Sejm przyjął miesięczne składkowe od ZUS

W odpowiedzi na liczne wyzwania finansowe przedsiębiorców Sejm przyjął istotną nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu właściciele firm będą mogli skorzystać z miesięcznych wakacji składkowych od obowiązkowych składek ZUS. Dla kogo jest nowa ulga i z czym się wiąże?

Wakacje składkowe od ZUS przyjęte przez Sejm

Na majowym głosowaniu Sejm RP zdecydował o wprowadzeniu istotnej zmiany dla przedsiębiorców w Polsce. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych została przyjęta większością głosów — 432 posłów poparło zmianę, przeciw było siedmiu, nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym, wprowadzenie miesięcznych wakacji składkowych stało się faktem.

Na czym polegają wakacje składkowe od ZUS?

Wakacje składkowe od ZUS to możliwość zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ulga przysługuje na jeden wybrany miesiąc w roku kalendarzowym i jest finansowana z budżetu państwa.

Kto może skorzystać z wakacji składkowych?

Wprowadzone przez Sejm wakacje składkowe od ZUS stanowią wsparcie dla polskich mikroprzedsiębiorców. Kto jednak dokładnie może z nich skorzystać? Poniżej przedstawiamy najważniejsze warunki.

Ulga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zatrudniają nie więcej niż dziewięciu pracowników. Nie bez znaczenia są także przychody firmy. Przedsiębiorca w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wynoszącego równowartość 2 mln euro.

Ponadto przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i podlegająca obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, które objęte są wakacjami składkowymi.

Kto nie może skorzystać z ulgi?

Kto zaś nie może skorzystać z wakacji składkowych? Oprócz wyżej wspomnianych warunków ulga nie będzie przysługiwać osobom, które prowadzą działalność na rzecz swojego byłego pracodawcy.

Jak skorzystać z wakacji składkowych od ZUS?

Aby skorzystać z wakacji składkowych, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym chcemy nie płacić składek.

Podsumowanie

Po majowym przyjęciu nowelizacji uchwały przez Sejm kolejnym etapem będzie przegląd i ewentualne poprawki w Senacie. Wakacje składkowe od ZUS mają za zadanie poprawić sytuację mikroprzedsiębiorców w Polsce, umożliwiając im ulgę w płaceniu obowiązkowych składek.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę