Jak uzyskać pozwolenie na handel uliczny?

Pozwolenie na handel uliczny jest niezbędne, aby móc prowadzić działalność handlową na ulicach, placach lub innych publicznych przestrzeniach miejskich. Jego posiadanie nie tylko umożliwia legalne funkcjonowanie biznesu, ale również zapewnia zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, estetyki i porządku publicznego. Jak je zdobyć?

 1. Pozwolenie na handel uliczny – podstawowe informacje
 2. Pozwolenie na handel uliczny – wymagane dokumenty
 3. Proces składania wniosku
 4. Odrzucenie wniosku – z jakich powodów?
 5. Ile kosztuje pozwolenie na handel uliczny?

Pozwolenie na handel uliczny – podstawowe informacje

Pozwolenie to jest niezbędne, aby legalnie prowadzić działalność handlową w przestrzeni publicznej, takiej jak ulice, chodniki, place czy inne dostępne dla publiczności tereny. Regulacje te mają na celu zapewnienie porządku, bezpieczeństwa i zgodności działalności z lokalnymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu władze lokalne mogą kontrolować ilość i rodzaj działalności handlowych w danym obszarze, co pozwala na utrzymanie estetyki miejskiej, redukcję kongestii i minimalizowanie konfliktów między różnymi grupami użytkowników przestrzeni publicznych. Jest to również gwarancja, że handel odbywa się w sposób zgodny z przepisami sanitarnymi i bezpieczeństwa, co jest szczególnie ważne w przypadku sprzedaży żywności.

Oprócz aspektów regulacyjnych i koniecznością spełnienia wymogów, pozwolenie umożliwia lokalnym władzom zbieranie opłat związanych z wynajmem miejsc publicznych, co stanowi źródło dochodu dla miasta czy gminy. To także sposób na zapewnienie równości szans dla przedsiębiorców oraz na ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami. Dla przedsiębiorców posiadanie pozwolenia jest także formą ochrony prawnej, umożliwiającej obronę ich działalności w przypadku sporów lub roszczeń. W efekcie, pozwolenie na handel uliczny przyczynia się do tworzenia zorganizowanego i przemyślanego środowiska handlowego, które korzystnie wpływa na obraz miasta oraz zadowolenie i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

Pozwolenie na handel uliczny – wymagane dokumenty

Aby uzyskać pozwolenie na handel uliczny w Polsce, potrzebne jest zgromadzenie szeregu dokumentów, które będą musiały być złożone wraz z wnioskiem. Poniżej znajduje się lista najczęściej wymaganych dokumentów.

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na handel – wypełniony formularz wniosku, który zazwyczaj jest dostępny w urzędzie miasta lub gminy.
 2. Dowód tożsamości – kopia dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Rejestracja działalności gospodarczej – kopie dokumentów potwierdzające zarejestrowanie działalności gospodarczej (NIP, REGON, wpis do CEIDG).
 4. Zgoda sanepidu (jeśli dotyczy) – w przypadku handlu żywnością lub innymi produktami wymagającymi zachowania norm sanitarnych, konieczne będzie uzyskanie zgody od lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 5. Decyzja o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego (jeśli dotyczy) – jeśli planowany handel ma się odbywać na terenie publicznym, potrzebne będzie zezwolenie na zajęcie pasa.
 6. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania miejscem handlu – w przypadku handlu na prywatnej własności, potrzebne będą dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z tego miejsca, np. umowa najmu.
 7. Ubezpieczenie OC – polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej, która może być wymagana w niektórych jurysdykcjach.

Pamiętaj, że terminal płatniczy to dziś must have biznesu, ponieważ wielu Klientów nie nosi ze sobą gotówki!

Proces składania wniosku

Cały proces rozpoczyna się od zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, które muszą być dostarczone do odpowiedniego urzędu. W pierwszym kroku, przedsiębiorca powinien dokładnie zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi handlu obwoźnego, co pomoże w zrozumieniu specyficznych wymagań dotyczących np. lokalizacji, rodzaju oferowanych towarów, czy godzin działalności.

Po zebraniu kompletu dokumentów, w tym wypełnionego wniosku, kopii dowodu tożsamości, zaświadczeń o zarejestrowanej działalności gospodarczej, zgody sanepidu (jeżeli to wymagane), oraz ewentualnych pozwoleń na zajęcie pasa , przedsiębiorca składa je w wyznaczonym wydziale urzędu. Warto upewnić się, czy przy składaniu wniosku wymagane są oryginały, czy wystarczą kopie dokumentów.

Po złożeniu dokumentów, proces podlega weryfikacji przez urzędników. Czas oczekiwania na decyzję może być różny i zależy od wielu czynników, takich jak obciążenie urzędu, kompletność złożonych dokumentów, czy potrzeba dodatkowych konsultacji z innymi instytucjami. W niektórych przypadkach, może być również wymagana dodatkowa weryfikacja miejsca planowanego handlu ulicznego, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia inspekcji przez odpowiednie służby.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przedsiębiorca otrzyma pozwolenie na handel uliczny, które jest ważne przez określony czas. W przypadku otrzymania decyzji negatywnej, zawsze istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji w trybie administracyjnym.

Odrzucenie wniosku – z jakich powodów?

Jeśli po złożeniu wniosku okazuje się, że nie ma wszystkich wymaganych dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy (np. nieaktualne dane, brak podpisów), urząd może odrzucić zgłoszenie. Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić, czy wszystkie formularze są prawidłowo wypełnione i czy dołączono wszystkie niezbędne załączniki. Wiele miast ma określone obszary, gdzie handel uliczny jest zakazany lub ograniczony. Jeśli wnioskowana lokalizacja handlu obwoźnego znajduje się w strefie, gdzie takie działania są zakazane, dokumenty mogą zostać odrzucony.

W przypadku handlu ulicznego produktami wymagającymi zachowania norm sanitarno-epidemiologicznych, brak zgody sanepidu może być podstawą do odrzucenia wniosku. To samo tyczy się innych specjalistycznych pozwoleń, które mogą być wymagane w zależności od charakteru handlowanych towarów. Jeśli wnioskodawca nie może udowodnić, że ma prawa do korzystania z miejsca, w którym planuje prowadzić handel (np. brak zgody właściciela terenu), to również może to być przyczyną odrzucenia wniosku.

Czasami, jeśli planowany handel spotyka się z oporem lokalnej społeczności, która może wyrazić swoje obawy dotyczące np. hałasu, bezpieczeństwa lub estetyki, władze lokalne mogą wziąć te argumenty pod uwagę Jeżeli planowany sposób prowadzenia działalności handlowej stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa zarówno sprzedawców, jak i klientów, może to być również przyczyną odrzucenia wniosku.

Ile kosztuje pozwolenie na handel uliczny?

Koszt uzyskania pozwolenia na handel uliczny w Polsce może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, rodzaj handlowanych produktów oraz specyfika samorządu lokalnego.

 1. Opłata za wniosek – niektóre gminy mogą pobierać opłatę za rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na handel uliczny. Koszt ten może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, w zależności od gminy.
 2. Opłata za zajęcie pasa drogowego – jeśli handel ma odbywać się na terenie publicznym, jak chodnik czy plac, konieczne może być uiszczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłata ta jest zazwyczaj ustalana na podstawie stawki za metr kwadratowy na dzień, miesiąc lub rok i może różnić się w zależności od lokalizacji i atrakcyjności handlowej miejsca.
 3. Opłaty dodatkowe – w przypadku handlu obwoźnego produktami wymagającymi specjalnych zezwoleń, jak np. żywność, mogą wystąpić dodatkowe koszty związane z uzyskaniem niezbędnych certyfikatów sanitarnych czy zdrowotnych.
 4. Koszty związane z działalnością gospodarczą – działalność gospodarcza, jeśli jeszcze nie została założona, również wiąże się z kosztami, które mogą obejmować opłaty notarialne, składki ZUS (jeśli przedsiębiorca nie jest zwolniony z ich płacenia na początku działalności) oraz inne ewentualne koszty administracyjne.

Przykładowe koszty w dużych polskich miastach są następujące:

 • Wrocław – opłata za zajęcie pasa drogowego może wynosić od 0,80 zł do 2 zł za metr kwadratowy na dzień.
 • Warszawa – w niektórych dzielnicach opłata za metr kwadratowy na miesiąc może wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od lokalizacji i popularności miejsca.

Aby uzyskać dokładne informacje na temat tego, ile kosztuje pozwolenie i o jakiej wysokości opłaty targowej trzeba pamiętać, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z urzędem miasta lub gminy, gdzie planowany jest handel uliczny. Warto także pamiętać o możliwych dodatkowych kosztach, jak ubezpieczenie czy opłaty za dodatkowe zezwolenia.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę