Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych

W piątek 28 czerwca Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych. Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany w stabilizującej regule wydatkowej (SRW). Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. Co dokładnie oznaczają te zmiany i jakie będą ich konsekwencje dla polskiej gospodarki? Czytaj dalej w naszym artykule.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Przyjęta nowelizacja ustawy o finansach publicznych ma na celu dostosowanie polskiego prawa do reformy zarządzania gospodarczego, która obowiązuje w Unii Europejskiej od 30 kwietnia 2024 roku. Jednym z głównych celów jest objęcie stabilizującą regułą wydatkową około 90 nowych jednostek sektora finansów publicznych.

Nowe jednostki sektora finansów publicznych

Zmiany w stabilizującej regule wydatkowej obejmują m.in. takie podmioty jak ZUS, agencje wykonawcze (np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki), instytucje gospodarki budżetowej (np. Centrum Obsługi Administracji Rządowej) oraz państwowe osoby prawne (np. Polski Instytut Ekonomiczny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie). Do SRW włączone zostaną również skarbowe papiery wartościowe, które są przekazywane nieodpłatnie jednostkom sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Jaki jest cel nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych jest realizacją jednego z celów w ramach drugiego kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Ustawa ta wdraża nowy system budżetowy, nowy model zarządzania budżetem oraz przedefiniowane średniookresowe ramy budżetowe. Dzięki nowelizacji możliwe jest zwiększenie skuteczności SRW, co ma poprawić stabilność finansów publicznych. Nowelizacja przewiduje także zastąpienie wskaźnika inflacji CPI deflatorem PKB. Uwzględnia on zmiany cen wszystkich finalnych dóbr i usług w gospodarce, podczas gdy CPI odnosi się jedynie do koszyka towarów i usług konsumpcyjnych.

Podsumowanie

Chociaż projekt spotkał się z krytyką ze strony części posłów, Ministerstwo Finansów podaje, że zaproponowane zmiany są niezbędne, aby zapewnić zgodność z unijnymi wymogami, a także poprawić przejrzystość zarządzania finansami publicznymi.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę