Zmiany w kierownictwie Polskich ePłatności

28 luty 2022 r. – Jarosław Mikos rezygnuje ze stanowiska Prezesa Zarządu Polskich ePłatności. Mimo to pozostanie w strukturze Polskich ePłatności oraz Grupy Nets na stanowisku członka Rady Nadzorczej.

Głównym celem Jarosława Mikosa będzie wsparcie zarządu oraz działania wzmacniające pozycję PeP wewnątrz Grupy Nexi-Nets. Na pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu został powołany Maciej Nowosielski, jego nominacja świadczy o zaufaniu i docenieniu jego dotychczasowej pracy, osiąganych przez niego corocznie wyników oraz pełnego zaangażowania w ciągły rozwój i sukcesy PeP

Jarosław Mikos z Polskimi ePłatnościami związany jest od 2017 roku kiedy został prezesem spółki. Pod przywództwem Mikosa PeP stał się najszybciej rozwijającą firmą z branży technologii płatniczych. Dzięki realizacji przez Mikosa długofalowej strategii silnego wzrostu firma rozwijała się niezwykle szybko, stając się wiodącym agentem rozliczeniowym dla detalistów w Polsce. Przejęcie PeP przez Nets było kolejnym potwierdzeniem kompetencji Jarosława Mikosa w obszarze zarządzania firmami, które odnoszą sukcesy w branży usług finansowych.

Wierzę, że PeP, będąc częścią Grupy Nets, zrealizuje swój znaczący potencjał na dynamicznym polskim rynku. Jako członek Rady Nadzorczej będę dalej aktywnie wspierał proces rozwoju PeP wewnątrz Grupy Nexi-Nets. Bycie elementem numeru jeden na rynku europejskim to duża sprawa, PeP może na mnie liczyć. mówi Jarosław Mikos.

Maciej Nowosielski – pełniący obecnie obowiązki Prezesa Zarządu Polskie ePłatności S.A. związany jest z firmą od maja 2017 roku – najpierw jako Dyrektor Handlowy, od stycznia 2020 roku jako Wiceprezes ds. Sprzedaży. Obecnie jest odpowiedzialny za część komercyjną i sprzedaż w roli Wiceprezesa Zarządu. W tym czasie PeP 7-krotnie zwiększył liczbę terminali płatniczych oraz 10-krotnie EBIDTA. W trakcie swojej 25-letniej działalności biznesowej pełnił kluczowe role jako lider i menedżer prowadząc za każdym razem zespoły do sukcesu. Pod kierownictwem Nowosielskiego PeP bierze na cel zdobycie pierwszego miejsca w dziedzinie agentów rozliczeniowych w Polsce.

Obecnie  musimy dostarczać nowe produkty, stąd możliwość wypłaty gotówki z naszego terminala, doładowania telefonu czy zapłaty za rachunki. To wszystko jest bardzo istotne, ponieważ chcemy klientowi – sprzedawcy – móc zaoferować tyle usług na jednym terminalu, by stworzyć jak największą wartość dla końcowego konsumenta. Rozwijamy także absolutnie kluczowy kierunek – analitykę, dającą wsparcie oraz więcej inteligencji sprzedażowej merchantom. Rośniemy najszybciej w Grupie. Jesteśmy więc nośnikiem wzrostu i tu zyskujemy dużo uznania ze strony naszych europejskich partnerów z Nexi i Nets. powiedział Maciej Nowosielski.

Nowosielski współpracował między innymi Międzynarodowym Funduszem Inwestycyjnym Advent na rynku wydawniczym i edukacyjnym. Doświadczenie budował również realizując projekty dla firm z rynków FMCG czy Technologii. W szczególności związany był z branżą telekomunikacyjną Orange, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż pośrednią oraz biznesowo za projekty inwestycyjne na rynku B2C i SOHO. Swoje kompetencje doskonalił na Executive MBA, szkoleniach oferowanych przez FT Group Management School oraz studiach podyplomowych z zakresu zarządzania i marketingu.

Swoje kompetencje doskonalił na Executive MBA, szkoleniach oferowanych przez FT Group Management School oraz studiach podyplomowych z zakresu zarządzania i marketingu. Praktyk, doświadczony lider sprzedaży, rozwoju organizacji czy zarządzania zmianą. Prywatnie miłośnik sportów walki. Swoją wiedzą chętnie dzieli się prowadząc szkolenia i wykłady na kilku uczelniach w kraju.

Polskie ePłatności posiadają ponad 200 tys. terminali w punktach sprzedaży i oferują szerokie portfolio rozwiązań płatniczych, koncentrując się na segmencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, co – oprócz wcześniejszych przejęć – dodatkowo rozszerza i wzmacnia pozycję Grupy Nets w Polsce, która jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów geograficznych w Europie z uwagi na niską penetrację kartami oraz dwucyfrowy wzrost wykorzystania kart, wynikający z przejścia z płatności gotówkowych na płatności kartami. Rozwój ten jest dodatkowo wspierany przez inicjatywy państwowe, promujące rozwiązania w zakresie płatności elektronicznych w sklepach.

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę