Jak obliczyć podatek dochodowy

Podatek dochodowy jak obliczyć?

Liczenie podatku dochodowego to dla Ciebie czarna magia? Nie wiesz, jak go obliczyć na nowych przepisach? Masz wątpliwości co do jego wysokości? Poznaj jego zasady. Dowiedz się, ile wynosi w zależności od sposobu opodatkowania.

Zmiana przepisów w 2022 roku

Jeśli jesteś już przedsiębiorcą, zapewne wiesz, że musisz zmienić dotychczasowy sposób liczenia podatku dochodowego. Związane jest to ze zmianami przepisów, jakie weszły wraz z Polskim Ładem na początku 2022 roku. Co takiego uległo zmianie?

Składka zdrowotna

Jedną z najważniejszych kwestii jest brak możliwości pomniejszenia podatku dochodowego o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do tej pory bowiem taką kwotę (7,75% od podstawy) odejmowało się od podatku, aby otrzymać kwotę, jaką należy zapłacić urzędowi skarbowemu. Od 2022 roku nie ma już takiej możliwości.

Skala podatkowa

Wraz z początkiem roku weszła jeszcze jedna znacząca zmiana. Z jej powodu wiele osób zdecydowało się na inną formę opodatkowania. Mowa tutaj o podwyższeniu drugiego progu. Do końca 2021 roku pierwszy próg był do granicy 85 528 złotych. Osiągając taki dochód, przedsiębiorca mógł skorzystać z zasad ogólnych i płacić 17% podatku dochodowego.

Osoby, które zarobiły więcej, musiały odliczyć 32% podatku od nadwyżki. Mogły jednak tego uniknąć, wybierając skalę liniową, gdzie wysokość podatku wynosi 19% i jest niezależna od dochodu.

Od 2022 roku próg ten został podniesiony i wynosi on 120 000 zł. Przedsiębiorcy, którzy nie przekraczają tej kwoty, mogą rozliczać się na zasadach ogólnych i płacić 17% podatku dochodowego.

Kwota wolna od podatku

Wraz z Polskim Ładem zmieniono również kwotę wolną od podatku. Do końca 2021 roku wynosiła ona 8 000 zł. Obecnie jest to 30 000 zł.

Terminale płatnicze od PeP – Twój klucz do efektywności finansowej i satysfakcji klientów.

Jak obliczyć podatek dochodowy na zasadach ogólnych?

Wielu nowych przedsiębiorców decyduje się na opodatkowanie na zasadach ogólnych, aby nie płacić wyższego podatku dochodowego. Jak go jednak obliczyć?

  • Od przychodu odejmij koszty, aby otrzymać dochód.
  • Od otrzymanej kwoty odejmij sumę składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli nie były zaliczane w kosztach księdze przychodów i rozchodów. Następnie odejmij możliwą stratę z ubiegłych lat. W ten sposób otrzymasz podstawę do tego, jak obliczyć podatek dochodowy, którą należy zaokrąglić do pełnych złotówek.
  • Otrzymaną podstawę opodatkowania pomnóż przez 17% i odejmij kwotę zmniejszającą podatek, która w 2022 roku wynosi 5 100 zł.
  • Odejmij teraz od podatku od końca roku zaliczki, jakie opłaciłeś w poprzednich miesiącach.
  • Kwotę, jaką otrzymałeś, zaokrąglij do pełnych złotówek. Jest to Twoja suma podatku dochodowego, którą musisz zapłacić do urzędu skarbowego.

Pamiętaj, że stawka 17% dotyczy tylko dochodu do 120 000 złotych. Na zasadach ogólnych nadwyżka od tej kwoty jest opodatkowana stawką 32%.

Podatek dochodowy a skala liniowa

Opodatkowanie liniowe to wybór przedsiębiorców o wyższych dochodach. Dzięki takiej skali są oni pewni tego, że co miesiąc zapłacą 19% podatku dochodowego. Nie muszą zatem martwić się przekroczeniem progu, ponieważ płacą stałą stawkę.

Jak obliczyć podatek dochodowy na liniowej podstawie opodatkowania? Liczenie należnej kwoty wygląda tak samo, jak w przypadku zasad ogólnych. Wystarczy podstawę opodatkowania pomnożyć przed 19%.

W przypadku skali liniowej nie można jednak skorzystać z odliczenia kwoty wolnej od podatku, jak ma to miejsce na zasadach ogólnych. Można jedynie odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne.

Podatek dochodowy na ryczałcie

Inaczej wygląda liczenie podatku dochodowego na ryczałcie. Jest ono znacznie prostsze niż na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Aby obliczyć potrzebną kwotę, należy uwzględnić tylko przychody z danego miesiąca i ewentualnie obniżyć je o składki na ubezpieczenie społeczne.

Następnie mnożysz je przez proporcję sprzedaży danej stawki do całości. Jej wysokość zależy od prowadzonej działalności.

Podobnie jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych i liniowych, od 2022 roku nie masz już możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podsumowanie

Obliczenie podatku dochodowego to comiesięczny obowiązek dla każdego, kto prowadzi własną firmę. Nawet jeśli korzystasz z usług księgowych lub masz specjalny program, warto wiedzieć, na jakiej podstawie jest on liczony. Dzięki temu nie tylko wiesz lepiej, dlaczego płacisz taką sumę, ale również możesz zapobiegać ewentualnym pomyłkom.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę