Ustawa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Sejm

Sejm przyjął ustawę o ochronie sygnalistów, która ma na celu zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa w miejscu pracy. Nowe przepisy mają chronić tych, którzy zdecydują się ujawnić informacje o łamaniu prawa, zdobyte w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Sygnalista, czyli kto?

Zgodnie z ustawą, sygnalistą może być niemal każdy związany z firmą lub instytucją. Mogą to być pracownicy na umowach o pracę, osoby świadczące pracę na innej podstawie, a także zleceniobiorcy, przedsiębiorcy, stażyści, wolontariusze, a nawet funkcjonariusze i żołnierze.

Sygnaliści będą mogli zgłaszać naruszenia za pomocą wewnętrznych kanałów zgłoszeń, które zostaną utworzone przez firmy i instytucje. Ponadto, możliwe będzie zgłaszanie naruszeń do właściwych organów państwowych oraz ujawnienie publiczne w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Obszary objęte ustawą

W obecnym kształcie ustawy, zgłaszane naruszenia mogą dotyczyć szerokiego zakresu obszarów, w tym:

 • Korupcji
 • Zamówień publicznych
 • Usług, produktów i rynków finansowych
 • Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami
 • Bezpieczeństwa transportu
 • Ochrony środowiska
 • Ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
 • Bezpieczeństwa żywności i pasz
 • Zdrowia i dobrostanu zwierząt
 • Zdrowia publicznego
 • Ochrony konsumentów
 • Ochrony prywatności i danych osobowych
 • Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych
 • Konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela

Ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, która miała być wprowadzona przez kraje unijne do 17 grudnia 2021 roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że sygnalista, który doświadczy działań odwetowych, będzie mógł wystąpić o zadośćuczynienie lub odszkodowanie.

Podsumowanie

Nowe przepisy mają na celu stworzenie bezpiecznego środowiska dla osób zgłaszających naruszenia prawa. Mimo kontrowersji wokół prawa pracy ustawa została przyjęta i oczekuje na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Czy wprowadzone zmiany rzeczywiście poprawią ochronę sygnalistów, czas pokaże.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę