Mikroprzedsiębiorca – kim jest i kto i jak może uzyskać status mikroprzedsiębiorcy?

Mikroprzedsiębiorca to pojęcie, które niezwykle często pojawia się w przestrzeni publicznej. Dla większości przedstawicieli naszego społeczeństwa firma to po prostu działalność gospodarcza pod własnym imieniem i nazwiskiem, funkcjonująca w danych branżach lub wąskiej dziedzinie biznesu. Dla organów skarbowych oraz polskiego prawodawcy ogromne znaczenie ma jednak podział przedsiębiorstw i określenie kryteriów, jakie muszą spełnić, aby znaleźć się w danej grupie. Warto dodać, że coraz popularniejsza staje się tak zwana współpraca B2B, czyli firma współpracuje z danym mikroprzedsiębiorcą na warunkach bardzo zbliżonych w wielu aspektach do standardowego stosunku pracy. Jednak oczywiście taka współpraca różni się zakresem świadczenia usług oraz rozliczaniem wykonanej pracy oraz wieloma innymi szczegółami.

Polacy zakładają firmy

Z pewnością każdy z nas ma kilku bliskich znajomych, którzy są przedsiębiorcami. Od wielu już lat w Polsce utrzymuje się wzrost liczby nowych firm. W większości przypadków są to jednoosobowe działalności gospodarcze, które stanowią najprostszą formę prowadzenia interesów. Własny biznes dla wielu młodych przedsiębiorców kojarzy się z szeroką perspektywą zarobku, wolności finansowej, a bardzo często także prestiżem. Rzeczywistość jest jednak nieco trudniejsza, co oczywiście nie oznacza, że nie warto próbować swoich sił. Zanim jednak podejmie się decyzję o założeniu firmy, warto poznać podstawy jej prowadzenia, przepisy prawne, a także kwestie podatkowe. Wiedza ta bowiem może zaprocentować w przyszłości.

Działalność gospodarcza – rodzaje i charakterystyka

Jak już wspomniano, najchętniej wybieraną formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która w wielu przypadkach jest równoznaczną z tzw. samozatrudnieniem. Oznacza to w praktyce, że właściciel firmy realizuje wszelkie jej zadania samodzielnie, bez potrzeby zatrudniania pracowników, odprowadza składki i podatki wyłącznie za siebie, a także jest jedynym udziałowcem danego przedsiębiorstwa. Niektórzy biznesmeni łączą pracę na swoim z zatrudnieniem na etacie, niektórzy po jakimś czasie decydują się na jedno lub drugie. Warto dodać, że o wiele bardziej złożoną strukturalnie i organizacyjnie jest działalność w ramach spółek prawa handlowego, takich jak między innymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kim jest Mikroprzedsiębiorca?

Mikroprzedsiębiorca kto to jest – to jedno z najczęściej padających pytań w kontekście podziału prawnego firm i idących za tym skutków. Najprościej tłumacząc, mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które – zgodnie z ustawami – w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników (mowa wyłącznie o umowach o pracę, a nie cywilnoprawnych; nie wlicza się osób na urlopie macierzyńskim itd.) oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 2 mln euro w polskich złotych lub też suma aktywów jego bilansu finansowego sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekroczyła równowartości 2 mln euro liczonej w naszej rodzimej walucie.

Status mikroprzedsiębiorcy – na jakich warunkach można go otrzymać?

Jak więc widzimy, aby można było mówić o mikroprzedsiębiorcy niezbędne jest spełnienie przez dany podmiot gospodarczy ściśle określonych prawnie warunków.Mikroprzedsiębiorca a jednoosobowa działalność gospodarcza – jaka jest zależność między tymi podmiotami i czy można je traktować na równi? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy bowiem od charakteru i specyfiki danego przedsiębiorstwa. Najczęściej jednak status mikroprzedsiębiorcy jest tożsamy z firmą, którą prowadzi sam właściciel lub też jej założyciel wraz z bliską rodziną. Prowadzi to do wniosku, że mikroprzedsiębiorca a samozatrudnienie to w niektórych okolicznościach również ta sama grupa podmiotów gospodarczych. Potwierdzają to w licznych interpretacjach organy podatkowe, które w bardzo wielu sytuacjach, stawiają samozatrudnionych na równi z mikroprzedsiębiorcami. Ma to szczególne znaczenie jeśli mówimy na przykład o wszelkiego rodzaju pomocy publicznej, o którą mogą starać się mikrofirmy, dofinansowań do bieżącej działalności, zapomogi i tego rodzaju instrumentów wsparcia.

Ewidencja VAT mikroprzedsiębiorcy

Czy mikroprzedsiębiorcy są zobligowani do składania JPK? Okazuje się, że tak. Od 1 października 2018 roku, zgodnie z nowelą ustawy podatkowej, przepisy nakładają taki obowiązek także na mikroprzedsiębiorców, ale naturalnie wyłącznie tych, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Pamiętajmy, że Jednolity Plik Kontrolny musi być składany w określonym terminie, formie i za pomocą środków przekazywania na odległość, a więc w wersji elektronicznej. Jest to szybkie i wygodne rozwiązanie dla obu stron, a większości nawet niewielkich podmiotów gospodarczych zdanie to należy do biura rachunkowego, które zajmie się wszelkimi formalnościami. W razie pytań warto zwrócić się o pomoc do ekspertów lub przejrzeć ministerialne strony internetowe.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę