączyć wszystkie wymagane załączniki i dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi.

Zmiany w ulgach podatkowych a Polski Ład

Rok 2022 przyniósł istotne zmiany w zakresie ulg podatkowych dzięki wprowadzeniu nowelizacji znanej jako Polski Ład. Te zmiany wpływają zarówno na sposób kalkulacji podatku, jak i na dostępność oraz zakres stosowania ulg podatkowych. Istotnym elementem tych przepisów jest możliwość zmniejszenia obciążeń podatkowych dla szerokiego grona podatników.

Nowości w ulgach podatkowych w 2022 roku

Wraz z 2022 rokiem oraz wprowadzeniem Polskiego Ładu do polskiego prawa weszły nowe ulgi podatkowe, z których mogą korzystać polscy podatnicy. Przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom, jakie zaszły od tego czasu.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Od 2022 roku kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 000 zł. Oznacza to, że podatnicy, których roczne dochody nie przekraczają tej sumy, nie mają obowiązku płacenia podatku dochodowego. W przypadku wyższych dochodów podatek naliczany jest tylko od kwoty przekraczającej ten limit.

Ulgi dla rodzin wielodzietnych

Wprowadzono nowe ulgi dla rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci. W ramach tych ulg, rodziny te mogą korzystać ze zwolnienia z podatku PIT od dochodów do kwoty 85 528 zł w skali roku.

Ulga związana z przeniesieniem rezydencji podatkowej

Osoby, które zdecydowały się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski, mogą skorzystać z nowych ulg, co stanowi zachętę do powrotu do kraju i osiedlenia się na stałe.

Wpływ Polskiego Ładu na przedsiębiorców

Polski Ład wprowadził również zmiany, które bezpośrednio dotykają przedsiębiorców, zwłaszcza w kontekście składki zdrowotnej. Zlikwidowanie możliwości odliczania tej składki od podatku znacząco zwiększa koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Może to być wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców.

Ulga podatkowa 2024 – co możesz odliczyć od podatku dochodowego? Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem, osobą niepełnosprawną, inwestorem, czy prowadzisz działalność gospodarczą, istnieje wiele możliwości, które pomogą Ci zmniejszyć podatek. Z tego powodu warto znać swoje prawa, aby wiedzieć, jakie ulgi Ci przysługują oraz jakie warunki musisz spełnić.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest ulga podatkowa?

Ulga podatkowa to przewidziane przez prawo zmniejszenie podstawy opodatkowania lub obniżka należnego podatku. Ulgi mogą przybierać formę odliczeń od dochodu, obniżek podatku, czy całkowitego zwolnienia z podatku.

Jakie są najpopularniejsze rodzaje ulg podatkowych?

Do najpopularniejszych ulg podatkowych należą m.in.: ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna, ulga mieszkaniowa, ulga dla młodych, ulga internetowa, ulga na darowizny.

Kto może skorzystać z ulg podatkowych?

Z ulg podatkowych mogą skorzystać osoby fizyczne, które spełniają warunki określone dla danej ulgi. Są to zazwyczaj podatnicy, którzy ponoszą określone wydatki kwalifikowane do odliczeń, jak opłaty na rzecz edukacji, zdrowia, czy inwestycje w nieruchomości. Ulgi są dostępne dla różnych grup podatników, w tym rodzin, osób niepełnosprawnych, młodzieży oraz seniorów, a także dla przedsiębiorców

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę