umowa b2b

Umowa B2B – co musi, a co powinna zawierać?

Zmieniasz branżę, a może dostałeś ciekawą ofertę, ale tylko na B2B? Dowiedz się, na czym polega umowa B2B. Kiedy znajduje ona zastosowanie oraz jakie warunki powinna spełniać? Sprawdź, czy będzie to dla Ciebie opłacalna opcja.

Czym jest umowa B2B?

Umowa B2B (ang. Business to Business) to taki typ umowy, który jest zawierany pomiędzy firmami. W odróżnieniu od umów B2C (ang. Business to Consumer), które dotyczą relacji między firmą a osobą fizyczną, umowy B2B koncentrują się na współpracy między przedsiębiorstwami.

W tym przypadku jako przedsiębiorca wystawiasz fakturę firmie, której świadczysz usługi. Nie jest Ci w tym celu potrzebna kasa fiskalna czy terminal płatniczy, ponieważ kontrakt dotyczy dwóch firm, a umowa jest podpisywana między podmiotami gospodarczymi.

Dla kogo jest umowa B2B?

Możesz się z nią najczęściej spotkać w przypadku freelancerów oraz osób pracujących na rzecz innej firmy, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. W takim wypadku mówimy najczęściej o samozatrudnieniu i alternatywie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej.

Jest ona często stosowana w takich branżach jak:

 • marketing,
 • IT,
 • tłumaczenia,
 • lekarze,
 • osoby wykonujące wolny zawód.

Dlaczego jest tak popularna? Kontrakt B2B daje większą swobodę, elastyczność, a nawet wyższe wynagrodzenie. Z drugiej strony wymaga odpowiedzialności, samodyscypliny i umiejętności zarządzania własnym biznesem. Z tego powodu warto dowiedzieć się o nim więcej.

Umowa B2B a umowa o pracę – czym się różni?

Przyjrzyjmy się zatem, czym różni się umowa B2B od umów cywilnoprawnych. Istnieje bowiem między nimi kilka kluczowych różnic, które mogą być znaczące dla osoby, która się nad nimi zastanawia.

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Osoba zatrudniona na umowę o pracę jest pracownikiem firmy, co oznacza, że podlega przepisom prawa pracy, w tym prawom, które są zapisane w Kodeksie pracy.

Warto pamiętać, że strony umowy B2B to nie tylko jednoosobowe działalności gospodarcze, ale również spółki akcyjne, osobowe czy z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku kontraktu B2B osoba działa jako niezależny przedsiębiorca lub firma. Jest to stosunek cywilnoprawny, a zatem podlega pod Kodeks cywilny.

Wymiar pracy

Znacząca różnica między umową B2B a umową o pracę leży również w wymiarze pracy. W przypadku umowy o pracę pracownik jest zobowiązywany do wykonywania pracy określonego rodzaju pod kierownictwem pracodawcy, który określa godziny pracy i sposób wykonywania zadań. Strony umowy wyznaczają także pracę w określonym miejscu według zasad zawartych w Kodeksie Pracy.

Osoba na kontrakcie B2B ma większą kontrolę nad tym, jak i kiedy wykonuje pracę, często z możliwością pracy zdalnej. Nie pracuje ona bowiem pod danym kierownictwem, w wyznaczonych godzinach czy miejscu. W innym razie taki kontrakt może mieć znamiona umowy o pracę, co grozi kontrolą ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Opodatkowanie i świadczenia

Zanim zdecydujesz się na jednoosobową działalność gospodarczą, zwróć uwagę na opodatkowanie. W przypadku umów cywilnoprawnych to pracodawca opłaca ubezpieczenia społeczne, a także oferuje świadczenia pracownicze, takie jak urlop wypoczynkowy czy świadczenia zdrowotne.

Co innego, jeśli zdecydujesz się na własną działalność gospodarczą. Wtedy obowiązek płacenia podatków spada na Ciebie. W umowie nie masz również zawartych dodatkowych świadczeń, takich jak płatne urlopy.

Dobra wiadomość jest taka, że przez pierwsze miesiące prowadzenia księgowości możesz liczyć na mniejsze składki ZUS, o których napiszemy więcej w dalszej części artykułu.

Większa elastyczność i większa odpowiedzialność

Umowa B2B oferuje większą elastyczność i potencjalnie wyższe zarobki, ale wiąże się z większą niepewnością i koniecznością samodzielnego zarządzania finansami i ubezpieczeniami.

Z kolei umowa o pracę zapewnia większe bezpieczeństwo zatrudnienia i stałe świadczenia, ale może ograniczać elastyczność i samodzielność w pracy. Dlatego warto dokładnie sprawdzić, która z tych opcji będzie dla nas najlepsza.

Koszty umowy B2B

Ile Cię kosztuje umowa B2B? Przyjrzymy się jej kosztom.

Ulga na start

Jest to opcja dla nowych przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z sześciomiesięcznego zwolnienia z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Od tej ulgi są jednak pewne wyjątki. Osoby, które świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które wykonywały przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia działalności, nie mogą skorzystać z tej ulgi.

Mały ZUS

Po zakończeniu korzystania z ulgi na start, przedsiębiorcy mogą przez 24 miesiące opłacać obniżone składki na ubezpieczenie społeczne. Preferencyjne składki ZUS są liczone od podstawy stanowiącej 30% wynagrodzenia minimalnego.

Podatek dochodowy

Kolejną opłatą jest podatek dochodowy, który zależy od wybranej formy opodatkowania. Na przykład, na zasadach ogólnych wynosi on 12,5%.

Podatek VAT

W zależności od charakteru działalności oraz wysokości osiąganych przychodów, możesz zarejestrować się jako podatnik VAT.

Dla kogo umowa B2B jest najlepsza?

Wybór umowy B2B jako formy współpracy jest szczególnie atrakcyjny dla określonych grup zawodowych. To dobry wybór dla osób, które cenią sobie niezależność, elastyczność oraz mają aspiracje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przede wszystkim umowa B2B to doskonała forma współpracy dla zawodów kreatywnych takich jak programiści, marketerzy, graficy, copywriterzy, konsultanci.

W takich profesjach posiadanie własnej działalności gospodarczej jest czasami wymagane, aby znaleźć pracę i być konkurencyjnym na rynku.

Co więcej, samozatrudnienie daje możliwość negocjowania stawek, co może prowadzić do wyższych zarobków w porównaniu do stałego zatrudnienia.

W efekcie osoba na kontrakcie B2B może zarobić u tego samego pracodawcy więcej niż na umowie cywilnoprawnej.

Zalety i wady umów B2B

Rozważając pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub B2B, warto poznać wady i zalety wykonywania pracy określonego rodzaju pracy. Poniżej przedstawiliśmy najważniejsze zagadnienia, nad którymi warto się pochylić.

Zalety umowy B2B

 • Większa elastyczność – umowy B2B często umożliwiają bardziej elastyczne zarządzanie własnym czasem, w tym możliwość pracy zdalnej.
 • Wyższe zarobki – koszt firmy, która współpracuje z podmiotami gospodarczymi na podstawie umowy B2B, jest niższy niż koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę. Z tego powodu kontrakt B2B może wiązać się z wyższymi zarobkami. Z drugiej strony po Twojej stronie spoczywa podatek od dochodów, VAT czy ZUS.
 • Możliwość współpracy z różnymi firmami – jako właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej możesz współpracować z różnymi firmami w ramach umowy B2B. Dzięki temu wzrasta Twoja elastyczność i swoboda w wyborze zleceń. Pamiętaj jednak, aby sprawdzić, czy w Twojej umowie nie jest zawarta klauzula o zakazie konkurencji.

Wady umowy B2B

A co z wadami? Jak każdy typ umowy, kontrakt B2B również ma swoje słabe strony. Możemy tutaj wymienić:

 • Brak gwarancji stałego dochodu – umowy B2B często nie zapewniają stałego dochodu, co może prowadzić do niestabilności finansowej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą same pozyskiwać klientów, co czasami może wiązać się z brakiem ciągłości zleceń oraz gwarancją stałego dochodu.
 • Brak świadczeń pracowniczych – jako osoba zatrudniona na B2B nie otrzymujesz tradycyjnych świadczeń, takich jak płatny urlop czy ubezpieczenie zdrowotne.
 • Samodzielna księgowość – jako właściciel jednoosobowej firmy gospodarczej musisz samodzielnie prowadzić swoją księgowość, co oznacza nie tylko płacenie podatku dochodowego, ale również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także podatek VAT, jeśli jesteś VATowcem.

Podsumowując, umowa B2B oferuje znaczną elastyczność i możliwość wyższych zarobków, ale wiąże się również z większym ryzykiem i brakiem tradycyjnych świadczeń pracowniczych.

Czy można podpisać umowę B2B z dotychczasowym pracodawcą?

Zastanawiasz się, czy możesz podpisać umowę B2B w tej samej firmie, gdzie jesteś zatrudniony na umowę o pracę? Przepisy prawa wcale nie zabraniają Ci takiej możliwości.

Taka zmiana może nastąpić nawet podczas trwania stosunku pracy. Co więcej, pracownik ma prawo rozwiązać obecną umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz założyć własną firmę.

Czy taka opcja jest zawsze opłacalna? W wielu przypadkach możesz liczyć na wyższe wynagrodzenie. Jednak od niego musisz samodzielnie opłacić podatek.

Ponadto jako przedsiębiorca musisz samodzielnie rozliczać składki ZUS oraz składki zdrowotne, w przeciwieństwie do umowy o pracę, gdzie te obowiązki spoczywają na pracodawcy.

Czym grozi zastąpienie umów cywilnoprawnych kontraktem B2B?

Podpisując kontrakt B2B z dotychczasowym pracodawcą, pamiętaj o tym, że nie może on mieć znamion pracy na etacie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może bowiem wszcząć kontrolę.

Jeśli wykaże ona, że taki przedsiębiorca wykonuje swoje obowiązki tak, jakby był normalnym pracownikiem, współpraca może zostać podważona/ Pracodawca zostanie wtedy zobowiązany do uregulowania zaległych składek.

Co musi zawierać umowa B2B?

Umowa B2B to kontrakt, który zabezpiecza obie strony. Dlatego powieni zawierać niezbędne informacje oraz klauzule. Przyjrzyjmy się podstawowym danym, które muszą być w niej uwzględnione. Są to:

 • Strony umowy – dane każdej ze stron, w tym pełna nazwa, NIP, adres.
 • Przedmiot umowy – ważne, aby był on szczegółowo opisany i zawierał szczegóły świadczonych usług oraz innych wymagań.
 • Warunki płatności – na umowie B2B powinny znaleźć się także informacje dotyczące terminów oraz metod płatności, a także ewentualnych kar umownych.
 • Warunki zakończenia współpracy – umowa powinna precyzyjnie określać datę rozpoczęcia i zakończenia współpracy, a także warunki jej zakończenia.
 • Klauzula poufności i ochrona danych – kiedy strony umowy chcą zabezpieczyć poufne informacje przedsiębiorstwa, mogą podpisać klauzulę poufności, która zawiera zakres danych objętych ochroną, a także ewentualne kary za jej naruszenie.
 • Klauzula o zakazie konkurencji – w niektórych przypadkach przedsiębiorcy mogą dążyć do podpisania klauzuli o zakazie konkurencji. Oznacza ona, że dana osoba nie może angażować się w działania bezpośrednio konkurujące z działalnością zleceniodawcy, zarówno w trakcie trwania umowy, jak i przez określony czas po jej zakończeniu.

Poszczególne zapisy umowy B2B mogą różnić się w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Jeśli jednak masz wątpliwości, czy wszystkie zapisy są zgodne z prawem i korzystne dla Ciebie, możesz skonsultować umowę z prawnikiem.

Podsumowanie

Praca na podstawie umowy B2B to dla wielu osób sposób na wyższe dochody, samodzielność oraz elastyczność pracy. Z drugiej strony wymaga ona większej samodyscypliny i odpowiedzialności. Pamiętaj, że od kwoty, jaką wystawisz na fakturze, musisz odliczyć podatek, a także składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dlatego zanim się na nią zdecydujesz, warto sprawdzić, czy wszystkie jej aspekty są dla Ciebie odpowiednie.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę