Prognoza Komisji Europejskiej dla Polski

Komisja Europejska opublikowała prognozę PKB dla Polski na lata 2024 i 2025. Jak się okazuje, prognoza ta jest optymistyczna i wskazuje na wzrost gospodarczy. W 2024 roku przewiduje się, że polska gospodarka wzrośnie o 2,8%, a w 2025 roku o 3,4%. Przyjrzyjmy się bliżej prognozom KE oraz ich znaczeniu dla Polski.

Prognozy gospodarcze dla Unii Europejskiej

W ostatnim czasie Komisja Europejska podała ogólne prognozy gospodarcze dla całej Unii Europejskiej oraz strefy euro. W 2024 roku wzrost PKB dla UE ma wynieść 1%, natomiast w strefie euro 0,8%. W 2025 roku prognozy te są wyższe, odpowiednio 1,6% dla UE i 1,4% dla strefy euro.

Według podanych danych KE przewiduje, że wzrost PKB Polski w 2024 roku wyniesie 2,8%. Na rok 2025 prognoza jest jeszcze bardziej optymistyczna, z przewidywanym wzrostem na poziomie 3,4%. Świadczą one o odbiciu polskiej gospodarki po spowolnieniu, które miało miejsce w 2023 roku.

Warto bowiem zauważyć, że jeszcze w lutym tego roku Komisja Europejska przewidywała, że polska gospodarka wzrośnie o 2,7% w 2024 roku. Tym samym wzrost w górę do 2,8% oznacza poprawę wobec oczekiwań gospodarczych w Polsce.

Co wpływa na wzrost gospodarczy w Polsce?

Jednym z głównych powodów wzrostu gospodarczego w Polsce jest konsumpcja prywatna. KE przewiduje bowiem, że będzie ona głównym motorem wzrostu PKB. Zwiększenie konsumpcji sprzyjają także ostatnie odczyty inflacji, a także wzrost płac i dodatkowe wsparcie rządowe.

Kluczową rolę odgrywają również inwestycje. Mimo że w 2024 roku ich wpływ będzie mniejszy z uwagi na zakończenie okresu wydatkowania środków UE z budżetu na lata 2014–2020, spodziewa się kontynuacji inwestycji prywatnych. Te zaś dotyczą przede wszystkim sektora przemysłowego i budowlanego.

Prognozy dotyczące inflacji i stopy bezrobocia

Komisja Europejska przewiduje również, że inflacja wyniesie 4,3% w 2024 roku i 4,2% w 2025 roku. Jest to znaczny spadek w porównaniu do 10,9% odnotowanych w 2023 roku.

Pozytywna prognoza dotyczy również rynku pracy. Komisja Europejska przewiduje, że stopa bezrobocia nieznacznie wzrośnie w 2024 roku, utrzymując się jednak na poziomie około 3%. W 2025 roku oczekuje się dalszego spadku bezrobocia do 2,9%. Z kolei wzrost wynagrodzeń, podniesienie płacy minimalnej i wynagrodzeń w sektorze publicznym przyczyni się do wzrostu konsumpcji, a tym samym do ożywienia gospodarczego.

Negatywny wpływ będzie miało natomiast saldo handlowe. Rosnący popyt krajowy będzie bowiem napędzał import, biorąc pod uwagę ograniczony eksport.

Podsumowanie

Według ostatnich danych możemy zauważyć tempo wzrostu gospodarczego w 2024 roku. Potwierdza to prognoza Komisji Europejskiej. Tym samym możemy mówić o postępującym w Polsce ożywieniu gospodarczym.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę