Czym jest PIT-4 i jak należy go wypełnić?

Spis treści

PIT-4R – co to?

Mnogość przepisów podatkowych, ich częsta modyfikacja i zawiłości prawne z tym związane sprawiają, że ktoś, kto na księgowości nie zjadł zębów, musi sporo się natrudzić, aby zrozumieć wszelkie zawiłości. Jedną z deklaracji, które warto znać, choć nie każdy jest zobligowany do tego, aby ją wypełniać, jest PIT 4R. Jak sobie z nim poradzić? Do kiedy złożyć? Czego właściwie dotyczy? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w poniższym tekście.

PIT 4 co to jest? To zeznanie podatkowe, która składa się do urzędu skarbowego w celu poinformowania o pobranych i odprowadzonych przez płatnika zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przez płatnika należy rozumieć w tym kontekście pracodawcę. Deklaracja ta ma postać zbiorczego zestawienia podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek pobierany i wpłacany w danym roku podatkowym. Druk należy dostarczyć do właściwego urzędu. Przedsiębiorca go wystawiający nie jest zobligowany do przekazania go podatnikowi, czyli pracownikowi. Co więcej, nie zostanie on nawet powiadomiony o tym, czy płatnik przesłał fiskusowi PIT 4R.

Jak wypełnić PIT-4R?

Wysokość kwot wskazanych w deklaracji musi pokrywać się ze stanem faktycznym uiszczonych zaliczek. W PIT 4R należy wpisać sumę zaliczek należnych, a nie wpłaconych, za poszczególne miesiące! Płatnik ma możliwość obniżenia należnej zaliczki o wartość 7,75% obowiązującej go składki zdrowotnej, którą płaci się w danym roku podatkowym z pieniędzy podatnika. Ponadto, przepisy dopuszczają obniżenie o wysokość wynagrodzenia w ramach terminowej wpłaty zaliczek, która wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

PIT 4R jak wypełnić – szczegóły

Ważną sprawą przy PIT 4R jest wskazanie w deklaracji liczby zatrudnionych podatników, z którymi jest związana wykazywana zaliczka. Czy należy brać pod uwagę także osoby, które już w danym zakładzie pracy nie pracują?

Tak, przepisy regulujące te kwestie określają, że w PIT 4R trzeba uwzględnić zarówno obecnych zatrudnionych, jak i tych, którzy zatrudnieni już nie są, ale nadal urząd skarbowy pobiera za nich zaliczki na podatek. Liczba pracowników podanych w formularzu może się więc różnić na przestrzeni miesięcy w roku podatkowym. Nie należy uwzględniać pracowników, którzy uzyskali w danym miesiącu przychody zwolnione z obciążeń podatkowych lub nie dostali w konkretnym okresie wynagrodzenia.

Deklaracja a zerowa zaliczka

Płatnik jest zobligowany do wypełniania i złożenia PIT 4R także w sytuacjach, gdy suma zaliczek na podatek dochodowy wyniosła zero. Ale tylko wtedy, gdy wynika ono z niskiego dochodu lub niewielkich kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczno-emerytalnych. Ponadto, PIT trzeba przekazać fiskusowi nawet wówczas, gdy w danym roku lub miesiącu podatnik nie zatrudniał pracowników, ale w pierwszym miesiącu roku podatkowego opłacił jeszcze jakiekolwiek zaliczki.

PIT 4R – kiedy nie składać?

Formularza nie trzeba składać wtedy, gdy płatnik nie zatrudniał nikogo, lecz opłacał zaliczki wyłącznie za siebie. Poza tym, PIT 4R jest niepotrzebny jeśli podatnik nie dokonał żadnych wypłat, które rodziłyby należność podatkową. Z konieczności złożenia deklaracji są więc zwolnieni przede wszystkim właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy nie mają pracowników. Zgodnie z interpretacją fiskusa, nie należy składać zerowego PIT 4R!

Jak złożyć deklarację?

PIT 4R powinien zostać dostarczony do urzędu skarbowego, który jest właściwy ze względu na kilka zasadniczych czynników. Pierwszym jest miejsce zamieszkania płatnika, czyli osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą. Kolejnymi możliwościami, jakie należy brać pod uwagę, jest adres siedziby płatnika albo miejsce prowadzenia działalności przez płatnika. Ten ostatni wariant zarezerwowany jest dla tych, którzy nie posiadają stałej siedziby przedsiębiorstwa.

W deklaracji oprócz wymienionych już wcześniej informacji powinny znaleźć się oczywiście dane identyfikacyjne płatnika i wykaz należnych zaliczek z podziałem na poszczególne miesiące. Ważnym elementem deklaracji są wyjaśnienia dotyczące konkretnych wpłat, a w szczególności różnic między podatkiem pobranym, a wpłaconym. Każdy płatnik ma możliwość wytłumaczenia się w tym punkcie z wszelkich pomyłek obliczeniowych.

PIT-4R – do kiedy?

Większość płatników przy wypełnianiu deklaracji korzysta oczywiście z pomocy biur rachunkowych. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią papierkowej roboty, a co więcej nie radzą sobie ze skomplikowaną rachunkowością. Zadania nie ułatwia także zawiłość przepisów prawa podatkowego oraz ich częsta zmiana. Wiemy już, jak poprawnie wypełnić najważniejsze rubryki w deklaracji. Kolejne pytanie, jakie pada najczęściej w kontekście składania tego druku brzmi: PIT 4R do kiedy? W tym przypadku sprawa jest bardzo prosta, ponieważ formularz należy złożyć w urzędzie do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym. Jeśli płatnik zaprzestanie działalności przed końcem stycznia, deklarację powinien przekazać do dnia zaprzestania (likwidacji lub zawieszenia) działalności podmiotu gospodarczego.

Co w sytuacji, gdy pracownik zakończy stosunek prawny jeszcze przed końcem stycznia? Wówczas PIT 4R należy złożyć w standardowym terminie, z zachowaniem wszelkich procedur. Jak już wspomniano, pracodawca składa PIT wyłącznie w skarbówce, nie jest zobligowany, a nawet upoważniony do tego, aby przesłać go pracownikowi. Przesłanie go na przykład wraz z PIT-11 jest więc błędem, którego należy unikać. W każdych indywidualnych i wyjątkowych okolicznościach należy sięgać do przepisów lub poradzić się ekspertów. Dzięki temu można zaoszczędzić sporo nerwów i energii, a przy okazji działać zgodnie z literą prawa.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę