Jak obliczyć wynagrodzenie netto?

Remanent – czym jest i jak go przeprowadzić?

  Remanent – definicja

  Remanent (inaczej spis z natury) to spis, określający ilość towarów handlowych, znajdujących się na stanie danego przedsiębiorstwa. Spis z natury pozwala zatem na szczegółowe określenie towaru, będącego w posiadaniu przedsiębiorcy. Mowa tu o towarach handlowych, wyrobach gotowych, półwyrobach, materiałach oraz brakach i/lub odpadach. Remanent umożliwia jednocześnie porównanie faktycznej ilości wymienionych wyżej towarów z ich ilością, wynikającą z prowadzonej dokumentacji. Po określeniu faktycznej ilości towarów należy natomiast określić łączną wartość spisu z natury. Kiedy powinien być przeprowadzony remanent? Czy wiesz, że terminal płatniczy może być bardzo pomocny przy remanencie? Remanent powinien być przeprowadzany: na dzień otwarcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, na dzień 31 grudnia, na dzień 1 stycznia, w przypadku zmiany wspólnika, w sytuacji zmiany proporcji udziałów w przedsiębiorstwie, w razie likwidacji działalności gospodarczej. Ponadto, remanent powinien być wpisany do księgi przychodów i rozchodów w sytuacji, gdy jego sporządzenie zostało zlecone przez naczelnika urzędu skarbowego oraz w sytuacji, gdy przedsiębiorcy sporządzają spis z natury za każdy miesiąc.

  Remanent początkowy, a remanent końcowy

  Remanent końcowy sporządzany jest na dzień 31 grudnia, a więc na dzień, kończący rok podatkowy. Spis z natury początkowy tworzony jest natomiast na dzień 1 stycznia, który otwiera nowy rok podatkowy. Warto zaznaczyć, ze remanent końcowy, sporządzony na dzień 31 grudnia, staje się automatycznie remanentem początkowym. Przedsiębiorcy, którzy podjęli się sporządzenia remanentu końcowego, nie są już zatem zobowiązani do sporządzenia remanentu początkowego.

  Elementy spisu z natury

  W skład spisu z natury powinny wchodzić:

  • materiały podstawowe i pomocnicze,
  • towary handlowe,
  • wyroby gotowe,
  • półwyroby,
  • odpady i braki,
  • produkcja w toku,
  • towary obce, które znajdują się na terenie zakładu przedsiębiorcy (nie trzeba określać jednak ich wartości),
  • towary, które stanowią własność podatnika, ale w dniu sporządzenia spisu z natury nie ma ich na terenie zakładu,
  • wyposażenie i składniki majątku trwałego – tylko wtedy, gdy naczelnik urzędu skarbowego został powiadomiony o likwidacji działalności.

  Dane, wpisywane do remanentu

  Sporządzając spis z natury, pamiętaj o tym, aby uwzględnić poniższe dane:

  • datę sporządzenia spisu,
  • imię i nazwisko właściciela firmy,
  • numer kolejny pozycji arkusza,
  • jednostkę miary,
  • szczegółowe określenie towaru i innych składników,
  • ilość towaru i innych składników, stwierdzoną w czasie spisu,
  • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
  • wartość, która wynika z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
  • wartość łączną spisu z natury,
  • klauzulę: „spis zakończono na pozycji”,
  • podpis właściciela zakładu,
  • podpisy osób, sporządzających spis z natury.

  Nadwyżki lub niedobory towaru – sposoby postępowania

  Sporządzając spis z natury może okazać się, że posiadasz za mało lub zbyt wiele towaru. W pierwszym przypadku musisz rozliczyć niedobory magazynowe, jako koszt uzyskania przychodu. Warto zaznaczyć, że tego typu różnice w stanie posiadanego asortymentu uwzględnić możesz w kosztach podatkowych, Jest to możliwe jednak tylko w sytuacji, gdy niedobór towaru wynika z niezależnego od podatnika zdarzenia losowego, a on sama działa w normalny i racjonalny sposób. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą podejmować działania, mające na celu ochronę sprzedawanych przez nich dóbr przed kradzieżą lub zniszczeniem. Brak stosowania odpowiednich środków zapobiegawczych w tym zakresie sprawi, że niedobory towaru nie będą mogły zostać uwzględnione w kosztach podatkowych. W momencie, gdy w spisie z natury na koniec lub początek roku podatkowego przedsiębiorca stwierdzi nadwyżkę towaru, musi rozliczyć ją jako przychód. Konieczność ta regulowana jest prawnie, przez artykuł 12 ustawy o PIT. Jedną z przewidzianych w ustawie kategorii przychodów jest wartość pozyskanych częściowo odpłatnie lub nieodpłatnie praw, rzeczy lub świadczeń. Nadwyżki magazynowe traktowane są natomiast właśnie jako towary, otrzymane nieodpłatnie.

  Sporządzanie spisu z natury – ważne informacje

  Sporządzając spis z natury, należy przede wszystkim zamknąć zakład na czas przeprowadzania remanentu. Dzięki temu zyskasz pewność, że podczas liczenia towaru nikt nie doda ani nie usunie znajdujących się na terenie zakładu artykułów. Pamiętaj o tym, aby być dokładnym – remanent ma odzwierciedlać faktyczny stan posiadanego towaru. W związku z tym, w razie wystąpienia nadwyżek lub niedoborów, nie ukrywaj ich i uwzględniaj je w sporządzanym spisie – dzięki temu będzie on odzwierciedlał faktyczny stan towaru, jaki znajduje się na terenie Twojego zakładu.

  Zakończenie roku kalendarzowego to także koniec roku podatkowego. W związku z tym, przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, mają obowiązek sporządzenia spisu z natury (remanentu). Z tego artykułu dowiesz się:

   Remanent – definicja

   Remanent (inaczej spis z natury) to spis, określający ilość towarów handlowych, znajdujących się na stanie danego przedsiębiorstwa. Spis z natury pozwala zatem na szczegółowe określenie towaru, będącego w posiadaniu przedsiębiorcy. Mowa tu o towarach handlowych, wyrobach gotowych, półwyrobach, materiałach oraz brakach i/lub odpadach. Remanent umożliwia jednocześnie porównanie faktycznej ilości wymienionych wyżej towarów z ich ilością, wynikającą z prowadzonej dokumentacji. Po określeniu faktycznej ilości towarów należy natomiast określić łączną wartość spisu z natury. Kiedy powinien być przeprowadzony remanent? Czy wiesz, że terminal płatniczy może być bardzo pomocny przy remanencie? Remanent powinien być przeprowadzany: na dzień otwarcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, na dzień 31 grudnia, na dzień 1 stycznia, w przypadku zmiany wspólnika, w sytuacji zmiany proporcji udziałów w przedsiębiorstwie, w razie likwidacji działalności gospodarczej. Ponadto, remanent powinien być wpisany do księgi przychodów i rozchodów w sytuacji, gdy jego sporządzenie zostało zlecone przez naczelnika urzędu skarbowego oraz w sytuacji, gdy przedsiębiorcy sporządzają spis z natury za każdy miesiąc.

   Remanent początkowy, a remanent końcowy

   Remanent końcowy sporządzany jest na dzień 31 grudnia, a więc na dzień, kończący rok podatkowy. Spis z natury początkowy tworzony jest natomiast na dzień 1 stycznia, który otwiera nowy rok podatkowy. Warto zaznaczyć, ze remanent końcowy, sporządzony na dzień 31 grudnia, staje się automatycznie remanentem początkowym. Przedsiębiorcy, którzy podjęli się sporządzenia remanentu końcowego, nie są już zatem zobowiązani do sporządzenia remanentu początkowego.

   Elementy spisu z natury

   W skład spisu z natury powinny wchodzić:

   • materiały podstawowe i pomocnicze,
   • towary handlowe,
   • wyroby gotowe,
   • półwyroby,
   • odpady i braki,
   • produkcja w toku,
   • towary obce, które znajdują się na terenie zakładu przedsiębiorcy (nie trzeba określać jednak ich wartości),
   • towary, które stanowią własność podatnika, ale w dniu sporządzenia spisu z natury nie ma ich na terenie zakładu,
   • wyposażenie i składniki majątku trwałego – tylko wtedy, gdy naczelnik urzędu skarbowego został powiadomiony o likwidacji działalności.

   Dane, wpisywane do remanentu

   Sporządzając spis z natury, pamiętaj o tym, aby uwzględnić poniższe dane:

   • datę sporządzenia spisu,
   • imię i nazwisko właściciela firmy,
   • numer kolejny pozycji arkusza,
   • jednostkę miary,
   • szczegółowe określenie towaru i innych składników,
   • ilość towaru i innych składników, stwierdzoną w czasie spisu,
   • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
   • wartość, która wynika z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
   • wartość łączną spisu z natury,
   • klauzulę: „spis zakończono na pozycji”,
   • podpis właściciela zakładu,
   • podpisy osób, sporządzających spis z natury.

   Nadwyżki lub niedobory towaru – sposoby postępowania

   Sporządzając spis z natury może okazać się, że posiadasz za mało lub zbyt wiele towaru. W pierwszym przypadku musisz rozliczyć niedobory magazynowe, jako koszt uzyskania przychodu. Warto zaznaczyć, że tego typu różnice w stanie posiadanego asortymentu uwzględnić możesz w kosztach podatkowych, Jest to możliwe jednak tylko w sytuacji, gdy niedobór towaru wynika z niezależnego od podatnika zdarzenia losowego, a on sama działa w normalny i racjonalny sposób. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą podejmować działania, mające na celu ochronę sprzedawanych przez nich dóbr przed kradzieżą lub zniszczeniem. Brak stosowania odpowiednich środków zapobiegawczych w tym zakresie sprawi, że niedobory towaru nie będą mogły zostać uwzględnione w kosztach podatkowych. W momencie, gdy w spisie z natury na koniec lub początek roku podatkowego przedsiębiorca stwierdzi nadwyżkę towaru, musi rozliczyć ją jako przychód. Konieczność ta regulowana jest prawnie, przez artykuł 12 ustawy o PIT. Jedną z przewidzianych w ustawie kategorii przychodów jest wartość pozyskanych częściowo odpłatnie lub nieodpłatnie praw, rzeczy lub świadczeń. Nadwyżki magazynowe traktowane są natomiast właśnie jako towary, otrzymane nieodpłatnie.

   Sporządzanie spisu z natury – ważne informacje

   Sporządzając spis z natury, należy przede wszystkim zamknąć zakład na czas przeprowadzania remanentu. Dzięki temu zyskasz pewność, że podczas liczenia towaru nikt nie doda ani nie usunie znajdujących się na terenie zakładu artykułów. Pamiętaj o tym, aby być dokładnym – remanent ma odzwierciedlać faktyczny stan posiadanego towaru. W związku z tym, w razie wystąpienia nadwyżek lub niedoborów, nie ukrywaj ich i uwzględniaj je w sporządzanym spisie – dzięki temu będzie on odzwierciedlał faktyczny stan towaru, jaki znajduje się na terenie Twojego zakładu.

   Terminal płatniczy za 0zł przez rok

   Zamowterminal - Poradniki

   Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

   Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

   Chcę porozmawiać z Doradcą

   Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

   Chcę poznać ofertę

   Chcę poznać ofertę