Jak zwiększyć zdolność kredytową

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Skorzystanie z kredytu jest bardzo popularną formą pomocy finansowej. W 2018 roku zobowiązania kredytowe dotyczyły aż 15,36 milionów, czyli co drugiego dorosłego Polaka.

Jednak, aby móc skorzystać z tego rodzaju wsparcia, trzeba spełniać określone warunki, które stawia przed kredytobiorcą kredytodawca, czyli bank. Zadaniem tej instytucji jest ustalenie, czy klient posiada zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa – definicja 

Czym jest zdolność kredytowa? Otóż jest to finansowa gotowość kredytobiorcy, do spłaty określonego zobowiązania. Bank określa ją poprzez ustalenie maksymalnej kwoty, jaką będzie mógł dostarczyć swojemu klientowi.

Tym samym instytucja bankowa stara się zniwelować ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy.

Kredyt polega na spłacie danej przez bank kwoty w ratach najczęściej miesięcznych wraz z określonymi przez obie strony: oprocentowaniem, prowizją za udostępnienie finansowania, a czasem też koniecznością skorzystania z ubezpieczenia lub z innych zabezpieczeń.

Jak sprawdzana jest zdolność kredytowa?

Bank, żeby wiedzieć, czy przyszłego kredytobiorcę stać na spłatę kredytu, przede wszystkim musi otrzymać od niego stosowne dokumenty. Dzięki nim, a także z racji wszczęcia swojego dochodzenia kredytowego, bank dokonuje analizy ilościowej oraz jakościowej.

Analiza ilościowa polega na ustaleniu sytuacji finansowej klienta i zestawieniu jego przychodów wraz z wydatkami. Najczęściej brane są pod uwagę takie czynniki jak: regularność i wysokość dochodów, wysokość kosztów utrzymania oraz ewentualne dodatkowe zadłużenia. 

Natomiast analiza jakościowa dotyczy pobocznych, ale równie istotnych kwestii związanych z przyszłym kredytobiorcą. Bank bierze pod uwagę m.in.: stan cywilny, ilość osób na utrzymaniu, wiek, sytuację zawodową, rodzaj zatrudnienia oraz historię kredytową.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Proces polegający na weryfikacji zdolności kredytowej może być dla przyszłego kredytobiorcy nieco stresujący. Można stwierdzić, że jest on wtedy niejako prześwietlany przez bank i nierzadko też instytucja ta ma dostęp do wrażliwych dla niego danych.

Jednak chęć otrzymania pomocy finansowej jest na tyle duża, że przede wszystkim klient chce być widziany przez bank w jak najkorzystniejszym świetle. Tak się składa, że istnieje kilka uniwersalnych wskazówek, które przyszły kredytobiorca powinien znać przed tym, gdy zgłosi się do banku z prośbą o udzielenie kredytu.

Sprawdź, na co wydajesz pieniądze

W pierwszej kolejności warto dokonać samodzielnej analizy swoich wydatków i dochodów. Powinno się wziąć pod uwagę wszelkie ruchome i stałe dochody, a także wydatki regularne oraz – o ile to możliwe – dużą część wydatków nieregularnych.

Innymi słowy, chodzi o przyjrzenie się swojej sytuacji finansowej w skali tygodniowej, miesięcznej, kwartalnej, a nawet rocznej.

Zredukuj zobowiązania stałe

Po dokonaniu analizy swoich wydatków można z lepszej perspektywy przyjrzeć się wielu z nim. Wtedy może okazać się, że niektóre nie są koniecznie i w skali miesięcznej generują zbyt duże nakłady finansowe. Dobrze jest wyeliminować te najmniej potrzebne, by poprawić swój budżet.

Staraj się o stałe źródła dochodów

Udokumentowane i stałe źródła dochodów są korzystnie rozpatrywane przez kredytodawcę. Najlepiej, gdy klient jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Warto wiedzieć, że będąc na okresie próbnym, trudniej uzyskać kredyt. Dobrze jest złożyć wniosek o przyznanie kredytu po przepracowaniu 3 miesięcy na umowie o pracę przy stałym zatrudnieniu.

Zasięgnij danych od BIK

Aby dobrze wypaść przed kredytodawcą, warto uprzedzić go w weryfikowaniu danych finansowych na swój temat. Dlatego dobrze jest sprawdzić swoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej.

Właśnie w tej instytucji znaleźć można spis zobowiązań kredytowych i dane dotyczące ich spłaty. Wszelkie zaległości po stronie przyszłego kredytodawcy mogą zniechęcić bank do przyznania mu kredytu.

Sprawdź historię rachunku bankowego

Stan i funkcjonowanie konta osobistego w danym banku również może stanowić przesłankę ku przyznaniu kredytu. Dlatego, jeśli klient stara się o kredyt w banku, w którym prowadzi swoje konto, to dobrze jest, gdy jest ono stale zasilane pieniędzmi.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę