Jak obliczyć marżę? Kompleksowy przewodnik dla przedsiębiorców

Marża jest jednym z kluczowych wskaźników finansowych, które pozwalają przedsiębiorcom ocenić rentowność swojej działalności. Znajomość sposobu obliczania marży jest niezbędna zarówno dla małych, jak i dużych firm, aby skutecznie zarządzać cenami, kontrolować koszty i maksymalizować zyski. W tym artykule przybliżymy różne rodzaje marż, takie jak marża brutto i marża netto, oraz wyjaśnimy, jak je obliczyć, a także omówimy różnicę pomiędzy marżą a narzutem. Na koniec przybliżymy znaczenie marży w prowadzeniu sklepu internetowego.

Czym jest marża?

Marża to różnica między ceną sprzedaży a kosztami zakupu lub produkcji towaru, wyrażona zazwyczaj jako procent ceny sprzedaży. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników finansowych, który pomaga przedsiębiorcom ocenić rentowność sprzedaży danego towaru.

Marża brutto a marża netto

Marża brutto

Marża brutto wskazuje, ile zysku generuje sprzedaż produktu przed odliczeniem kosztów operacyjnych, podatków i innych wydatków. Jest obliczana jako różnica między ceną sprzedaży a kosztem zakupu, podzielona przez cenę sprzedaży i pomnożona przez 100%.

Marża netto

Marża netto natomiast obejmuje wszystkie koszty związane z działalnością, takie jak koszty operacyjne, podatki i odsetki. Jest to wskaźnik ostatecznego zysku firmy z uwzględnieniem wszystkich wydatków.

Poznaj program „Polska bezgotówkowa”. Terminal płatniczy za 0 zł już na Ciebie czeka!

Jak obliczyć marżę brutto?

Aby obliczyć marżę brutto, należy wykonać następujące kroki:

 1. Określenie ceny sprzedaży – Cena, za którą produkt jest sprzedawany klientowi.
 2. Określenie ceny zakupu – Koszt zakupu lub produkcji towaru.
 3. Obliczenie różnicy – Cena sprzedaży – cena zakupu.
 4. Podział różnicy przez cenę sprzedaży – (Cena sprzedaży – cena zakupu) / cena sprzedaży.
 5. Pomnożenie przez 100% – Wynik z poprzedniego kroku * 100%.

Przykład obliczenia marży brutto

Załóżmy, że cena sprzedaży produktu wynosi 200 zł, a cena zakupu 150 zł.

 1. Cena sprzedaży: 200 zł
 2. Cena zakupu: 150 zł
 3. Różnica: 200 zł – 150 zł = 50 zł
 4. Podział różnicy przez cenę sprzedaży: 50 zł / 200 zł = 0,25
 5. Pomnożenie przez 100%: 0,25 * 100% = 25%

Marża brutto wynosi 25%.

Jak obliczyć marżę netto?

Obliczanie marży netto jest bardziej skomplikowane, ponieważ wymaga uwzględnienia wszystkich kosztów operacyjnych. Procedura jest następująca:

 1. Obliczenie całkowitych przychodów – Suma pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży towarów i usług.
 2. Obliczenie całkowitych kosztów – Suma wszystkich wydatków, w tym kosztów operacyjnych, podatków, odsetek itp.
 3. Obliczenie zysku netto – Całkowite przychody – całkowite koszty.
 4. Podział zysku netto przez całkowite przychody – Zysk netto / całkowite przychody.
 5. Pomnożenie przez 100% – Wynik z poprzedniego kroku * 100%.

Przykład obliczenia marży netto

Załóżmy, że całkowite przychody wynoszą 500 000 zł, a całkowite koszty 400 000 zł.

 1. Całkowite przychody: 500 000 zł
 2. Całkowite koszty: 400 000 zł
 3. Zysk netto: 500 000 zł – 400 000 zł = 100 000 zł
 4. Podział zysku netto przez całkowite przychody: 100 000 zł / 500 000 zł = 0,20
 5. Pomnożenie przez 100%: 0,20 * 100% = 20%

Marża netto wynosi 20%.

Kalkulator marży

Kalkulatory marży dostępne online są narzędziami, które znacząco ułatwiają proces obliczania marży zarówno brutto, jak i netto. Używanie kalkulatora marży może zaoszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów w obliczeniach. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą szybciej i dokładniej oceniać rentowność swoich produktów i podejmować świadome decyzje cenowe. Regularne korzystanie z kalkulatora marży pomaga monitorować wyniki finansowe firmy i identyfikować możliwości optymalizacji, co prowadzi do lepszej rentowności i konkurencyjności na rynku.

Marża a narzut: czym się różnią?

Choć często używane zamiennie, marża i narzut to dwa różne pojęcia. Narzut to dodatkowa kwota dodana do kosztu zakupu towaru, aby ustalić cenę sprzedaży. Marża natomiast odnosi się do zysku w stosunku do ceny sprzedaży.

Przykład

Jeśli koszt zakupu wynosi 100 zł, a cena sprzedaży 150 zł:

 • Narzut: (150 zł – 100 zł) / 100 zł * 100% = 50%
 • Marża: (150 zł – 100 zł) / 150 zł * 100% = 33,33%

Marża w sklepie internetowym

Marża w sklepie internetowym odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu w sprzedaży online. W dobie rosnącej konkurencji na rynku e-commerce, umiejętne zarządzanie marżą może znacząco wpłynąć na zyski firmy i jej długoterminową rentowność. Oto kilka aspektów, które pokazują, jak ważne jest dokładne obliczanie i kontrolowanie marży w sklepie internetowym:

 1. Ustalanie konkurencyjnych cen – Sklepy internetowe często muszą konkurować z setkami, a nawet tysiącami innych sprzedawców oferujących podobne produkty. Precyzyjne obliczanie marży pozwala na ustalanie cen, które są konkurencyjne, ale jednocześnie zapewniają zysk. Dzięki temu sklep może przyciągać klientów atrakcyjnymi ofertami, jednocześnie utrzymując zdrową rentowność.
 2. Optymalizacja kosztów operacyjnych – Marża brutto w sklepie internetowym pomaga zidentyfikować, jakie koszty mają największy wpływ na rentowność. Analizując marżę, przedsiębiorcy mogą znaleźć sposoby na optymalizację kosztów operacyjnych, takich jak logistyka, magazynowanie, czy marketing. To pozwala na zwiększenie zysków bez konieczności podnoszenia cen sprzedaży.
 3. Zarządzanie promocjami i rabatami – Promocje i rabaty są powszechnie stosowane w e-commerce, aby przyciągnąć klientów i zwiększyć sprzedaż. Znajomość marży jest niezbędna do skutecznego zarządzania tymi strategiami. Przedsiębiorcy muszą wiedzieć, jaka minimalna marża jest akceptowalna, aby nie sprzedawać produktów ze stratą. Dzięki tej wiedzy można tworzyć atrakcyjne oferty, które nadal będą korzystne dla firmy.
 4. Monitorowanie i analiza wyników sprzedaży – Regularne monitorowanie marży pozwala na bieżąco oceniać wyniki sprzedaży i podejmować szybkie decyzje dotyczące strategii cenowej. Analiza marży brutto i netto może wskazać, które produkty są najbardziej rentowne, a które wymagają modyfikacji cen lub strategii marketingowej. To umożliwia efektywne zarządzanie asortymentem i maksymalizowanie zysków.
 5. Lepsze zrozumienie zachowań konsumentów – Analizując marżę w kontekście różnych segmentów rynku i zachowań konsumentów, sklepy internetowe mogą lepiej dostosować swoje oferty do potrzeb klientów. Na przykład, jeśli pewna grupa klientów jest bardziej wrażliwa na cenę, można zastosować strategie promocyjne, które zwiększą sprzedaż bez znaczącego obniżenia marży.
 6. Wykorzystanie narzędzi analitycznych – Nowoczesne sklepy internetowe korzystają z zaawansowanych narzędzi analitycznych, które automatycznie obliczają marżę i dostarczają szczegółowych raportów. Dzięki tym narzędziom przedsiębiorcy mogą łatwiej zarządzać swoimi marżami, identyfikować trendy i reagować na zmiany rynkowe w sposób bardziej efektywny.
 7. Długoterminowa rentowność – Kontrola marży jest kluczowa dla długoterminowej rentowności sklepu internetowego. Przedsiębiorstwa, które regularnie analizują i optymalizują swoje marże, są w lepszej pozycji do przetrwania na konkurencyjnym rynku i osiągania zrównoważonego wzrostu.

Obliczanie marży, zarówno brutto, jak i netto, jest fundamentalnym elementem zarządzania finansami w każdej firmie. Różnice między marżą a narzutem, a także narzędzia takie jak kalkulatory marży, pomagają w efektywnym zarządzaniu cenami i zyskami. Znajomość tych pojęć i umiejętność ich stosowania w praktyce jest kluczowa dla sukcesu w negocjacjach handlowych oraz m.in. w prowadzeniu sklepu internetowego.

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się marża brutto od marży netto?

Marża brutto i marża netto to dwa różne wskaźniki finansowe, które mierzą rentowność, ale na różnych etapach.

 • Marża brutto: Obliczana jako różnica między ceną sprzedaży a kosztem zakupu towaru, podzielona przez cenę sprzedaży i pomnożona przez 100%. Marża brutto wskazuje, ile zysku generuje sprzedaż produktu przed odliczeniem kosztów operacyjnych, podatków i innych wydatków.
 • Marża netto: Uwzględnia wszystkie koszty operacyjne, podatki, odsetki i inne wydatki. Obliczana jest jako zysk netto podzielony przez całkowite przychody, a następnie pomnożona przez 100%. Marża netto daje pełny obraz rentowności firmy po odjęciu wszystkich kosztów.
Jak obliczyć marżę brutto?

Aby obliczyć marżę brutto, wykonaj następujące kroki:

 1. Określ cenę sprzedaży: Cena, za którą produkt jest sprzedawany klientowi.
 2. Określ cenę zakupu: Koszt zakupu lub produkcji towaru.
 3. Oblicz różnicę: Cena sprzedaży minus cena zakupu.
 4. Podziel różnicę przez cenę sprzedaży: (Cena sprzedaży – cena zakupu) / cena sprzedaży.
 5. Pomnóż wynik przez 100%: Wynik z poprzedniego kroku pomnóż przez 100%.
Jakie są różnice między marżą a narzutem?

Marża i narzut to dwa różne pojęcia, choć często używane zamiennie:

 • Marża: Odnosi się do zysku w stosunku do ceny sprzedaży. Obliczana jest jako różnica między ceną sprzedaży a kosztem zakupu, podzielona przez cenę sprzedaży i pomnożona przez 100%. Marża pokazuje, jaki procent ceny sprzedaży stanowi zysk.
 • Narzut: Jest to dodatkowa kwota dodana do kosztu zakupu towaru, aby ustalić cenę sprzedaży. Oblicza się go jako różnicę między ceną sprzedaży a kosztem zakupu, podzieloną przez koszt zakupu i pomnożoną przez 100%. Narzut pokazuje, jaki procent kosztu zakupu stanowi zysk.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę