kim jest platnik vat i w jakich sytuacjach warto nim byc

Płatnik VAT – kim jest i w jakich sytuacjach warto nim być?

Płatnik VAT czy podatnik VAT? Czy jestem płatnikiem VAT?

Niektóre osoby mylą te pojęcia, gdy tymczasem płatnik VAT ma inne obowiązki niż podatnik VAT. Jeżeli w najbliższym czasie będziesz składał wniosek do CEIDG o rejestrację działalności gospodarczej, koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem. Dowiesz się z niego, kiedy warto być VAT-owcem.

Kto jest płatnikiem VAT i kim jest podatnik VAT?

Definicja zarówno płatnika VAT, jak i podatnika VAT znajduje się w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Płatnikiem VAT jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa podatkowego ma obowiązek obliczyć i pobrać od podatnika podatek, a następnie wpłacić go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 7 tej ustawy podatnikiem VAT jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która zgodnie z ustawami podatkowymi podlega obowiązkowi podatkowemu.

Płatnicy VAT – kto musi być podatnikiem VAT?

W stosunku do niektórych przedsiębiorców ustawodawca wymaga, aby byli oni czynnymi podatnikami VAT od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Omówione niżej zwolnienie podmiotowe w postaci limitu 200 000 zł nie obowiązuje przedsiębiorców, którzy:

  • sprzedają metale szlachetne lub handlują nowymi środkami transportu,
  • świadczą usługi prawnicze lub w zakresie doradztwa,
  • nie posiadają siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Szczegółowe informacje o tym, kiedy nie obowiązuje zwolnienie przedmiotowe z VAT, znajdują się w ustawie o podatku od towarów i usług.

Kto jest zwolniony z VAT?

Niektórzy przedsiębiorcy zostali przez ustawodawcę zwolnieni przedmiotowo z opodatkowania podatkiem VAT. Zgodnie z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług z podatku zwolnieni z podatku VAT zostali przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie m.in. opieki medycznej, którzy wykonują zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej lub psychologa.

Ustawodawca wyróżnia także zwolnienia podmiotowe. Przedsiębiorca nie musi rejestrować się do VAT wówczas, gdy w ciągu roku nie przekroczył limitu sprzedaży wynoszącego 200 000 zł. W odniesieniu do osób rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku kalendarzowego stosuje się zasadę proporcjonalności.

Przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku opłacania VAT, mogą zrezygnować ze zwolnienia. Aby to zrobić, niezbędne jest zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli jeszcze nie założyłeś działalności gospodarczej, ale już wiesz, że chcesz być płatnikiem VAT, również będziesz musiał poinformować o tym urząd skarbowy.

Płatnik VAT – dlaczego warto być VAT-owcem?

Będziesz prowadził działalność gospodarczą, w ramach której możesz skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Zanim zdecydujesz się na to rozwiązanie, poznaj zalety bycia VAT-owcem. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  • możliwość pomniejszenia podatku należnego od podatku, który został naliczony (podatek VAT naliczony od sprzedaży będziesz mógł pomniejszyć o podatek wynikający z wykonanych zakupów firmowych),
  • lepszą pozycję na rynku – przy wyborze kontrahenta przedsiębiorcy wystawiający faktury VAT często preferują firmy, które za dostarczone towary czy wykonane na ich rzecz usługi wystawią im fakturę VAT,
  • możliwość przedstawienia korzystnej, transparentnej oferty – na fakturze VAT widnieje cena netto oraz wysokość podatku VAT, a to z kolei powoduje, że dla wielu przedsiębiorców taka oferta jest korzystna cenowo.

Mimo że płatnicy VAT zyskują sporo, to warto pamiętać także o uciążliwościach wiążących się opodatkowaniem podatkiem VAT. Przedsiębiorca musi pamiętać o systematycznym obliczaniu i odprowadzaniu podatku we wskazanym terminie na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Aby składane deklaracje były zgodne z obowiązującymi przepisami, nie obejdzie się też bez systematycznego zapoznawania się z nowelizacjami ustawy o podatku od towarów i usług.

Kiedy zdecydować się na bycie VAT-owcem?

Jeżeli masz wybór w zakresie opodatkowania podatkiem VAT, to powinieneś przekalkulować opłacalność bycia czynnym podatnikiem VAT. Rentowność tego rozwiązania zależy od kilku czynników. Zalicza się do nich m.in.:

  • wysokość składki podatku VAT,
  • rodzaj odbiorców oferowanych przez Ciebie towarów czy usług,
  • to, czy planujesz inwestycje.

Status czynnego podatnika VAT jest bardzo korzystny z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy współpracują z podmiotami zagranicznymi i tym, których produkty lub usługi są opodatkowane stawką poniżej 23 proc.

Jak sprawdzić, czy przedsiębiorca jest płatnikiem podatku VAT?

Znalazłeś ciekawą ofertę, z której chciałbyś skorzystać i zastanawiasz się, czy oferujący ją przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT? Nie musisz kontaktować się ze sprzedawcą, aby to sprawdzić. Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalne narzędzie, za pomocą którego sprawdzisz, czy interesujący Cię podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem VAT.

Do zweryfikowania, czy przedsiębiorca jest płatnikiem podatku VAT, potrzebny będzie Ci przypisany do niego identyfikator podatkowy NIP. Sprawdzenia możesz dokonać na stronie Portalu Podatkowego, w sekcji „Sprawdzenie status podmiotu w VAT” (bezpośredni adres: Ppuslugi.mf.gov.pl).

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę