Odrolnienie działki - czyli jak przekształcić działkę rolną w budowlaną

Odrolnienie działki – czyli jak przekształcić działkę rolną w budowlaną?

Samo posiadanie ziemi nie wystarczy do tego, aby móc na niej postawić wymarzony dom. Jeśli są to grunty rolnicze, musisz złożyć odpowiednie wnioski o odrolnienie działki i wyłączenie jej z produkcji rolnej. Na czym to polega i z jakimi opłatami jest związane? Dowiedz się tego w naszym artykule.

Jak odrolnić działkę?

Jako właściciel ziemi zastanawiasz się, czy możesz wybudować na niej to, co chcesz? O ile nie jesteś rolnikiem, musisz upewnić się, czy jest to możliwe i poprosić o zgodę. Nie każda inwestycja może być zrealizowana na działce rolnej. Decyduje o tym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Jeśli Twoja ziemia jest objęta takim planem, musisz złożyć wniosek, aby odrolnić działkę. Taki dokument składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Pamiętaj, aby wniosek uzasadnić i podać cel, na jaki ziemia ma zostać przekształcona. Możesz powołać się na znikomość użyteczności rolnej czy brak zamiaru do prowadzenia uprawy.

W przypadku, kiedy działka nie jest objęta MZPZ, procedura jest prostsza. Złóż wniosek o warunki zabudowy dla danej ziemi. Składasz go do takich samych organów jak w pierwszym przypadku. Aby móc skorzystać z takiego prawa, Twoja ziemia powinna:

 • mieć dostęp do drogi lub mieć zapisy hipoteczne o takim dojeździe
 • sąsiadować z inną działką budowlaną, o ile nie są tereny drogowe, kolejowe itp.
 • mieć dostęp do prądu i wody;

Twoja działka nie spełnia tych warunków? Możesz skorzystać z odstępstwa wydawanego przez wojewodę. Występuje on do ministerstwa z takim wnioskiem, aby wydać pozwolenie na przekształcenie działki.

Na czym polega wyłączenie gruntu z produkcji rolnej?

Samo odrolnienie działki nie wystarczy, aby wybudować na niej wymarzony dom. Kiedy otrzymasz pozytywną odpowiedź, możesz przejść do kolejnego etapu, jakim jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Na czym on polega?

Czytaj też: Umowa na okres próbny – praktyczny poradnik

Aby otrzymać pozwolenie na budowę na rolniczym terenie, musisz poprosić o zgodę w wydziale geodezji lub wydziale gospodarki nieruchomościami w starostwie powiatowym. Dotyczy to zwłaszcza gruntów takich jak:

 • użytki z gleb mineralnych i organicznych klasy I, II, III, IIIA, IIIb;
 • gleby pochodzenia organicznego klasy IV, IVa, IVb, V, VI;
 • pozostałe grunty wskazane w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Pamiętaj, że pozytywną odpowiedź w przypadku gruntów klasy I-III możesz otrzymać wyłącznie wtedy, kiedy MZPZ przewidział możliwość przeznaczenia działki na cele niezwiązane z rolnictwem.

Zgody na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej nie potrzebujesz w przypadku gruntów zaliczonych do klasy IV, V i VI.

Od tej zasady także występują wyjątki i będziesz potrzebować decyzji, kiedy na terenie znajdują się m.in.:

 • torfowiska i oczka wodne;
 • wiejskie parki;
 • grunty pod zbiornikami wodnymi na potrzeby rolnictwa;
 • zrekultywowane grunty dla rolnictwa;
 • ogródki działkowe i ogrody botaniczne;
 • grunty pod drogami do ziem rolniczych.

Ile kosztuje odrolnienie działki?

Chociaż samo złożenie wniosku jest bezpłatne, w niektórych przypadkach musisz liczyć się z opłatami. Dotyczy to zwłaszcza wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Wyjątkiem są grunty:

 • do 0,05 ha dla budowy domku jednorodzinnego;
 • do 0,02 ha dla budynku wielorodzinnego, na każdy lokal.

Jeśli powierzchnia, którą chcesz przeznaczyć na budowę, jest większa, będziesz zobowiązany do jednorazowej opłaty. Do tego naliczana jest opłata roczna w wysokości 10% należności.

Czytaj też: Jak obliczyć podatek dochodowy?

Kiedy decydujesz się na odrolnienie działki, musisz liczyć się także z innymi opłatami. Oprócz wcześniej wspomnianych kosztów pamiętaj, że możesz potrzebować kopię mapy ewidencyjnej, elektronicznego wypisu z ewidencji gruntów oraz kopię mapy zasadniczej. Chociaż są to opłaty jednorazowe i niewielkie bądź na nie przygotowany, aby dostarczyć bezproblemowo wszystkie wnioski.

Podsumowanie

Odrolnienie działki to często jedyna rzecz, która oddziela Cię od wybudowania wymarzonego domu. Jednak złożenie odpowiednich wniosków jest Twoim obowiązkiem, aby uzyskać zgodę i uniknąć wysokich kar za budowę bez pozwoleń. Z kolei zmiany w ustawie ochrony gruntów rolnych i leśnych umożliwiają Ci skorzystanie ze zwolnienia z opłat za odrolnienie gruntu z produkcji rolnej.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę