mentoring

Mentoring – czym jest i jak pomaga w rozwoju biznesu?

Czym jest mentor biznesowy? W jaki sposób może pomóc w rozwoju Twojej firmy? Kiedy się na niego zdecydować? Dowiedz się, na czym polega mentoring w biznesie. Sprawdź, jakie korzyści daje i jakie są jego cele.

Spis treści

Czym jest mentoring?

Zanim w ogóle przejdziemy do tego, czym jest mentoring biznesowy, zacznijmy od prostej definicji. Kim jest mentor? Pochodzenie tego terminu sięga mitologii greckiej, gdzie Mentor był postacią w Odysei Homera, pełniącą funkcję doradcy, opiekuna i nauczyciela. Dzisiaj zaś jest to specjalista w dziedzinie mentoringu, odgrywający rolę wewnętrznego doradcy. Mówiąc ogólnie, przyczynia się on do rozwoju osobistego, a także biznesowego. Opiera się on na relacji mistrz-uczeń. Ponadto wykorzystuje on przekazywanie wiedzy i dzielenie się doświadczeniem w celu rozwinięcia potencjału drugiej osoby.

Tym samym nie jest to osoba, która szkoli z wykonywania podstawowych działań w firmie, takich jak obsługa Excela, kasy fiskalnej czy terminala płatniczego. Skupia się za to na celach związanych z rozwojem osobistym oraz zawodowym, przyczyniając się do poprawy wydajności i efektywności zespołów.

To właśnie z jego pomocą osoby w danej dziedzinie zdobywają konkretne umiejętności i wiedzę, co przekłada się na sukces w obszarze działalności. Proces ten opiera się na budowaniu relacji zaufania i współpracy, gdzie mentor pełni rolę przewodnika, nauczyciela oraz inspiratora, pomagając osiągnąć określone cele zawodowe i osobiste.

Mentoring ma za zadanie rozwinięcie potencjału ucznia (mentee) i przygotowanie go do wyzwań zawodowych oraz osobistych oraz dalszego rozwoju w firmie. Taka metoda znajduje zastosowanie w różnych środowiskach, takich jak biznes, administracja publiczna, organizacje pozarządowe oraz edukacja.

Jakie są cele mentoringu?

Mentoring ma na celu nie tylko rozwój umiejętności, które są Ci potrzebne na danym momencie w pracy, ale również zapewnia wsparcie w dłuższym horyzoncie czasowym. Sprzyja w rozwoju osobistym, a także w rozwoju zawodowym wewnątrz firmy. Przedstawmy poszczególne cele mentoringu biznesowego.

Rozwój kompetencji zawodowych

Zacznijmy od rozwijania konkretnych umiejętności i kompetencji. To główny cel mentora. W tym celu dzieli się on swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc drugiej osobie zdobyć niezbędne cechy, które pozwolą mu osiągnąć sukces w danej dziedzinie lub branży.

Wsparcie rozwoju osobistego

Mentoring biznesowy to nie tylko rozwój zawodowy, ale również osobisty. W tym celu opiera się on na poznaniu swoich mocnych stron, a także identyfikacji tych obszarów, które warto poprawić, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Tym samym mentoring to także samoakceptacja i świadomość swoich mocnych stron i zalet.

Przygotowanie do zmian

Życie to ciągła zmiana. Nic nie jest nam dane na stałe. Dotyczy to zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego. Mentorzy bowiem często pełnią rolę doradców w trakcie zmian kariery, awansów, czy przy wchodzeniu na nowe rynki.

Wymiana wiedzy i doświadczeń

Przykładem mentoringu jest także wymiana wiedzy i doświadczenia. Mentor bowiem to osoba, która dzięki swojemu doświadczeniu może udzielić niezbędnych porad, dostosowanych do obecnej sytuacji pracownika bądź przedsiębiorcy.

Budowanie relacji opartych na zaufaniu

Podstawą skutecznego mentoringu jest relacja mistrz-uczeń. Charakteryzuje się ona wzajemnym zaangażowaniem, szacunkiem i zrozumieniem, gdzie istotne jest stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.

Wsparcie procesów międzypokoleniowych

Mentoring grupowy czy osobisty to także możliwość zachowania niezbędnej wiedzy oraz kultury pomiędzy pracownikami, którzy odchodzą z pracy, a tymi, którzy obejmują ich stanowiska.

Tak naprawdę mentoring rozwojowy przynosi korzyści nie tylko mentee, ale całej organizacji. Sprzyja innowacyjności, postępowi i budowaniu kultury opartej na wiedzy i współpracy. Przyjrzyjmy się teraz, jakie poszczególne zadania stawia przed sobą sam mentor.

Co jest zadaniem mentora?

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele, mentor stoi przed wieloma zadaniami. Należą do nich:

 • Analiza wyzwań i mocnych stron: Mentor wspólnie z mentee sprawdza wyzwania, z którymi ten się mierzy i pomaga je sprecyzować. Ponadto identyfikuje mocne strony w obszarze działalności podopiecznego oraz te obszary, w których mentee może się rozwijać, aby osiągać lepsze wyniki.
 • Ustalanie celów: Mentor wspiera w definiowaniu jasnych celów. Ustala także kryteria, dzięki którym możliwe będzie śledzenie postępów w jego rozwoju.
 • Obiektywne spojrzenie na problem: Mentor pomaga także swojemu mentee oddzielić fakty od emocji i subiektywnych przekonań. Przyczynia się to do bardziej obiektywnego i klarownego postrzegania problemów.
 • Motywacja i przełamywanie barier: Mentor inspiruje mentee do działania. Pomaga odkryć wewnętrzne motywacje i takie przekonania, które mogą hamować postęp.
 • Wymiana doświadczeń biznesowych: Przez dzielenie się swoim doświadczeniem biznesowym, mentoring pomaga w tworzeniu strategii i rozwiązań przez mentee.
 • Udziela rad i feedbacku: Regularne udzielanie konstruktywnego feedbacku jest także kluczowe w tym procesie. W ten sposób jest on w stanie ocenić postępy mentee, a także zidentyfikować jego słabe i mocne strony.
 • Wsparcie we wdrażaniu zmian: Mentor jest też obecny w procesie wprowadzania zmian. Zapewnia bieżący feedback oraz wsparcie merytoryczne i emocjonalne, aby ułatwić mentee adaptację do nowych warunków i wyzwań.
 • Dostosowanie do indywidualnych potrzeb: Każdy mentee potrzebuje innego wsparcia. Dlatego dobry przeowdnik potrafi spojrzeć indywidualnie na każdą osobę, dostosowując swoje podejście do danej sytuacji, uwzględniając potrzeby i oczekiwania podopiecznego.

Jak więc widzisz, zadania są wielowymiarowe. Dotyczą one nie tylko wyznaczania celu, ale również rozwoju osobistego, motywowania czy dawania feedbacku. Jednocześnie muszą być indywidualnie dostosowane do danej dziedziny i sytuacji podopiecznego. Tylko w ten sposób mentoring może przynieść oczekiwane korzyści, które opiszemy w dalszej części artykułu.

Jakie korzyści daje mentoring w firmie?

Przekazywanie wiedzy, wymiana doświadczeń, rozwój osobisty – to tylko niektóre korzyści płynące z mentoringu. Wspiera on bowiem zarówno organizację, jak i pracowników w osiąganiu długoterminowych celów. Przyjrzyjmy się temu, co niesie ze sobą mentoring biznesowy w firmie.

Dla organizacji wspiera on zarządzanie wiedzą, rozwój kompetencji przywódczych, zapobiega rotacji pracowników, a także wzmacnia kulturę organizacyjną. Z kolei dla podopiecznego, czyli mentee, mentoring zapewnia rozwój zawodowy, wsparcie kariery, lepsze doświadczenie oraz możliwość sprawdzenia i poprawienia swoich mocnych i słabych stron.

Tym samym do korzyści płynących z mentoringu możemy zaliczyć:

 • lepszą wydajność w pracy: mentor zwiększa działanie i efektywność pracowników, podnosi ich pewność siebie i samopoczucie, co bezpośrednio przekłada się na lepszą wydajność w pracy;
 • poprawę funkcjonowania firmy: działania mentora poprawiają komunikację wewnątrz organizacji, zapobiegają dużej rotacji personelu i wzmacniają kulturę firmy, przyczyniając się do poprawy jej funkcjonowania;
 • Wsparcie w osiąganiu celów zawodowych i osobistych: mentoring jest skupiony na konkretnych celach, które są powiązane z celami strategicznymi firmy, a także z wartościami spójnymi z wizją i misją organizacji;
 • zwiększenie zaangażowania: mentoring pozwala na zwiększenie zaangażowania i lojalności wobec firmy;
 • wzmacnianie kultury organizacyjnej: dzięki mentorowi firma może cieszyć się lepszą kulturą, w której stawia się na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
 • rozwój talentów: poprzez identyfikację mocnych stron, pracownicy mogą rozwijać swoje talenty, a następnie wykorzystywać je w pracy lub w życiu prywatnym;
 • poprawa elastyczności: gotowość do zmiany oraz kultura uczenia się sprawiają, że firma jest elastyczniejsza i gotowa na zmiany w środowisku biznesowym;
 • większa lojalność pracowników: zespół, który widzi, że firma w niego inwestuje, jest bardziej przywiązany do organizacji. Tym samym wzrasta lojalność pracowników, a zmniejsza się ich rotacja, co wpływa na koszty związane z rekrutacją i wdrażaniem nowych osób.

Tym samym mentoring biznesowy to narzędzie służące zarówno firmie, jak i pracownikowi, pomagając osiągnąć długoterminowe cele. Pamiętajmy zatem, wprowadzenie mentoringu w firmie przyczynia się do rozwoju pracowników i budowania kultury. W efekcie wpływa to na Twój sukces biznesowy.

Mentoring czy coaching – jakie są różnice?

To często popełniany błąd. Mimo że zarówno mentoring, jak i coaching są nierzadko używane zamiennie, różnią się celami i metodami. Pisząc krótko, coaching koncentruje się na krótkoterminowych celach i rozwiązaniach. Z kolei mentoring skupia się na długoterminowym rozwoju i przekazywaniu wiedzy.

Warto również zauważyć, że mentoring opiera się na relacji mistrz-uczeń, gdzie mentor przekazuje swoje doświadczenia i wiedzę. Jest on przewodnikiem i wzorem do naśladowania.

Natomiast coaching to krótkoterminowe sesje z klientem, które skupiają się nad rozwojem określonych kompetencji i przezwyciężaniem konkretnych wyzwań.

Zarówno mentoring, jak i coaching niosą ze sobą wiele zalet dla osoby, która zdecyduje się, aby z nich skorzystać. Warto jednak wiedzieć, jakie są między nimi różnice, aby świadomie zdecydować o wyborze jednej lub drugiej metody.

Podsumowanie

Czym jest mentoring biznesowy? Po tym artykule wiesz już, że jest to nic innego jak narzędzie w rozwoju biznesu. Umożliwia on przekazywanie wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności. Pozwala osiągać długoterminowe cele oraz przyczynia się do długotrwałego sukcesu pracowników i całej organizacji. Tym samym jego korzyści są wielowymiarowe i obejmują nie tylko cele zawodowe, ale także osobiste. Z tego powodu mentor to inwestycja w pracownika oraz w pracodawcę.

Bibliografia:

Ślęzak – Gładzik, Iwona. (2016). Mentoring jako metoda wspierająca rozwój potencjału pracowników. Coaching Review. 1. 177-194.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę