PIT 2 – co to jest? Kto go musi złożyć? Podsumowanie

PIT-2 to formularz, o którym zrobiło się głośno w związku ze zmianami, jakie wprowadził Polski Ład. Dowiedz się, czym on dokładnie jest, kto i jak powinien go składać oraz jakie zmiany zostały wprowadzone w 2023 roku.

 1. Co to jest PIT-2?
 2. PIT-2 – jakie zmiany nastąpiły w 2023 roku?
 3. PIT-2 a kilka miejsc pracy
 4. Czy PIT-2 jest obowiązkowy?
 5. Kto może złożyć PIT-2?
 6. Kiedy nie składa się oświadczenia?
 7. PIT-2 a prowadzenie działalności gospodarczej
 8. Jak i kiedy złożyć PIT-2?
 9. Jakie są konsekwencje niezłożenia PIT-2?
 10. Jakie inne zmiany wprowadził Polski Ład dla przedsiębiorców?
 11. PIT 2 – co to jest? Kto go musi złożyć? Podsumowanie

Co to jest PIT-2?

PIT-2 to formularz składany przez pracowników, który umożliwia pracodawcom, czy innym płatnikom (takim jak zleceniodawcy), obliczenie właściwej wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia pracownika.

Do końca 2022 roku PIT-2 był stosowany w celu stosowania kwoty zmniejszającej podatek dla osób fizycznych, które uzyskują dochód z umowy o pracę. Od 2023 roku, w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, pełna nazwa tego oświadczenia pracownika brzmi: „Oświadczenia/Wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”. Ponadto, podatnik może podać na nim znacznie więcej informacji, do których przejdziemy w dalszej części artykułu.

Formularz PIT-2 składa się zazwyczaj raz – na początku zatrudnienia lub w momencie zmiany sytuacji podatkowej pracownika, która wymaga aktualizacji danych w formularzu. Jeśli sytuacja pracownika się nie zmienia, nie ma konieczności ponownego składania tego oświadczenia.

PIT-2 – jakie zmiany nastąpiły w 2023 roku?

W 2023 roku, w związku ze zmianami, jakie wprowadził Polski Ład, zmieniła się zawartość i założenia PIT-2. Do końca 2022 roku dokument ten służył do korzystania z kwoty zmniejszającej podatek dochodowy. Jednak teraz został on zmieniony jako „Oświadczenia/Wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”. Zmiana ta rozszerza zakres informacji, które podatnik może przekazać płatnikom.

Co dokładnie się zmieniło? Obecnie PIT-2 dotyczy nie tylko umów o pracę, ale również umów cywilnoprawnych takich jak umowy zlecenie czy umowy o dzieło.

W nowym PIT-2 podatnik może przekazywać więcej informacji na temat:

 • Zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów, jako wspólne rozliczenie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
 • Korzystania ze zwolnień z podatku, takich jak ulga na powrót.
 • Korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.
 • Niestosowania ulgi dla młodych.
 • Niestosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

PIT-2 a kilka miejsc pracy

Ponadto w 2023 roku pojawiła się możliwość podziału kwoty zmniejszającej podatek, u maksymalnie 3 płatników. To idealne rozwiązanie dla osób, które mają wynagrodzenie ze stosunku pracy w kliku miejscach. Wygląda to następująco:

 • jeden płatnik – 300 zł (1/12 kwoty zmniejszającej podatek)
 • dwóch płatników – po 150 zł (1/24 kwoty zmniejszającej podatek)
 • trzech płatników – po 100 zł (1/36 kwoty zmniejszającej podatek).

Czy PIT-2 jest obowiązkowy?

Nie, nie jest. Chociaż jest on istotny podczas obliczania zaliczki na podatek dochodowy, nie jest obowiązkowym dokumentem. Oznacza to, że pracownik ma prawo, ale nie obowiązek, złożenia tego oświadczenia. Decyzja o złożeniu PIT-2 zależy od indywidualnej sytuacji oraz jego samodzielnej decyzji.

Mimo tego warto wiedzieć, na czym on polega i jakie korzyści ze sobą niesie. Dzięki niemu pracownik może skorzystać z różnych ulg, odliczeń czy też kwotę zmniejszającą podatek. To zaś przekłada się na wyższe wynagrodzenie wypłacane z tytułu pracy.

Kto może złożyć PIT-2?

PIT-2 to dokument składany przez podatników. Formularz ten pozwala im na korzystanie z kwoty zmniejszającej podatek oraz innych ulg, takich jak ulga na dzieci czy preferencyjne opodatkowanie dochodów małżeńskich, już w trakcie roku podatkowego.

Najczęściej PIT-2 składają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Obecnie dzięki zmianom z 2023 roku są to także pracownicy, którzy pracują na podstawie umów zlecenie czy o dzieło.

Ponadto PIT-2 mogą również złożyć osoby, które są zatrudnione równocześnie u kilku pracodawców lub mają kilka umów cywilnoprawnych.

Kiedy nie składa się oświadczenia?

Formularz PIT-2 nie jest składany przede wszystkim przez osoby, które nie mają płatnika, czyli nie mają dochodów opodatkowanych z pracy etatowej, na umowę zlecenie czy o dzieło.

Jeśli dochody podatnika są już zwolnione z podatku (np. młodzi ludzie do 26. roku życia do pewnego progu dochodowego), składanie PIT-2 nie przyniesie żadnych dodatkowych korzyści.

PIT-2 a prowadzenie działalności gospodarczej

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które równocześnie są zatrudnione na umowie o pracę, mogą skorzystać z formularza PIT-2, aby zastosować kwotę zmniejszającą podatek oraz inne ulgi podatkowe.

Jak to wygląda w praktyce? Gdy pracownik założy własną działalność gospodarczą, zasadniczo nie ma obowiązku informowania o tym fakcie pracodawcy. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy taka zgoda jest wymagana.

Warto jednak pamiętać, że kwota wolna od podatku (rozliczana według skali podatkowej) ma pierwszeństwo w rozliczeniach związanych z działalnością gospodarczą.

Dlatego korzystając z kwoty zmniejszającej podatek dochodowy zarówno na etacie, jak i na działalności gospodarczej, zwróć uwagę, aby nie doszło do niedopłaty podczas rocznego rozliczenia.

Jeśli dochody z Twojej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych, warto zastanowić Zastanów się nad wycofaniem PIT-2, szczególnie w tej sytuacji, kiedy dochody z działalności mogą przekroczyć kwotę wolną od podatku.

Jak i kiedy złożyć PIT-2?

Aby złożyć PIT-2, potrzebujesz wypełnić odpowiedni formularz. Możesz to zrobić osobiście w urzędzie lub online, bez wychodzenia z domu.

W formularzu PIT-2 należy podać swoje dane osobowe, informacje o pracodawcy (płatniku) oraz dokładnie określić, które ulgi i odliczenia mają być stosowane przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Nie zapomnij również o zaznaczeniu podzielenia kwoty zmniejszającej podatek dochodowy u kilku pracowników, jeśli pracujesz więcej niż w jednym miejscu.

Wypełniony PIT-2 możesz złożyć u swojego pracodawcy. Najlepiej zrobić to przed pierwszą wypłatą, aby od razu korzystać z przysługujących ulg.

Jeśli Twoja sytuacja się zmieniła, możesz złożyć formularz w dowolnym momencie, aby aktualizować sposób obliczania zaliczek. Nowe przepisy umożliwiają złożenie PIT-2 w każdym momencie roku.

Co dalej? Po złożeniu PIT-2 u za pośrednictwem płatnika, ten ma uwzględnić zadeklarowaną ulgę przy następnej wypłacie. Pamiętaj, że jeśli formularz zostanie złożony w trakcie miesiąca, zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy powinny zostać zastosowane najpóźniej w wypłacie za następny miesiąc.

Jakie są konsekwencje niezłożenia PIT-2?

PIT-2 nie jest obowiązkowym dokumentem. Dlatego nie musisz obawiać się żadnych prawnych konsekwencji w przypadku jego niezłożenia. Warto jednak pamiętać, że może to skutkować brakiem kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Tym samym wpłynie to na Twoją wypłatę.

Ponadto, PIT-2 umożliwia pracownikom skorzystanie z różnych ulg i odliczeń podatkowych, takich jak ulgi na dzieci. Jeśli zdecydujesz się nie składać PIT-2, nie będą one uwzględnione w trakcie roku aż do zeznania rocznego. W praktyce, pieniądze, które mogłyby być dostępne każdego miesiąca, są zamiast tego „zamrożone” do czasu rozliczenia rocznego.

Jakie inne zmiany wprowadził Polski Ład dla przedsiębiorców?

PIT-2 to nie jedyna zmiana, która odbiła się szerokim echem w związku z Polskim Ładem. Przede wszystkim podniósł on kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł, natomiast drugi próg podatkowy wynosi teraz do 120 tys. zł.

Warto także wspomnieć o obowiązkach dla przedsiębiorców.

Zgodnie z nowymi regulacjami, wszyscy przedsiębiorcy korzystający z kas fiskalnych są zobowiązani do przyjmowania płatności elektronicznych. Co więcej, od 1 stycznia 2025 roku, niektóre urządzenia fiskalne będą musiały być zintegrowane z terminalami płatniczymi.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zakup lub dzierżawę terminali płatniczych, mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Ulga ta umożliwia odliczenie kosztów nabycia i obsługi terminala od podstawy opodatkowania.

Innym ułatwieniem są takie programy jak Polska Bezgotówkowa, która zapewnia pomoc finansową na wprowadzenie i obsługę terminali płatniczych. Dzięki czemu przedsiębiorcy mogą w łatwiejszy sposób dostosować się do obowiązujących przepisów.

PIT 2 – co to jest? Kto go musi złożyć? Podsumowanie

PIT-2 pozwala na korzystanie z kwoty zmniejszającej podatek jeszcze na etapie obliczania miesięcznej składki. W obecnej formie jest on dostępny nie tylko dla pracowników etatowych, ale również dla osób na umowie cywilnoprawnej. W niektórych przypadkach mogą z niego również skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą. Tym samym warto wiedzieć, na czym on polega.

 

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest PIT 2?

PIT-2 to formularz, który umożliwia pracownikom składanie oświadczeń w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek oraz innych ulg podatkowych na etapie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kto składa PIT?

PIT-2 składany jest przez pracowników, którzy chcą, aby ich pracodawca uwzględnił określone ulgi podatkowe w miesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy. Mogą to być osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a od 2023 roku również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie czy o dzieło.

Do kiedy należy złożyć PIT-2?

PIT-2 należy złożyć przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku podatkowym, aby ulgi mogły być stosowane od początku roku. Dzięki zmianom wprowadzonym w Polskim Ładzie formularz ten można złożyć w dowolnym momencie roku podatkowego.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę