dochod a przychod jaka jest miedzy nimi roznica

Dochód a przychód – jaka jest między nimi różnica?

Wyjaśniając różnice między dochodem a przychodem, kluczowe jest operowanie także takimi terminami jak „koszt”, „zysk” i „strata”. Wszystko bowiem sprowadza się do matematycznych równań, których efektem jest dodatni lub ujemny wynik firmy. Poszczególne zagadnienia trzeba też omawiać we właściwym porządku.

Czym jest przychód?

Jest to jeden z najbardziej mylących elementów prowadzenia działalności gospodarczej. Dlaczego? Ponieważ nie oddaje realnie tego, czy wykonany produkt bądź usługa faktycznie zostały sprzedane (wykonane) z zyskiem. Przychód jest jedynie materialnym wpływem, który ma prowadzić do uzyskania dochodu.

Każda opłacona przez kontrahenta faktura i każdy zapłacony paragon są przychodem firmy. Czy jednak jego występowanie oznacza, że przedsiębiorstwo jest rentowne? Nie można tego rozumieć w sposób tak jednoznaczny.
Przychód niekoniecznie musi mieć formę pieniężną – według przepisów są nim także elementy majątkowe o charakterze trwałym. Od strony podatkowej każdy przychód ma swoje konsekwencje w postaci konieczności rozliczenia podatku dochodowego.

Co dokładnie uznawane jest za przychód wynikający m.in. ze stosunku pracy, reguluje art. 12 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oprócz klasycznej wypłaty wymienione są tam również np. ekwiwalent za niewykorzystany urlop lub karnet na siłownię.

Nie tylko w pracy czy prowadząc działalność gospodarczą mamy do czynienia z przychodem – jest nim także m.in. wypłata z funduszu emerytalnego po śmierci małżonka, alimenty i odsetki z bankowej lokaty.

Koszt uzyskania przychodu

Kolejny krok do właściwego rozgraniczenia przychodu i dochodu to koszt uzyskania przychodu. Każdy wyprodukowany przedmiot i wykonana usługa niosą ze sobą wkład poniesiony przez wykonawcę. Koszt uzyskania przychodu jest więc każdym wydatkiem poniesionym w celu uzyskania, utrzymania bądź zabezpieczenia przychodu.

Rzecz jasna każdy koszt, który potem wpływa na rozliczenie podatkowe, musi być uzasadniony. Przykładowo w pracy księgowej kosztem może być zakup komputera do pracy oraz niezbędnych programów do prowadzenia księgowości klientów. Jednak już efektowne akwarium, które stanie w biurze, mimo że z pewnością zrobi wrażenie na odwiedzających, z pewnością nie będzie uznane za koszt uzyskania przychodu.

Częstą kwestią problematyczną, zwłaszcza w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, są koszty paliwa samochodu, który często wykorzystywany jest zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Tymczasem całość faktur za paliwo przedstawiana jest jako koszt działalności. Dlatego obecnie, jeśli pojazd wykorzystywany jest prywatnie i służbowo, można odliczyć jedynie 75% wartości całej faktury. W przypadku podatników VAT, czynników determinujących obliczenie kosztu jest jeszcze więcej.

Przywołane zasady i przykłady dotyczą przedsiębiorstw rozliczających się na zasadach ogólnych. Natomiast w przypadku firm stosujących zryczałtowaną formę opodatkowania koszty uzyskania przychodu nie grają żadnej roli, ponieważ ta metoda uniemożliwia ich uwzględnienie.

Co to jest dochód?

Dochód pojawia się dopiero w momencie, kiedy przychód jest większy od kosztów jego uzyskania. W przeciwnym wypadku występuje strata. Poza opisanymi wcześniej kosztami do obliczenia dochodu potrzebne będzie uwzględnienie takich wydatków jak składka ZUS. Dochód jest zatem realnym zyskiem firmy. Aby w pełni wyczerpać to zagadnienie, należy uwzględnić również aspekt podatkowy.

Pierwotny dochód stanowi punkt wyjścia do obliczenia podatku dochodowego. Nadwyżka uzyskana przed opodatkowaniem nazywana jest dochodem brutto. Natomiast nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania po uwzględnieniu podatku dochodowego to dochód netto. Dopiero ten ostatni element stanowi prawdziwy wyznacznik tego, co zarobiliśmy.

Jak obliczyć dochód?

Ostateczne równanie jest zatem proste. Dochód to różnica miedzy przychodem a kosztami jego uzyskania. W efekcie notujemy zysk bądź stratę, która potem jest opodatkowana. W związku z tym wielu przedsiębiorców stara się tak operować przychodami i kosztami, by w ostatecznym rozrachunku wykazać przed Urzędem Skarbowym jak najniższy dochód.

Wynika to z chęci uniknięcia wysokiego podatku dochodowego. Takie rozwiązanie sprawdza się jednak jedynie w przedsiębiorstwach rozwijających się, gdzie spora część zysków przekazywana jest na poczet dalszych inwestycji.

W dłuższej perspektywie jednak taka strategia ma swoje wady. Jedną z najważniejszych jest niska ocena rentowności firmy w oczach zewnętrznych podmiotów, takich jak bank. Jeżeli przedsiębiorca wykazujący regularne straty będzie starał się o kredyt, istnieje duże prawdopodobieństwo, że spotka się z odmową. Bank bowiem nie będzie widział celowego działania, a jedynie starty ponoszone przez potencjalnego kredytobiorcę. W ten sposób spada nie tylko wiarygodność, a zatem również ocena zdolności kredytowej.

Najlepiej zobrazować obliczanie dochodu na przykładzie.

Pan Tomasz prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą uzyskał w miesiącu 10000 zł przychodu jako właściciel niewielkiej cukierni. Żeby przygotować słodkie wypieki kupił 50 kg mąki, 20 kg cukru, a także zapłacił za wynajem lokalu w centrum miasta. Łącznie wydatki te pochłonęły 6500 zł. Jako że dochód to przychód pomniejszony o koszty, pan Tomasz odnotował zysk wysokości 3500 zł (10000 zł – 6500 zł = 3500 zł). To kwota, która dopiero będzie opodatkowana. Cukiernik rozlicza się według zasad ogólnych, prowadząc książkę przychodów i rozchodów. Zakładając firmę wybrał podatek liniowy, zatem od dochodu brutto musi odjąć 19% (665 zł) podatku. Podsumowując, dochód netto pana Tomasza w danym miesiącu to 2835 zł (3500 zł – 665 zł).

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę