specjalna strefa ekonomiczna

Specjalna strefa ekonomiczna – co to jest?

Specjalne Strefy Ekonomiczne to wydzielone obszary, w których prowadzenie działalności gospodarczej jest objęte szczególnymi przepisami. Jaką rolę odgrywają one we wspieraniu nowych inwestycji? Dowiedz się, na jakiej zasadzie działają SSE, a także jakie lokalizacje znajdują się w Polsce.

Spis treści

Czym są Specjalne strefy ekonomiczne?

Zacznijmy od tego, że Specjalne strefy ekonomiczne są zaprojektowane z myślą o rozwoju gospodarczym. Wspierają one przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję. Ponadto zapewniają dogodne warunki, które umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach.

Specjalne strefy ekonomiczne są także definiowane przez prawo. Definicja SSE brzmi: „Specjalną strefą ekonomiczną, zwaną dalej 'strefą’, jest wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkała część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą.”

Nie bez znaczenia jest także lokalizacja SSE w Polsce. Jak się przekonasz z dalszej części artykułu, strefy są umieszczone w takich miejscach, które mają szczególne znaczenie dla gospodarki. Mogą to być np.: bliskość szlaków komunikacyjnych czy centrów logistycznych.

Początkowo, Specjalne strefy ekonomiczne zostały powołane na okres 20 lat, a ich działalność została następnie przedłużona do końca 2020 roku. Jednakże decyzją z 2013 roku, termin ten został wydłużony do 2026 roku. Natomiast w czerwcu 2018 weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Pozwala ona uzyskać zwolnienia podatkowe na terenie całego kraju, co obejmuje nie tylko Specjalne strefy ekonomiczne.

Jakie są główne założenia Specjalnych stref ekonomicznych?

Mówiąc krótko, Specjalne strefy ekonomiczne są zaprojektowane, aby wspierać przedsiębiorców, którzy realizują nowe inwestycje. Tym samym odgrywają one kluczowy element w gospodarce, ułatwiając warunki dla rozwoju biznesu, w tym różne formy zwolnienia z podatku.

Głównymi założeniami SSE jest bowiem:

 • przyspieszenie rozwoju ekonomicznego,
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • poprawa warunków inwestycyjnych.

Dzięki atrakcyjnym warunkom, są one atrakcyjne dla inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwijaniem swojej działalności.

Ponadto ich lokalizacja w strategicznych miejscach w Polsce wspiera rozwój regionalny. Dzięki temu, mniej rozwinięte obszary mogą przyspieszyć swoją gospodarczą aktywność.

Specjalne strefy ekonomiczne mają także na celu zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych, często wysoko kwalifikowanych miejsc pracy.

Jak rozpocząć działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej?

Aby rozpocząć działalność gospodarczą, potrzebujesz nie tylko pomysłu, ale również niezbędnych zasobów kadrowych i rzeczowych. W zależności od branży, w której działasz, możesz mieć inne potrzeby. Przykładowo jako właściciel butikowej agencji marketingowej, Twoim największym zasobem są specjaliści, a także komputery czy oprogramowanie. Z kolei w przypadku prowadzenia sklepu czy punktu usługowego potrzebujesz asortymentu, kasy fiskalnej czy terminala płatniczego.

A co potrzebujesz, aby rozpocząć działalność w Specjalnej strefie ekonomicznej? Aby uzyskać zezwolenie SSE, należy spełnić szereg wymagań, dzięki którym możesz zakwalifikować się do licznych ulg.

Przede wszystkim wniosek o zezwolenie powinien opierać się na projekcie inwestycyjnym zakładającym wydatki na poziomie co najmniej 100 000 euro. Może to dotyczyć utworzenia nowego zakładu, rozbudowy istniejącego, dywersyfikacji produkcji, lub zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Zwolnienia podatkowe w SSE w Polsce – na czym polegają?

Zwolnienia podatkowe w Specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce to jedna z głównych zalet, które pomagają we wspieraniu nowych inwestycji. Na czym jednak one polegają?

Zacznijmy od tego, że firmy działające w SSE mogą skorzystać z ulgi w CIT lub podatku dochodowego, co oznacza, że pewien procent ich dochodu generowanego w ramach działalności w strefie jest zwolniony z opodatkowania.

Wysokość zwolnienia podatkowego waha się od 15 do 50% i jest uzależniona m.in. od lokalizacji strefy i udzielanej w sprawie pomocy publicznej w danym regionie. Co więcej, dla małych i średnich przedsiębiorstw, ta intensywność pomocy może zostać zwiększona o dodatkowe 10 lub 20 punktów procentowych brutto. Kwalifikowane koszty inwestycyjne to np.: wydatki na nieruchomości, maszyny, urządzenia czy technologię. Dotyczą one także tworzenia nowych miejsc pracy i związanych z tym dwuletnich kosztów zatrudnienia.

Warto jednak wiedzieć, że w przypadku inwestycji, których koszty kwalifikowane przekraczają 50 milionów euro, wielkość pomocy publicznej jest niższa i jest ona obliczana przez osobny wzór.

Specjalna strefa ekonomiczna – czy warto?

Decyzja o rozpoczęciu działalności w Specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) warto poprzedzić analizą, czy taka inwestycja będzie korzystna w przypadku danego przedsiębiorcy. W tym celu warto rozważyć poszczególne zalety i wady takiego rozwiązania.

Do zalet inwestowania w specjalne strefy ekonomiczne należą:

 • zwolnienia podatkowe i liczne ulgi – to jedna z największych zalet Specjalnych stref ekonomicznych. Dla wielu inwestorów kluczowe są oszczędności, w tym zwolnienia z CIT lub podatku dochodowego. Mogą one bowiem znacząco poprawić rentowność projektu, a także ułatwić jego rozwój i inwestycje;
 • dostęp do nieruchomości i gruntu – Specjalne strefy ekonomiczne dają możliwość zakupu lub wynajęcia dostępnej już przestrzeni, a także jej późniejszego leasingu. Dzięki temu inwestor nie musi od podstaw tworzyć budynku na potrzeby swojego projektu;
 • możliwości skorzystania z różnych ulg – w ramach wspierania inwestorów. Specjalne strefy ekonomiczne mogą zapewniać inne ulgi, takie jak zwolnienia z podatku nieruchomości, a także pomoc w dostępie do grantów, dotacji czy środków z Unii Europejskiej;
 • dostęp do infrastruktury – Specjalne strefy ekonomiczne często oferują dostęp do nowoczesnej infrastruktury i innych udogodnień, obniżając koszty logistyki i produkcji;
 • wsparcie administracyjne – prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej strefie ekonomicznej wiąże się również ze wsparciem administracyjnym. Inwestorzy mogą liczyć na pomoc ze strony spółek SSE, m.in. w kwestiach prawnych czy organizacyjnych. Tym samym mogą oni korzystać z uproszczonych procedur administracyjnych i lepszego dostępu do administracji publicznej.

Niewątpliwie obecność Specjalnych strefach ekonomicznych wiąże się z licznymi zaletami dla przedsiębiorców, którzy spełniają warunki otrzymania zwolnienia SSE i decydują się na prowadzenie inwestycji w strefie. Zanim jednak podejmie się taką decyzję, warto przyjrzeć się niektórym wyzwaniom, takim jak:

 • konieczność spełnienia licznych wymogów – przedsiębiorcy mogą korzystać z uproszczonych procedur administracyjnych i lepszego dostępu do administracji publicznej. Ogranicza to dostęp mniejszym przedsiębiorcom i początkującym inwestorom;
 • uzależnienie od spraw gospodarki – w zależności od spraw gospodarki państwa, a także od zmian w strategii przedsiębiorstwa, warunki funkcjonowania w SSE mogą nagle ulec zmianie;
 • dodatkowe obowiązki – firmy funkcjonujące w strefie mają obowiązek spełniania dodatkowych obowiązków, w tym sprawozdań. Są również poddawane większej liczbie kontroli przez organy podatkowe w celu weryfikacji zwolnień i ulg, które zapewniają specjalne strefy ekonomiczne;
 • opłata strefowa – niezależnie od wysokości otrzymywanego zwolnienia, firmy na terenie strefy są zobowiązane do pokrywania opłaty administracyjnej do spółki zarządzającej SSE;
 • ograniczenia infrastrukturalne – cena zakupu gruntu na terenie strefy może być wyższa niż poza nią. Ponadto warto mieć na uwadze niewielką dostępność powierzchni biurowych.

Jakie są lokalizacje SSE w Polsce?

W Polsce istnieje 14 Specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Są one rozsiane po całym kraju i mają różnorodne specjalizacje, dopasowane do potrzeb regionalnych gospodarek. Należą do nich:

 1. Kamiennogórska SSEMP (województwa: dolnośląskie i wielkopolskie, powierzchnia: 373,83 ha)
 2. Katowicka SSE (województwa: śląskie, małopolskie i opolskie, powierzchnia: 2749,35 ha)
 3. Kostrzyńsko-Słubicka SSE (województwa: lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, powierzchnia: 1868,05 ha)
 4. Krakowski Park Technologiczny (województwa: małopolskie, podkarpackie, powierzchnia: 707,78 ha)
 5. Legnicka SSE (województwo: dolnośląskie, powierzchnia: 1763,77 ha)
 6. Łódzka SSE (województwa: łódzkie, wielkopolskie, mazowieckie, powierzchnia: 1339,17 ha)
 7. SSE Euro-Park Mielec (województwa: podkarpackie, małopolskie, lubelskie, zachodniopomorskie, powierzchnia: 1495,65 ha)
 8. Pomorska SSE (województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, powierzchnia: 2039,99 ha)
 9. Słupska SSE (województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, powierzchnia: 899,37 ha)
 10. SSE Starachowice (województwa: świętokrzyskie, mazowieckie, opolskie, łódzkie, lubelskie, powierzchnia: 644,46 ha)
 11. Suwalska SSE (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, powierzchnia: 635,07 ha)
 12. TSSE Euro-Park Wisłosan (województwa: podkarpackie, mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, dolnośląskie, powierzchnia: 1743,30 ha)
 13. Wałbrzyska SSE (województwa: dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie, powierzchnia: 2921,70 ha)
 14. Warmińsko-Mazurska SSE (województwa: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, powierzchnia: 1057,38 ha)

Specjalna strefa ekonomiczna – co to jest? Podsumowanie

Specjalne strefy ekonomiczne wiążą się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorców. Liczne ulgi podatkowe, w tym wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej, sprawiają, że są one atrakcyjne dla wielu inwestorów. Warto jednak pamiętać, że decyzja o inwestycji w SSE powinna być dobrze przemyślana, nie tylko pod względem zalet, ale również wyzwań i wymogów, jakie należy spełnić.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/specjalne-strefy-ekonomiczne

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/specjalne-strefy-ekonomiczne-16796304/art-2

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę