Co to jest EBIDTA?

EBITDA, czyli zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji, pozwala ocenić przepływy pieniężne i efektywność firm. W jaki sposób ją stosować i jakie odnajduje zastosowanie? Dowiedz się, jak obliczyć EBITDA i jak ją wykorzystać w praktyce.

 1. Czym jest EBITDA?
 2. Jakie są składniki EBITDA?
 3. Jak liczyć EBITDA?
 4. Jakie znaczenie odgrywa EBITDA?
 5. EBITDA a amortyzacja oraz odsetki
 6. Korzyści i ograniczenia używania EBITDA
 7. Co to jest EBITDA? Podsumowanie

Czym jest EBITDA?

EBITDA, co oznacza „Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”, jest miernikiem finansowym, który pomaga zrozumieć zysk operacyjny firmy, zanim zostaną odliczone odsetki, podatki, amortyzacja aktywów trwałych oraz amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.

To niezwykle ważny wskaźnik, który pozwala ocenić efektywność finansową i przepływy pieniężne firm. Zalicza się do niego codzienną działalność firmy, a także zdarzenia jednorazowe i wielkorazowe. Jest często uznawany za czysty zysk operacyjny i pozwala lepiej planować przyszłe działania i zarządzać finansami.

Jakie są składniki EBITDA?

EBITDA, czyli zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji oraz deprecjacji. Co one oznaczają? Przyjrzymy się poszczególnym składnikom tego wskaźnika:

 • Odsetki – To koszty finansowe, które firma ponosi w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami finansowymi, takimi jak kredyty czy obligacje;
 • Podatki – W ramach obliczania EBITDA nie uwzględnia się podatków, które są nałożone na poszczególne produkcje czy usługi;
 • Amortyzacja aktywów trwałych – dotyczy kosztów zużycia rzeczowych aktywów trwałych, takich jak maszyny, budynki czy pojazdy;
 • Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych – koszty zużycia wartości niematerialnych i prawnych są również wyłączone z EBITDA.

Razem, te cztery elementy – odsetki, podatki, amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych oraz amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, pozwalają na obliczenie EBITDA. Dzięki temu możemy ocenić wydajność operacyjną firmy, zanim zysk zostanie obciążony podatkami, kosztami czy amortyzacją.

Jak liczyć EBITDA?

Aby obliczyć EBITDA, można zastosować kilka metod. Na potrzeby naszego artykułu skupimy się na podstawowych wzorach:

 • EBITDA = Zysk operacyjny + Amortyzacja + Deprecjacja
 • EBITDA = Przychody – Koszty operacyjne bez amortyzacji i odsetek

Wskazane metody obliczeń koncentrujące się na tym, jakie są przychody firmy przed obciążeniem kosztami, które nie są związane bezpośrednio z działalnością operacyjną, takimi jak amortyzacja czy odsetki.

Przykładowo, prowadzisz sklep spożywczy lub punkt usługowy. Twoje przychody stanowią zatem płatności od klientów, od których odejmujesz koszty operacyjne.

Pamiętaj, że do Twoich przychodów zaliczamy zarówno płatności gotówką, jak i online. Obecne prawo bowiem zobowiązuje większość przedsiębiorców do umożliwienia transakcji bezgotówkowych. Z tego powodu dla wielu firm niezbędne jest wyposażenie w terminal płatniczy. Dzięki programom takim jak Polska Bezgotówkowa możesz uzyskać wsparcie na jego zakup oraz wdrożenie.

Jakie znaczenie odgrywa EBITDA?

Analiza EBITDA jest często stosowana przez zarządy spółek, inwestorów oraz analityków finansowych. Pozwala ona bowiem, aby ocenić i porównać wyniki finansowe między firmami oraz ocenić zdolność do spłaty zadłużenia.

EBITDA jest wskaźnikiem, który pomaga zrozumieć, ile pieniędzy firma generuje z samej działalności operacyjnej, nie uwzględniając kosztów finansowych, podatkowych, amortyzacji czy depreciacji.

Co więcej, inwestorzy często wykorzystują EBITDA do oceny potencjalnych inwestycji. W świecie korporacyjnym, EBITDA jest często stosowana jako podstawa do wyceny firmy. Natomiast kredytodawcy często używają wskaźnika EBITDA do określania zdolności firmy do spłaty zobowiązań.

EBITDA a amortyzacja oraz odsetki

Amortyzacja odnosi się do stopniowego rozliczania kosztu aktywów niematerialnych: patenty, znaki handlowe, wartość firmy oraz kosztów rzeczowych: budynki, maszyny, urządzenia. Jest to koszt niemonetarny, który nie wpływa na przepływy pieniężne firmy, lecz jest odjęty dla celów księgowych i podatkowych.

Z kolei odsetki to koszty związane z finansowaniem działalności przedsiębiorstwa, takie jak koszty kredytów bankowych czy obligacji.

Jak wpływają one na wskaźnik EBITDA? Dzięki nieuwzględnianiu kosztów związanych z amortyzacją możemy uzyskać lepszy obraz wydajności firmy bez kosztów operacyjnych.

EBITDA ignoruje również koszty odsetek, co pozwala na ocenę rentowności operacyjnej firmy bez wpływu jej struktury kapitałowej.

Tym samym EBITDA jest narzędziem, które pozwala skupić się bezpośrednio na zyskach z działalności operacyjnej, nie uwzględniając kosztów, odsetek i amortyzacji.

Korzyści i ograniczenia używania EBITDA

Niewątpliwie EBITDA pozwala na lepsze zrozumienie wyników działalności operacyjnej firmy. Jest to szczególnie użyteczne dla inwestorów i analityków skupiających się na podstawowej działalności firmy bez wpływu zewnętrznych zakłóceń.

Ułatwia ona również porównywanie wyników między różnymi firmami, nawet jeśli te różnią się poszczególnymi parametrami, takimi jak koszty związane z amortyzacją.

Należy jednak pamiętać, że EBITDA ignoruje koszty kapitału, takie jak amortyzacja i umorzenie, co może prowadzić do przeszacowania faktycznej wydajności przedsiębiorstwa. Może on zatem nie oddawać pełnego obrazu zdolności finansowej firmy.

Co to jest EBITDA? Podsumowanie

EBITDA to ważny wskaźnik stosowany do analizy finansowej przedsiębiorstw. Pamiętaj jednak, że EBITDA nie pokazuje pełnego przepływu gotówki, a jedynie pomaga w ocenie efektywności operacyjnej firmy.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest EBITDA?

EBITDA to skrót od angielskich słów „Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”, co w tłumaczeniu oznacza zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i deprecjacją. Jest to wskaźnik finansowy używany do oceny efektywności operacyjnej firmy, nieuwzględniający wpływu decyzji finansowych, kosztów amortyzacji, podatków czy innych czynników zdarzeń.

 

Jak obliczyć EBITDA?

Obliczenie EBITDA zaczyna się od ustalenia zysku netto firmy, do którego następnie dodaje się odsetki, podatki oraz koszty amortyzacji i deprecjacji.

 

Do czego jest stosowana EBITDA?

EBITDA jest stosowana głównie do analizy i porównywania efektywności operacyjnej firm, m.in. do celu wyceny przedsiębiorstwa. Dzięki temu inwestorzy i analitycy mogą ocenić zdolność generowania gotówki z działalności operacyjnej, niezakłóconej przez koszty amortyzacji, zobowiązania finansowe czy politykę podatkową.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę