Plan połączenia Polskie ePłatności S.A. oraz Rementi Investments S.A.

Zarząd spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. z siedzibą w Tajęcinie, adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347131, posiadającej NIP: 8133611149 oraz REGON: 180523400 (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 30 marca 2022 r. pomiędzy Spółką, jako spółką przejmującą, a spółką Rementi Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000733654, posiadającą NIP: 5272854121 oraz REGON: 380324343, jako spółką przejmowaną, został uzgodniony plan połączenia, który w trybie art. 500 § 2[1] ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki.

PeP Rementi Investments – Merger Plan [PL]

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę